Gazan sodan taktisia aspekteja

Hamasin onnistunut holokaustin jälkeen suurin yksittäinen hyökkäys (Al-Aqsa Flood) Israeliin 7.10.2023 asetti Israelin armeijan vastatoimet ennenkokemattomien haasteiden eteen. Ensinnäkin vastaiskun (operaatio Swords of Iron) tulee olla riittävän voimakas jottei sama toistuisi lähivuosina uudelleen, toiseksi huomioon tulee ottaa myös Hamasin hallussa olevat panttivangit ja kolmanneksi tulee aiempaa enemmän suunnitella tulevaisuutta sodan jälkeen.

Israelin hallituksen toimeksianto Israelin armeijalle (IDF) käsittää kaksi  päätavoitetta – hajottaa Hamas, mukaan lukien sen infrastruktuuri ja operatiiviset valmiudet, sekä tuoda panttivangit kotiin.

IDF:n toiminnan perusta on ilmaistu sen eettisissä säännöissä ja jotkut arvot puolestaan tulevat kansainvälisestä oikeudesta, sellaisena kuin Israelin oikeusjärjestelmä, jota johtaa Israelin korkein oikeus, niitä tulkitsee. Vaikka nämä arvot ovat peräisin erilaisista moraalisista, eettisistä ja oikeudellisista lähteistä, ne muodostavat kaksi tärkeää yleisperiaatetta Israelin lähestymistavassa taisteluoperaatioihin.

Ensimmäinen periaate on, että kaikkien Israelin valtion puolesta toteuttamien toimien, myös sen armeijan ja turvallisuusjoukkojen, on oltava yhteensopivia ihmisarvon kunnioittamista ja suojelemista koskevan yleismaailmallisen velvoitteen kanssa. Yksinkertainen esimerkki on vaatimus kohdella vangittuja vihollistaistelijoita inhimillisesti Geneven yleissopimusten mukaisesti. Tämä periaate tarjoaa siten moraalisen, eettisen ja oikeudellisen rajoitteen sotilaalliselle käytökselle.

Toisessa periaatteessa, jota voidaan kutsua itsepuolustusperiaatteeksi, on kaksi osaa. Ensinnäkin se kattaa oikeuden itsepuolustukseen, jos valtio tai joku sen asukkaista joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi; Toiseksi siinä määrätään, että valtiolla on velvollisuus puolustaa kansalaisiaan, kun he ovat suoran hyökkäyksen kohteena.

Maaoperaation taktisia suuntauksia

Ensimmäiset merkit viittaavat siihen, että IDF valtaa Gazan pala palalta – sotilaallinen käsite tunnetaan nimellä puhdista ja pidä (clear-and-hold). Toinen yleisesti muissa konflikteissa käytetty tapa on  Järkytys ja kunniotettava pelko (shock-and-awe).

IDF:n maaoperaation erityispiirteinä on ensinnäkin havaittavaissa hidas hyökkäys pohjoisesta tankein ja panssaroiduin kuljetusvaunuin Gazan pohjoispuolella sijaitsevalle puolimaaseutualueelle helikopterien ja droonien tukemana yrittäen välttää uhreja ja samalla yrittäen tappaa mahdollisimman paljon Hamasin terroristeja.

Hitaalla hyökkäyksellä pyrittiin turvaamaan Israelin joukkojen kylkiä ja että armeija toivoi myös voivansa houkutella Hamas-militantteja tulemaan ulos tunneleista tai tiheämmiltä kaupunkialueilta ja ottamaan yhteen IDF:n kanssa avoimilla alueilla.

Toinen osa ovat rajoitetut taistelut Gazan laajan tunneliverkoston ulkopuolella laajan maanalaisen verkoston suulla.  Näitä taisteluja on ollut mm  Erezin rajanylityspaikan vieressä.

Piiritys

Gazan kaistaa pyritään  leikkaamaan kahtia siten että pohjois_gazan siviilejä kehotetaan jatkuvasti siirtymään etelään jolloin siviiliuhreja voidaan välttää tuhottaessa Gazan metroa. Näin jaettaisiin Gaza kahteen osaan ja eristettäisiin Gazan kaupunki etelästä.

Samalla Gazan pommittaminen jatkuu. Israelin pääministeri on vannonut ”tuhottavansa vihollisen maan päällä ja maan alla”, mutta ei kutsunut maahyökkäystä täysimittaiseksi hyökkäykseksi. Gazan ilmapommitukset, jotka ovat aiheuttaneet laajoja vahinkoja koko erillisalueella, ovat jatkuneet ilman merkkejä pysähtymisestä.

Hamas pyrkii estämään gazalaissiviileitä evakuoitumasta etelään. Credit: IDF

Havaintoja sotataktiikasta

IDF on asettanut laajan sensuurin sen suhteen, mitä sen Gazan sotilastaktiikoista voidaan tällä hetkellä raportoida. Jerusalem Post on sensuurin alainen, mutta seuraavat IDF-taktiikat ovat jaettavissa sen ymmärtämiseksi mitä Gazassa nyt tapahtuu:

 1. Tähän mennessä hyökkäys on keskittynyt enemmän Gazan pohjoisosaan, vaikka se milloin tahansa siirtyä muuallekin
 2. IDF:n joukkojen liikkeiden sensuuri on ollut tehokasta, Hamasin on aiemmin tottunut saamaan pääsyn Israelin avoimiin lähteisiin reaaliaikaista tiedustelutietoa ja tämän sensuurin ansiosta Hamas on sijoittanut joukkojaan väärin arvaillessaan missä IDF ilmestyy seuraavaksi.
 3. IDF käyttää uusia panssaroitua edistyneen puolustuskyvyn omaavaa kuljetuskalustoa, ja panssarivaunuja suojellakseen joukkoja niiden edetessä Gazassa.
 4. Tykistö ja panssarivaunut käyttävät erilaisia savusumutteita, jotta Hamas-joukkojen on vaikea kohdistaa tulitusta IDF-joukkoja vastaan näiden saapuessa uusille alueille.
 5. D9-puskutraktoreita käytetään raivaamaan ansoja, miinoja ja muita väijytyskohteita ennen IDF-sotilaiden saapumista eri alueille.
 6. Ilmavoimaa, erityisesti droneja, käytetään laajalti yhdessä maajoukkojen kanssa iskemään Hamas-joukkoja vastaan,tämä on etu verrattuna pelkkiin ilmaiskuihin ilman maajoukkoja.
 7. Tykistön ja panssarivaunujen lisääminen mahdollistaa piilopaikkojen välittömän tuhoamisen aina, kun Hamasin joukot paljastavat piilopaikkansa pelkällä tulituksella, astumatta ulos avoimelle alueelle.
 8. Kaikista edellä mainituista onnistumisista huolimatta IDF puhuu yksinumeroisten tai useiden kymmenien Hamas-joukkojen tappamisesta kerralla, mutta ei kuitenkaan lähelläkään niitä tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia, jotka se saattaa tarvita eliminoidakseen Hamasin kokonaisvaltaisesti ja selviytyäkseen siitä.
 9. Vihje sille, että IDF:n menestys Hamas-joukkojen eliminoimisessa suuria määriä on edelleen ollut rajallista, on IDF:n tähänastisten tappioiden suhteellisen pieni määrä. Suuret määrät Hamasin joukkoja voivat edelleen piiloutua, kunnes vielä suurempi määrä IDF-joukkoja todella saapuu vaarallisille alueille.
 10. IDF ei ole tunkeutunut Shifan sairaalaan tai muille kriittisille alueille, joilla Hamasin huippuviranomaiset piileskelevät ja jotka on otettava haltuunsa, jos Israel haluaa jossain vaiheessa saada aikaan Hamasin ”kaatamisen” pidemmällä aikavälillä.
 11. Huolimatta yhden panttivangin, Nahal Ozin naispuolisen IDF:n tähystäjän, huomattavasta pelastuksesta, suurin osa jopa 240 panttivangista on edelleen vankina elävänä tai kuolleena. IDF ei ole vielä edistynyt merkittävämmän määrän vapauttamisessa operatiivisesti. Samoin Hamas pitää monia panttivankeja herkillä alueilla estääkseen Israelia hyökkäämästä näille alueille, erityisesti mitä tulee Hamasin korkeimpiin johtajiin.
 12. IDF ja hallitus ovat erittäin huolissaan kansainvälisen legitiimiyden heikkenemisestä, mutta eivät ole onnistuneet keksimään parempaa strategiaa humanitaarisen avun virtaviivaistamiseksi, eivätkä he ole keksineet suunnitelmaa sodan tavoitteiden saavuttamiseksi nopeammin menettämättä lisää IDF:n sotilaita ja tappamatta enemmän palestiinalaissiviilejä.

Urbaani sodankäynti

Hamasin taistelijoiden löytämiseksi israelilaiset käyttävät useita lähteitä. He ovat jo skannaaneet sähkömagneettisen spektrin kaikkea matkapuhelimista, tietokoneista radioihin etsien sähköistä allekirjoitusta mahdollisen kohteen tunnistamiseksi. He kaatavat sosiaalisessa mediassa kaiken tunnistettavan. He käyttävät droneja, miehitettyjä lentokoneita ja ihmistiedusteluryhmiä vahvistaakseen ja tarkistamaan, mitä he luulevat tietävänsä.

He tekevät kaiken tämän ja enemmän kuunnellakseen, kerätäkseen ja rakentaakseen kohdekuvan komentokeskuksista, logistiikkapaikoista, tykistöasemista ja taistelujärjestyksestä – kuka on kuka, kenellä on mitä ja missä se on.

Tätä prosessia kutsutaan taistelukentän tiedusteluvalmisteluksi.

IDF on kehittänyt ensiluokkaisia taktiikoita urbaaniin sodankäyntiin ja vaikkapa etenemiseen kaupunkialueilla räjäyttämällä reikiä rakennuksiin talosta toiseen liikkumiseksi katujen sijaan. Loputtomissa kaupunkitaisteluissa (FIBUA) IDF:stä on tullut asiantuntijoita vihollisen uhrien maksimoinnissa ja omien tappioden minimoimisessa. Hamasin 7. lokakuuta tapahtuneiden julmuuksien jälkeen tuhannet IDF:n sotilaat ovat päivittäneet taktiikkaansa hellittämättä Pikku Gazana tunnetussa katutaistelutukikohdassa Tze’elimin koulutuskeskuksessa Etelä-Negevin autiomaassa. Koulutus opettaa mm nopeasti tunnistamaaan väijytyspisteet, tarkka-ampujien paikat ja räjähteiden sijoittumisen. Sotilaat ovat myös saaneet tuntikausia kertauskoulutusta traumaattisen amputaation hoitamisesta, valtimoverenvuodon pysäyttämisestä sekä siitä, milloin ja milloin ei saa antaa morfiinia.

Israelin armeijan kaupunkisodankäynnin harjoituskeskus ”Pikku Gaza” Negevissä

Tunnelisota

Helpointa jopa 500 km pituisen Gaza Metro -tunneliverkorkon tuhoaminen olisi raskailla pommituksilla käyttäen mm bunkkerintuhooja ohjuksia.  IDF:n omat tappiot olisivat minimaaliset mutta gazalaisten siviilien tappiot suuret ja lisäksi panttivangit kuolisivat.  Siksi tämä metodi ei tule kyseeseen.

Gazan sota 2023 edellyttää Israelin armeijalta täysin uutta taktista lähestymistapaa.  Gazan metron tuhoaminen on tehtävä pääosin taistelulla itse tunneleissa jonka verkon IDF tuntee vain osin mutta vastustaja täysin, sama koskee vaikkapa tunneleissa olevia ansoja.  Pimeässä tunnelissa IDF:n sotilaan vaikkapa lämpökameralla kohtaama vastaantulija voi olla Hamasin taistelija mutta myös panttivanki.

Maajoukot ovat aloittaneet tunnelisodan “Gaza metron” äärialueilta paikantamalla tuuletusaukkoja ja poistumisluukkuja. Räjähteiden lisäksi mm erikoisyksiköt Combat Engineering Corpsissa ovat aiemmin käyttäneet robotteja ja koiria ja ovat valmiina hoitamaan kaikki taistelut tunneleissa. Hitaasti edetessä tunneleita samanaikaisesti tuhotaan mm eristepommein etteivät Hamasin joukot pääse yllättämään takaapäin. Maajoukkoja on myös koulutettu paikantamaan ja sulkemaan tunneleiden aukot ja muut taistelutekniikan yksiköt selviytyisivät kaikista tunneleiden sisällä tapahtuvista taisteluista.

Aiemmassa sodassa 2014 IDF eteni tunneleissa ainoastaan kaksi kilometriä rajalta, nyt tavoitteena on koko Gaza Metron tuhoaminen joten tilanteessa tarvitaan kehittyneimpiä saatavilla olevia keinoja kuten robotteja, lämpökameroita jne.

Aiemmin olen tunnelisodankäyntiä käsitellyt mm seuraavissa kirjoituksissani:

 

Gaza’s Tunnel War Continues On All Fronts

Underground Iron Dome i.a. Against Hamas’ Terror Tunnels 

Viides tunneli Gazasta tuhottu – apuna uusi teknologialaboratorio

Op-Ed: Egypti Gazan saartajana Israelin sijaan!

 

 

 

Epilogi

Kun Hamas jatkaa taistelua Gazan metron maanalaisissa tiloissa alkoi informaatiosota Israelin ilmaiskujen aiheuttamista tuhoista jolla kansainvälinen yhteisö on saatu laajalti vaatimaan välitöntä tulitaukoa.  Israel ei kuitenkaan tähän tulle suostumaan koska Hamasin hyökkäys oli maan itsenäisyysajan tuhoisin ja nyt tavoitteena on Hamasin uhan poistaminen mahdollisimman pysyvästi ja lisähaasteena ovat panttivangit.  Aiemmat tulitauot ovat kestäneet usein vain pari vuotta joka on riittänyt Hamasin aiempaa suurempaan voimistumiseen. Tulitauon sijaan ns. Humanitaarisia käytäviä toteutetaan kansainvälisellä yhteistyöllä, ehkä myös sairaalalaivoja loukkaantuneiden gazalaisten hoitamiseksi.

Erikoisjoukkojen pommitukset ja ensimmäiset toimet, joita seurasivat maajoukkojen laajemmat hyökkäykset tähtäävät Hamasin painostuksen ylläpitämiseen ja samalla pitämään ovi auki Hamasin panttivankeja koskevalle sopimukselle.

Taktinen lähestymistapa viittaa siihen, että IDF jakaa kaistan kahtia ja rohkaisee siviilejä lähtemään eteläiselle Gazan alueelle, kun taas armeija etenee kohti Gazan kaupunkia, jossa Hamasin päämajan uskotaan sijaitsevan laajassa maanalaisessa labyrintissa.  Kuitenkin huomionarvoista on, että Gazan poliittisen johtajan – Yahiya Sinwarin – ja sotilaallisen johtajan – Mohammed Deifin – kotipaikka ja tukikohta on Khan Yunisissa joka vielä sodan toisessa vaiheessa on gazalaissiviilien eteläistä turva-aluetta.

Hidas täsmäiskuihin pohjaava eteneminen tarkoittaa myös pitkää sotaa, arvioiden mukaan jopa puolesta vuodesta vuoteen.  Samalla se mahdollistaa maajoukkojen osan keskittämisen Israelin pohjoiselle rajalle ja tarvittaessa Länsirannalle usean rintaman sodan varalta tai ennaltaehkäisemään sitä.  Hitaus luo myös mahdollisuuksia etsiä ratkaisuja gazalaissiviilien olosuhteisiin ja siviilihallintoon joita on mahdollista kehittää jo sodan aikana kansainvälisenä yhteistyönä ja varsinkin sodan jälkeisenä aikana.

Lähteenä mm Jerusalem Post , Reuters 

 


Kirjoitus ensinnä ilmestyi  Ariel-Israelista suomeksi  -verkkojulkaisussa.

 

arirusila
Vasemmistoliitto Jyväskylä

Olen blogisti Jyväskylästä. Aihepiireistä minua kiinnostavat konfliktit,geopolitiikka ja tarinoiden toinen puoli ja alueista Balkan ja lähi-itä. Pääblogini on englanninkielinen Conflicts By Ariel Rusila - http://arirusila.wordpress.com . Olen myös käynnistänyt Israelia suomeksi taustoittavan Ariel -sivuston - http://arielfi.wordpress.com . Mottoni "The Other Side of Story" mukaisesti en pyri esittämään neutraalia ikuista totuutta jostakin asiasta vaan oman näkökulmani siihen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu