Gazaan uusi turvamuuri

Uusi turvamuuri Gazan ja Israelin väliselle rajalle on valmistunut. Maailman raja-aitojen joukossa muurista tekee erityislaatuisen se, että kun maanpäällinen osa on huippunykyaikainen aita on varsinainen turmamuuri maanlainen ja osin myös vedenalainen merirajalla. Maanpäällinen osa siis tavanomaiseen tapaan estää laittomia rajanylityksiä kun taas maan-(veden)alaisen osan tarkoituksena on estää tunneleiden kautta suunnitellut terroristihyökkäykset Gazasta Israeliin.

Esteen rakentaminen kesti kolme ja puoli vuotta, se kulkee Israelin ja Gazan välisen rajan koko pituudelta, yhteensä 65 km. Rakentaminen maksoi 3,5 miljardia NIS (noin miljardi euroa). Este niveltyy samaan aikaan toteutettuu meripuolustusesteeseen sekä sensoreiden, tutka- ja valvontasemien kautta ilmateitse tapahtuneita drooni- ja polttopallohyökkäyksiä vastaan toteutettuihin torjuntajärjestelmiin. Edelleen uusi turvamuuri niveltyy Eilatista pohjoiseen rakennettuun raja-aitaan joka on tarkoitettu maanpäällisiä Siinailta tulevia terrori-iskuja vastaan ( taustaa mm Uusi raja-aita Eilatista pohjoiseen ).

Maanpäällinen osa koostuu yli 6 metriä korkeasta sensorein, kameroin ja lähistön tutka-asemin, komento- ja valvontakeskuksin varustetusta aidasta. Maanalaiseen muuriin käytettiin kolme miljoonaa kuutiometriä betonia ja 140 000 tonnia rautaa ja terästä (riittää rautalinjan rakentamiseen Israelista Australiaan). Maanalainen osa käsittää myös tunnelinkaivuun tunnistavia sensoreita.

 

Tunnelisodankäynti

Hamas on käyttänyt tunneleita vuosikymmeniä. 1990-luvulla pääpaino oli tavaroiden salakuljetuksessa Egyptistä. Vuonna 2014 uutena strategiana Hamas otti käyttöön hyökkäystunnelit Israeliin ja onnistuikin tappamaan kolmessa eri operaatiossa 11 israelilaista. Toukokuun 2021 konfliktissa IDF:n ensisijainen tavoite oli tuhota ”metrojärjestelmä” – toisiinsa yhdistettyjen tunneleiden labyrintti Gazan alla. Myös kaksi tunnelia lähellä rajaa oli kohteena.

Hyökkäystunneleilla on suuri strateginen merkitys Hamasille johtuen osin Israelin armeijan eettisestä ohjeistuksesta. IDF:n keskeisimpiä arvoja on ihmishenkien (myös vastustajien) säästäminen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä ettei yksikään israelilainen – elävänä tai kuolleena – jäisi vihollisten käsiin. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi Israel on eri yhteyksissä ollut valmis vaihtamaan satoja gazalaisia Israelin vankiloihin tuomittuja terroristeja jopa yhtäkin heidän käsissään ollutta israelilaista vastaan. Hyökkäystunneleiden arvo on siinä, että niiden avulla pyritään kidnappaamaan rajan läheisyydessä asuvia siviilejä Gazaan jotta heitä voitaisiin käyttää vaihtotavarana gazalaisterroristien vapauttamiseksi. Tämän tavoitteen tärkeyttä kuvaa sekin, että Hamasin järjestämissä (länsimaidenkin aiemmin tukemissa) gazalaislasten (viha-)koulutusleireillä aseellisen sotilaskoulutuksen ohella yhtenä harjoitusmuotona on israelilaisten kaappaaminen Gazaan hyökkäystunneleita hyväksikäyttäen.

Israel on jo vuosikausia kehittänyt vastatoimia tunnelisodankäyntiin (ks. esimerkiksi Tunnelisodankäynnin uusi aika: Israelin maanalainen ’Rautakupoli’ ) ja nyt valmistunut turvamuuri on sen keskeinen elementti.

 

Tunnelirakentaminen ilmeisesti jatkuu edelleen ja esimerkiksi joulukuun alussa 2021 palestiinalaislähteet raportoivat, että Hamasin sotilassiiven toimihenkilö Hani Salah kuoli tunnelin romahdettua Gazan kaupungin Tufahin naapurustossa, todennäköisesti sateen vuoksi. Rakentamisen aikana 20 Israelia kohti kaivettua Hamasin terroritunnelia paljastettiin ja suljettiin. Viimeisin IDF:n marraskuussa 2020 löytämä tunneli, joka ylitti rajan, oli noin 75 metriä maanpinnan alapuolella.

Meripuolustuseste

Israel aloitti jo kesällä 2018 uuden meripuolustusesteen rakentamisen Gazan rajan Zikim rannalla. Kyseessä on vahvistettu aallonmurtaja koostuen vedenalaisesta osasta, veden pinnalla olevasta panssaroidusta kiviesteestä ja sen huipulla olevasta piikkilankaesteestä sekä koko rakennelmaa suojaavasta turvallisuusaidasta. Este jatkaa nyt merelle Gazan maarajalle rakennettua maanalaista hyökkäystunnelit havaitsevaa suojarakennetta – ”maanalaista rautakupolia”.

Päätös meriesteen rakentamisesta tehtiin vuonna 2014 kun neljä Hamasin merikommandoa ui Gazasta rantaan Israelin puolelle Zikimin kibbutsin kohdalla. Komandoilla oli aseistuksenaan automaattiaseiden lisäksi kranaatteja ja räjähteitä. Israelin armeijalta vei 40 minuuttia eliminoida yllätyshyökkäys ja sen tekijät. Uuden meripuolustusesteen tarkoituksena on estää tällaiset hyökkäykset meren kautta jo ennakkoon. Aiemmin kesällä 2018 IDF tuhosi 2-3 metrin syvyydessä olleen Gazasta lähteneen tunnelin, joka olisi mahdollistanut Gazasta lähteneiden terroristien huomaamattoman pääsyn merelle ja sitä kautta tehdä meritse hyökkäysisku Israeliin. Hamas oli sijoittanut merkittäviä resursseja itse tunnelin rakentamiseen sekä sitä käyttämään suuunniteltujen hyökkäysvoimien kouluttamiseen. Hamasin merikomandojoukoissa arvioidaan olevan 1500 sammakkomiestä joista ainakin osa on varustettu huomaamattoman liikkumisen – ei ilmakuplia pintaan – mahdollistavin välinein. Sammakkomiesten käytössä on myös pinnanalaisia moottoroituja skoottereita kuljettamaan heitä useiden kilometrien päähän merelle. Investoinnit osoittavat Hamasin näkevän mereltä tapahtuvissa hyökkäyksissä suuria mahdollisuuksia.

Egyptin raja

Israelin keskittyessä hyökkäystunneleiden löytämiseen ja myöhempään tuhoamiseen on Egypti puolestaan jo liki vuoden tehokkaasti tuhonnut yli tuhat salakuljetustunnelia Egyotin ja Gazan rajalla, viimeisimpänä tuhoamiskeinona Egyptin armeija on käyttänyt kaivamansa kanaalin kautta Välimerestä pumpatun meriveden aiheuttamia tulvia jotka ovat tuhonneet aiemmin havaitsemattomia tunneleita. (Aiheesta lisää mm Op-Ed: Egypti Gazan saartajana Israelin sijaan!).

Toukokuusta 2021 lähtien Israel on yhteistyössä Egyptin kanssa pyrkinyt parantamaan olosuhteita Gazan alueella. Tämä sisältää tavaravirtojen sallimisen ja kalastusvyöhykkeen laajentamisen. Lokakuussa 3 000 gazanalaiselle annettiin lisälupa Israeliin, mikä nosti päivittäisten lupien kokonaismäärän 10 000:een, mikä on suurin määrä sen jälkeen, kun Hamas valtasi Gazan vuonna 2007. COGAT:n tilastojen mukaan jopa 700 gazalaista päivässä sai lääketieteellistä hoitoa Israelissa ja Israelin ambulanssit päivystävät 24/7 Erez ylityspaikalla voidakseen siirtää hätätapauksia Gazasta Israelin sairaaloihin. Edelleen mm vuonna 2016, 275 gazalaista lääkäriä sai viisumit osallistuakseen lääketieteellisiin seminaareihin ja työpajoihin Israelissa.

Libanonin rajaeste Gazan mallin mukaan

Israelin armeija (IDF) aloitti vuoden 2020 alussa vastaavanlaisen teknologisesti kehittyneen esteen/raja-aidan/muurin rakentamisen pohjoiseen Libanonin vastaiselle rajalleen. Ainutlaatuisen teknologian avulla pyritään todentamaan ja estämään etelä-Libanonissa valtaapitävän terroriorganisaatio Hizbollahin maanalaisten hyökkäystunneleiden rakentaminen ja hyödyntäminen. Mainittakoon Hizbollahin saaneen käyttöönsä Hamasin aiemmin Gazassa hankkimaa osaamista ja kokemusta kyseiseen rakennustoimintaan.

Aiemman joulu-tammikuussa 2018/19 toteutun operaatio Northern Shieldin avulla IDF havaitsi ja tuhosi kuusi Libanonista Israeliin johtavaa Hizbollahin hyökkäystunnelia. Tunneleiden tarkoituksena oli mahdollistaa satojen Hezbollahin eliittisotilaiden tunkeutuminen pohjois-Israeliin vuoden 2006 jälkeen muodostetun sotilasdoktriinin ”Galilean valloitus” mukaisesti toiveena valloittaa joitakin strategisesti tärkeitä pohjois-Israelin alueita massiivisen ohjushyökkäyksen suojassa. (Lisää mm kirjoituksessani Operaatio Northern Shield ).

Lopuksi

Gazan vastaiselle rajalle nyt tehty ja Libanonin rajalle myöhemmin valmistuva maanalainen turvamuuri poistaa sekä Hamasilta että Hizbollahilta merkittävän ja näille suuria uhrauksia vaatineen hyökkäysaseen Israelia vastaan. Valmistunut rajaeste on räätälöity nimenomaan Hamasin luomaa uhkaa vastaan. Länsirannan turvamuuri on tyystin erilainen, sen massiivinen maanpäällinen osa on liki poistanut aiemmat itsemurhapommittajien ja tark’ampujien terroriskut Israelissa. Gazan rajaesteen maanpäälliset osat puolestaan paitsi estävät laittomat rajanylitykset myös tehostavat vastatoimia Gazasta ilmateitse saapuvia drooni- ja polttopallo hyökkäyksiä vastaan.

Lähteenä mm: BICOM


Kirjoitus ilmestynyt ensinnä Ariel – Israelista suomeksi verkkojulkaisussa.

arirusila
Vasemmistoliitto Jyväskylä

Olen blogisti Jyväskylästä. Aihepiireistä minua kiinnostavat konfliktit,geopolitiikka ja tarinoiden toinen puoli ja alueista Balkan ja lähi-itä. Pääblogini on englanninkielinen Conflicts By Ariel Rusila - http://arirusila.wordpress.com . Olen myös käynnistänyt Israelia suomeksi taustoittavan Ariel -sivuston - http://arielfi.wordpress.com . Mottoni "The Other Side of Story" mukaisesti en pyri esittämään neutraalia ikuista totuutta jostakin asiasta vaan oman näkökulmani siihen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu