Trumpin Lähi-itä diili: Talousosa

[An improved economic situation was] “a necessary precondition to resolving what was previously an unsolvable political situation,” (Jared Kushner)

 

Peace to Prosperity” -suunnitelmaa voidaan pitää pitkään odotetun presidentti Trumpin hallinnon Lähi-itää koskevan ns. ”Vuosisadan diilin” poliittista osaa edeltävä talousosiona.  Kyseinen osio julkistettiin Bahrainissa kesäkuun lopulla 2019 pidetyssä konferenssissa. Suunnitelmaa kuvataan Valkoisen Talon taholta ”visioksi mahdollistaa palestiinalaisille rakentamaa menestyvä ja energinen palestiinalainen yhteiskunta.”  Suunnitelman poliittinen osa julkistettaneen Israelin nyt syyskuussa 2019 järjestettävien uusintavaalien jälkeen.

Valkoisen talon virallisesti julkaisema Lähi-idän rauhansuunnitelman   talousosa käsittää kymmenvuotisen  $50 miljardin lainoista, avustuksista ja yksityisistä investoinneista koostuvan kehittämispaketin Palestiinan valtion yhdyskuntarakenteeseen, telekommunikaatioon, matkailuun ja terveydenhuoltoon.  Tavoitteena on muuttaa palestiinalaisten kokemus säälittävistä pakolaisista menestyväksi yhteiskunnaksi. Koska  Jordania, Libanon ja Egypti ovat absorboineet palestiinalaispakolaisia vuosikymmeniä, saavat nämä liki puolet edellä mainitusta rahoituksesta.

Itse suunnitelma on 40-sivuinen dokumentti joka nyt on ladattavissa mm Valkoisen talon viralliselta verkkosivulta.  Suunnitelma jakautuu kolmeen osaan: a) taloudellisen potentiaalin vapauttaminen, b) luoda palestiinalaisille mahdollisuuksia elämässä ja c) Palestiinan hallinnon kehittäminen.  Osa-alueet on jaettu yhteensä 50 eri alakohtaan ulottuen koulutusmahdollisuuksista omistussuhteisiin ja liikenneväyliin mm. 

Alla on eräitä pääkohtia ”Peace to Prosperity” -suunnitelmasta, lähteenä  The White House :

 

Näyttökuva (109)

 

Talous

Ensimmäisen osa keskittyy palestiinalaisten taloudellisen potentiaalin vapauttamiseen mm seuraavasti: 

 • omistus- ja sopimusoikeuksien kehittäminen,
 • lainsäädännön ja korruptionvastaisten toimien kehittäminen,
 • pääomamarkkinoiden kehittäminen,
 • kasvua tukevan verorakenteen kehitys, tariffien kohtuullistaminen ja kaupanesteiden purkaminen. 

Aloite visioi poliittisia reformeja yhdistettynä strategisiin yhdyskuntarakenteen investointeihin jotka kehittävät liiketoimintaympäristöä ja edesauttavat yksityisen sektorin kasvua. Julkisille rakennuksille, kodeille ja yrityksille varmistetaan luotettavat yhteydet sähköön, puhtaaseen veteen ja digitaalisiin palveluihin.  Yritystoiminnan yhteydet pääomamarkkinoihin ja Länsirannan ja Gazan elinkeinoelämä liitetään mahdollisimman saumattomasti pääkauppakumppaneihin kuten Egyptiin, Israeliin, Jordaniaan ja Libanoniin. 

Tuloksena on odotettavissa talouskasvu ja työttömyyden merkittävä aleneminen sekä Länsirannan ja Gazan muuntuminen mahdollisuuksien keskuksiksi. 

 

Ihmiset

Toinen aloite mahdollistaa palestiinalaisille toteuttaa ambitioitaan ja tätä toteutetaan mm seuraavien hankkeiden avulla:

 • uudet koulutusmahdollisuudet mm verkkoympäristön kautta kotona,
 • laajennetut verkko-opintomahdollisuudet,
 • kasvavat ammatillisen ja teknisen koulutuksen mahdollisuudet, ja
 • kansainvälinen vaihto.

Aloite tähtää palestiinalaisten hyvinvoinnin parantamiseen mm vahvistamalla Palestiinan koulutusjärjestelmää akateemisten päämäärien ja työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Terveydenhuolto puolestaan pyritään varustamaan alan uusimmalla teknologialla ja välineistöllä.  Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet tukevat Länsirannan ja Gazan asukkaiden yleistä hyvinvointia.

 

 

Hallinto

Kolma aloite tähtää palestiinalaishallinnon kehittämiseen eli julkisen sektorin kykyyn palvella kansalaisiaan ja mahdollistaa yksityisen sektorin kasvu. Keskeisiä tekijöitä ovat mm: 

 • omistusoikeuksien kunnioitus,
 • yritysten laki- ja säännöspuitteiden kehitys,
 • kasvuhakuinen verotusjärjestelmä, ja
 • pääomamarkkinoiden kehitys

jotka tekijät lisäävät vientiä ja suoria ulkomaisia investointeja; itsenäinen oikeusjärjestelmä edistää myös siviiliyhteiskunnan kukoistusta, samoin hallinnon läpinäkyvyys ja vastuullisuus.  Yleinen ja kattava yhteiskunnallisten instituutioiden modernisointi mahdollistaa tehokkaimman palvelutuotannon kansalaisille.  

 

Tulokset

Suunnitelma tähtää kymmen vuoden aikana kaksinkertaistamaan bruttokansantuotteen ja luomaan miljoona työpaikkaa ja samalla vähentämään Palestiinan riippuvuutta ulkomaisista avustuksista (2012-2016 Palestiinalaishallinto sai noin $4 miljardia avustuksia). 

 

Näkemykseni

Nyt siis on julkistettu Trumpin hallinnon talousosa pitkään odotetusta Lähi-idän rauhansuunnitelmasta. Valkoinen Talo luonnehtii dokumenttiaan ”uudeksi visioksi palestiinalaisille ja laajemminkin Lähi-idässä.” Hyvin voikin todeta Kushnerin lähestymistavan – taloudellinen kehitys ennen poliittista sopimusta –  olevan poikkeuksellinen viime vuosikymmenien rauhanpyrkimyksissä.  Aivan uusi idea ei ole kyseessä, sillä vuonna 1959 YK:n pääsihteeri Dag Hammarskjold esitti aloitteen (UN General Assembly document no. A/4121) absorboida pakolaiset arabimaailman talouksiin öljytuloista ja kansainvälisistä avustuksista kootulla $2 miljardin tukipaketilla. 

Sekä Hammarskjold että Kushnerin suunnitelmat ovat kohdanneet myös vastaavanlaisen kritiikin siitä, ettei taloudellinen yhteistyö Israelin kanssa ole hyväksyttävää ennen poliittista sopimista – riippumatta siitä kuinka paljon palestiinalaiset hankkeesta hyötyisivät. Ero em suunnitelmien vastaanotossa on siinä että nyt jotkut Arabiliiton jäsenet hyväksyvät suunnitelman ja tämä luo aiempaa paremmat edellytykset myös toteuttaa Valkoisen Talon pyrkimykset. 

Kattavia Israel-Palestiina -konfliktin ratkaisuehdotuksia on tehty Palestiinan johdolle useita mm YK:n jakosuunnitelma (1947) ja Israelin aloitteet vuosina 2000 ja 2008.  Ja aina em esimerkeissä Israel on hyväksynyt aloitteen ja Palestiinalaishallinto hylännyt  ne. Aiemmin Israel on jo osoittanut kykynevänsä merkittäviin kompromisseihin kuten rauhansopimukset Egyptin ja Jordanian kanssa osoittavat, joten olettettavasti Israel on valmis kompromisseihin myös Palestiinalaishallinnon kanssa.

Tällä kertaa USAn aloitteella on laajaa alueellista tukea ja myös Palestiinan väestön keskuudessa tukea lienee olemassa suunnitelman luodessa myönteisen vision tulevasta Palestiinasta ja sen väestön hyvinvoinnista. Siksikin nähdäkseni aloitteella – ja sen myöhemmin julkistettavalla poliittisella osalla – on aiempia paremmat menestysmahdollisuudet ja jopa ilman  Palestiinalaishallinnon nykyisen johdon myötävaikutusta. 

Israel ja Palestiinalaishallinto (PA)  ovat neuvotelleet kaksi vuosikymmentä Kahden-Valtion ratkaisusta ja nyt enemmän kuin koskaan tiekartta kohden sitä näyttää umpikujalta. Nykyinen tilanne on vie vääjäämättömästi kohden Yhden-Valtion ”ratkaisua” – nollaoptio johon ollaan ajautumassa ratkaisujen puuttuessa. Yhden valtion ratkaisu tuhoaisi Israelin joko juutalaisena valtiona tahi demokratiana.  Valkoisen Talon suunnitelma mahdollistaa Kahden-Valtion ratkaisun mutta tiekartta on kokonaan uusi. Alueellinen kannatus ja suoraan palestiinalaisille kohdistettu taloudellinen tuki ja visio tulevaisuudesta luovat mielestäni nyt palestiinalaisille  parhaimmat mahdollisuudet – sitten Oslon prosessin – myönteiseen kehitykseen ja jopa Israel-Palestiina konfliktin ratkaisuun. 

Artikkelin pääasiallisina lähteinä ovat olleet: BESA, The White House  ja The Focus project.


Artikkelin laajempi englanninkielinen versio ilmestyi ensinnä Conflicts by Ari Rusila -blogissa ja tämä suomenkielinen tiivistelmä puolestaan Ariel-Israelista suomeksi  -verkkojulkaisussa.

arirusila

Olen blogisti Jyväskylästä. Aihepiireistä minua kiinnostavat konfliktit,geopolitiikka ja tarinoiden toinen puoli ja alueista Balkan ja lähi-itä. Pääblogini on englanninkielinen Conflicts By Ari Rusila - http://arirusila.wordpress.com . Olen myös käynnistänyt Israelia suomeksi taustoittavan Ariel -sivuston - http://arielfi.wordpress.com . Mottoni "The Other Side of Story" mukaisesti en pyri esittämään neutraalia ikuista totuutta jostakin asiasta vaan oman näkökulmani siihen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu