Kosovon presidentti syytteeseen sotarikoksista

Kosovon presidentti Hashim Thaçi ja yhdeksän muuta aiempaa militanttia asetetaan syytteeseen sotarikoksista Haagissa toimivaan oikeusistuimeen erikoissyyttäjän toimisto ilmoitti 24.6.2020. Kyseinen oikeusistuin on jatkumo samoin Haagissa aiemmin toimineelle ex-Jugoslavian sotarikoksia tutkineelle kansainväliselle tuomioistuimelle (ICTY).

Syyttäjän mukaan syytetyt ovat vastuussa noin 100 murhasta, uhrit ovat Kosovon albaaneja, serbejä ja romaneja kuin myös poliittisia vastustajia. Muut syytteet koskevat mm kidutuksia ja katoamisia. Syyttäjä on vakuuttunut todistusaineiston nyt riittävän kaikkiin syytteisiin useiden vuosien tutkinnan jälkeen ilman pienintäkään epäilystä.

Taustaa: rikollisklaanista vapaustaistelijaksi

Albaanien järjestäytyneet rikollisorganisaatiot omaavat nyky-Euroopassa merkittävän roolin erityisesti huumekaupassa, salakuljetuksessa ja elinkaupassa. Aiempien arvioiden mukaan esimerkiksi 70% Euroopan heroiinikaupasta on albaaniorganisaatioiden hallussa. Afganistanista kuuluisaa ”Balkanin väylää” myöten tuodulla heroiinilla rahoitettiin Kosovon vapautusarmeijan (KLA) aseostoja ja sodan jälkeen huumerahat muodostavat Kosovon merkittävimmän tulonlähteen. Toiminta myös kehittyy sillä nyt kolombialaiskartellit käyttävät albaaniorganisaatioita hyväkseen kokaiinin saamiseksi paremmin Euroopan markkinoille.

Huumekaupan ja KLAn aseostojen yhteydet syntyivät 1990-luvun puolivälissä. Tukena oli myös jihadistien – kuten al-Qaedan -voimallinen osallistuminen Bosnian sotaan sekä USAn asettuminen tukemaan separatistisia liikkeitä Kroatiassa, Bosniassa ja Kosovossa. USA oli aiemmin nimennyt KLAn terroristijärjestöksi mutta liittolaisuuden myötä se muuntui vapaustaislijaksi.

Valkopesu rikollisklaaneista puolueiksi ja liiketoiminnaksi

Serbian pommitusten jälkeen v. 1999 järjestäytyneen rikollisuuden (eli KLAn) johtavat klaanit ryhtyivät muuntamaan organisaatioitaan poliittisiksi puolueiksi. Tällä muuntautumisella ja valkopesulla ei kuitenkaan voida peittää rahan ja vallan alkuperää, vanhat kanavat ja yhteydet ovat edelleen paikallaan konservatiivisessa klaaniyhteuskunnassa.

Thaçi ja muut hänen sisäpiirinsä jäsenet kuin myös muut järjestäytyneet rikollisklaanit olivat hyvin länsimaisten tiedustelupalvelujen tiedossa ja esimerkiksi Saksan BND kuvasi Thaçin Drenica -ryhmää kaikkein vaarallisimmaksi KLAn rikollisjohtajien keskuudessa ja samaan olivat päätyneet myös USAn FBI ja DEA, brittien MI6 ja Italian SISMI. Vaarallisuuteen liittyi myös koskemattomuus sillä USAn suojeluksessa Thaçi kykeni pitämään huumekäytävät avoimina samalla pystyen eliminoimaan vastustajiaan (vihollisia, aiempia liittolaisia ja todistajia).

Näkemykseni

Todellinen valta Kosovossa pohjaa 15-20 perheklaaniin jotka kontrolloivat liki kaikkia yhteiskunnan osa-alueita ja jotka ovat linkittyneet johtaviin päätöksentekijöihin. Itse työskennellessäni pommitusten jälkeen Kosovossa EU: palkkaamana asiantuntijana tämä yhteiskunnallinen rakenne oli kenttätasolla täysin selvä niin sotilas- kuin siviilipuolellakin. Esimerkistä käynee alla liitteessä esitetty NATO/KFOR tiivistelmä Kosovon järjestäytyneestä rikollisuudesta, sen rakenteesta ja linkeistä.

Kansainvälisen yhteisön virhe nähdäkseni oli ettei olemassaolevaa tietoa haluttu ennakkoasenteiden takia käyttää hyväksi Kosovon yhteiskunnan jälleenrakentamisessa ja näin Kosovon albaanien järjestäytyneet rikollisorganisaatiot kykenivät lopulta kaappaamaan koko valtion.

Yksi syy siihen, että kansainvälinen yhteisö (YK/UNMIK, EU/TAFKO/EAR, NATO/KFOR …) tuki Kosovon Albaanimafian valkopesua saattaa olla halu vakauttaa tilannetta provinssin albaaniosissa, rikollisklaanit kykenivät hallitsemaan alueitaan eikä vaihtoehtojakaan juuri ollut. Toinen syy mielestäni on USA:n ja EU:n haluttomuus myöntää erhettään siinä, että ne oli huijattu ”humanitaarisen väliintulon” verukkeella asettautumaan kofliktissa selkeästi yhden osapuolen puolelle tai pikemminkin yhtä osapuolta eli Jugoslavian serbejä vastaan. Kolmas tekijä saattaa olla tietyt taloudelliset intressit Washingtonissa, Pariisissa ja Berliinissä koskien Jugoslavian hajottamista. Neljäs syy on nähdäkseni se, että länsivallat näkivät tilaisuutensa tulleen kasvattaa vaikutusvaltaansa Balkanilla koska Venäjä tällöin oli liian heikko auttamaan sukulaiskansaansa serbejä. Suurvaltapolitiikkaan liittyen myös Pentagon näki tilaisuutensa tulleen perustaa yksi Euroopan suurimmista tukikohdistaan Kosovoonja Camp Bondsteel on tämä toteutunut unelma tänäkin päivänä.

Kansainvälisen yhteisön puolueellisuus tuli selkeästi esiin tekemässäni siviilipuolen kenttätyössä. Useat Kosovon avustus- ja kehittämisohjelmat oli suunniteltu yksinomaan palvelemaan albaaniväestöosan tarpeita kun taas provinssin pohjoisosan serbit ja pohjoiseen serbien yhteistyökumppaneina karkoitetut romanit jäivät sivuhuomiolle. Ironista on että länsivallat ja erityisesti EU juhlapuheissaan puhuivat monikulttuurisen ja monikansallisen Kosovon puolesta mutta käytännössä Ibarjoesta etelään olevat alueet puhdistusten myötä tulivat monoetnisiksi kun taas serbien käytännössä hallitsemasta pohjoisosasta tuli monikulttuurisin osa Kosovoa jossa eli serbien ohella niin romaneita kuin albaanejakin Bosniasta ja Kroatiasta tulleiden pakolaisten ohella. Ironia on siinä, että albaanienemmistöisillä alueilla kansainvälisen yhteisön vaikutus oli suurin kun taas serbienemmistöisillä alueilla asukkaat tukeutuivat pääosin konfliktia edeltäneisiin rakeisiinsa.

[Läntisen] kansainvälisen yhteisön puolueellisuus Kosovon kysymyksessä ja Jugoslavian hajoamissodissa laajemminkin tuli esiin myös länsivaltojen muovailemassa sotarikostuomioistuimessa (ICTY) jossa tuomitut ensisijassa olivat serbejä kuun taas syytetyt kroaatit ja albaanit usein vapautettiin. Nyt tosiasiat alkavat pikkuhiljaa paljastua ja presidentti Thaçin saaminen oikeuden eteen on hyvä askel oikeaan suuntaan ja toivottavasti lähihistorian toimenpiteiden uudelleenarviointiin.

 

Lisää taustoitusta:

Kirjoitukseni: Kosovo: Two years of Pseudo-state , Balkan route-Business as usual and Captured Pseudo-State Kosovo , Quadruple Helix – Capturing Kosovo , Dividing Kosovo – a pragmatic solution to frozen conflict ja Cantonisation – a middle course for separatist movements

Alla olevan NATO/KFOR esityksen ohella järjestäytyneen rikollisuuden ja Kosovon poliittisten johtajien yhteydesta vuotaneessa Saksan tiedustelupalvelun raportissa: BND report 2005 .

Raportti, Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo”, on sveitsiläisen syyttäjän ja sittemmin poliitikko Dick Martyn Euroopan neuvostolle (PACE) laatima. Raportti tuo esiin silloisen pääministeri Hashim Thacin rikollisen roolin. Erityisesti Marty tutki väitteitä joiden mukaan KLA sodan jälkeen 1999 poisti serbivangeilta elimiä myydäkseen ne elinkaupan mustassa pörssissä.

 

Appendix:

Organized Crime in Kosovo, resume by NATO/KFOR

 

 


Kirjoitus on tiivistelmä Conflicts by Ari Rusila blogissani ilmestyneestä kirjoituksestani.

 

arirusila

Olen blogisti Jyväskylästä. Aihepiireistä minua kiinnostavat konfliktit,geopolitiikka ja tarinoiden toinen puoli ja alueista Balkan ja lähi-itä. Pääblogini on englanninkielinen Conflicts By Ari Rusila - http://arirusila.wordpress.com . Olen myös käynnistänyt Israelia suomeksi taustoittavan Ariel -sivuston - http://arielfi.wordpress.com . Mottoni "The Other Side of Story" mukaisesti en pyri esittämään neutraalia ikuista totuutta jostakin asiasta vaan oman näkökulmani siihen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu