Eurooppapäivän pärskeitä

Suomen
liittyessä aikoinaan EU:hun kannatin ratkaisua varauksettomasti.
Toimiessani silloin käytännön kehittämistyössä EU ja nimenomaan
EU-rahoituksen saanti pakotti paikallis- ja aluetason hankkeissa
ottamaan laajemman viitekehyksen huomioon. EU:n myötä vaaditut
strategiat, ohjelmat ja hankkeiden liittäminen näihin ylitti paikalliset
ja jopa valtiolliset pikkupolitikointiin liittyvät intressit – toisin
sanoen kehitystyötä oli mahdollisuus tehdä loogisesti ja asiaperustein.
EU:n myönteisiä seurannaisia lisäksi oli kansainvälisen yhteistyön
merkittävä kasvu joka ilman jäsenyyttä olisi ehkä jäänyt merkittävästi
kapea-alaisemmaksi.

 

 

Tänään
tunnen melkoista skeptisyyttä EU:ta kohtaan. Ehkä häiritsevin tekijä
osaltani on tuntemus, että EU:ta pyritään ajamaan unitaarisen yhteisön
suuntaan. Lainsäädännöstä ja ehkä käytänteistäkin yhä
yksityiskohtaisempia ohjeistuksia tulee Brysselin suhteellisen
kasvottomalta koneistolta. Samalla osallistuvuuden ja demokratian
illuusiota yritetään luoda etäisen parlamentin avulla, joka toimii
pääosin toisen luokan tai parasta ennen merkinnän ylittäneiden
poliitikkojen ongelmajätelaitoksena.

Mielestäni
EU on täysin hylännyt arvostamani subsidiariteetti periaatteensa ja
demokratia näkökulmasta pidän aiempaa pikkupolitikointia sittenkin
pienempänä pahana, onhan viimemainitussa kuitenkin vallankäyttäjällä
tunnistettavat kasvot ja vaihtokin onnistuu paremmin.

Tässä
mielessä haluaisin vetää tapahtunutta kehitystä hiemen taaksepäin
aikaan, jolloin eurooppalaisen yhteistyön keskiössä oli ehkä
tulliunioni, esteiden madaltaminen tavaroiden, palveluiden ja ihmisten
(ja aatteiden) kansainväliseltä liikkuvuudelta. Ylimitoitettu
byrokratia, hallinnointi, näennäispuuhastelu tulisi ajaa alas,
parlamentin luonnollisesti voisi lakkauttaa ja komissio toimisi lähinnä
yhteisten kansainvälisten keskustelufoorumien valmisteluelimenä.
Muodollisesti tällainen downsizing voisi ehkä lähentyä
konfederaatiomallia, jossa valtiot yhteistyössä luovat yhteisiä
tavoitteita ja toimenpideohjelmia.

Eräitä EU-kriittisiä kirjoituksiani:

 

Serbia’s EU association is not a Must

Turkey’s EU hopes -is there any?

Let’s elect Donkey Parliament

Europe Day Finnish Way and EU elections

Discovering the EP with Europarltv videos

Is there life in EP after Elections?

 

arirusila
Vasemmistoliitto Jyväskylä

Olen blogisti Jyväskylästä. Aihepiireistä minua kiinnostavat konfliktit,geopolitiikka ja tarinoiden toinen puoli ja alueista Balkan ja lähi-itä. Pääblogini on englanninkielinen Conflicts By Ariel Rusila - http://arirusila.wordpress.com . Olen myös käynnistänyt Israelia suomeksi taustoittavan Ariel -sivuston - http://arielfi.wordpress.com . Mottoni "The Other Side of Story" mukaisesti en pyri esittämään neutraalia ikuista totuutta jostakin asiasta vaan oman näkökulmani siihen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu