UNRWAn tuki Hamasille hiipumassa [Op-Ed]

 

“We have been warning for years: UNRWA perpetuates the refugee issue, obstructs peace, and serves as a civilian arm of Hamas in Gaza.”  [ulkoministeri Israel Katz]

 

Israeli Jews hold placards against the UNRWA in Jerusalem on Monday, February 5, 2024. Photo by Debbie Hill/ UPI

UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) on 8. joulukuuta 1949 perustettu Yhdistyneiden kansakuntien järjestö, jonka vastuulla ovat palestiinalaiset pakolaiset. UNRWA on yksi Yhdistyneiden kansakuntien suurimmista järjestöistä tarjoten avustus-, terveys- ja koulutusapua palestiinalaisille niin kutsutuille pakolaisille.

Iso-Britannia, Yhdysvallat, Australia, Kanada ja useat muut Euroopan maat ilmoittivat keskeyttävänsä UNRWA:n rahoituksen sen jälkeen, kun paljastettiin, että osa sen työntekijöistä osallistui 7. lokakuuta tapahtuneeseen joukkomurhaan suoraan, ottamalla panttivankeja tai jakamalla ammuksia. Raportti perustui Israelin ja Yhdysvaltojen tiedustelutietoihin käsittäen matkapuhelinten sijaintiseurannan ja siepattuja puhelinkeskusteluja.  Jotkut UNRWAn työntekijät myös tallentuivat uroteoistaan levittämilleen videoille. Kaikkiaan noin 190 UNRWA:n työntekijän arvioidaan toimivan Hamasin tai Islamilaisen jihadin (PIJ) militantteina, noin 1 200 työntekijällä on yhteyksiä Hamasiin ja tuhannet muut työntekijät ovat läheisiä Gazan terroriryhmien jäseniin.

UNRWAn rahoitus tämänhetkisten päätösten mukaan on loppumassa maaliskuun 2024 alkuun mennessä. Suomi on yksi järjestön 20 suurimmasta rahoittajasta ja edelleen ohjelmiensa mukaisesti Suomen yleistuki UNRWA:lle on vuodesta 2019 lähtien €5 miljoonaa . Tilanne ei missään mielessä ole yllättävä sillä Israelin ulkoministrei Katzin mukaan ”olemme varoittaneet vuosia: UNRWA jatkaa pakolaiskysymystä, estää rauhaa ja toimii Hamasin siviilihaarana Gazassa.”

UNRWA on tarjonnut ruokaa, lääkkeitä ja sosiaali- ym. palveluja palestiinalaisille vuosikymmenien ajan. Valitettavasti UNRWA ei ole koskaan ryhtynyt toimiin estääkseen apua ääriryhmille; joissakin tapauksissa se on tehnyt avointa yhteistyötä terroristien kanssa.

Hamas voi ohjata UNWRAn kansainvälisiä vaikkapa ruokaan tai sähköön varattuja varoja  aseiden varastointiin ja Israelin tai USAn vastaisen propagandan luomiseen.

UNRWA:n valvomissa tiloissa on raportoitu laajalti terrorismia, mukaan lukien tarkka-ampuja-iskut UNRWA:n ylläpitämistä kouluista, pommi- ja asetehtaista UNRWA:n leireillä, terroristien kuljettamisesta kohdealueilleen UNRWA:n ambulansseissa ja jopa UNRWA:n työntekijöistä, jotka ovat suoraan osallistuneet terrori-iskuihin siviilejä vastaan.

 

Vihakasvatusta ja lapsisotilaiden koulutusta

New York Times paljasti vuonna 2000, että UNRWA salli Hamasin käyttää koulujaan ”kesäleireinä”, jotta 25 000 palestiinalaista lasta voisi saada puolisotilaallista koulutusta, mukaan lukien ohjeet Molotov-cocktailien ja tienvarsipommien valmistamiseen.

UNRWAn kouluissa on vuosikymmeniä harjoitettu vihakasvatusta ja vuosiluokka vuosiluokalta kouluiän kattavien Palestiinalaishallinnon opinto-ohjelmien ja oppikirjojen tuella.  Tämä indoktrinaatio ja palestiinalaisnarratiivin jatkuva kokonaisvaltainen toisto sukupolvelta toiselle tekee rauhanomaisen rinnakkaiselon israelilaisten kanssa hyvin vaikeaksi ja hitaaksi saavuttaa.

Tuoreessa UNRWAn oppikirjoja koskevassa raportissa annetaan oppimateriaalien ohella myös esimerkkejä kuinka UNRWAn opettajat ja muut työntekijät sosiaalisessa mediassa ylistävät 7/10 joukkotuhontaa.  Suomi osaltaan on tukenut tätä toimintaa paitsi UNRWAn kautta myös ollen Palestiinalaishallinnon koulujärjestelmän, opinto-ohjelmien ja oppikirjojen päärahoittajia. Suomen yhteystoimisto Ramallahissa seuraa ja valvoo varojen käyttöä myös paikan päällä.

Aiemmin on jo tullut ilmi Hamasin muuttaneen Gazan kaistan valtavaksi jihadistisoturien sotilaskoulutusleiriksi, joihin on osallistunut n. 17 000 iältään 15-21 vuotiasta palestiinalaispoikaa. Koulutus sisältää erilaisten aseiden ja räjähteiden käsittelyä ja motivointia Israelin eliminoimiseen. UNRWA:n tukemilla lasten kesäleireillä pienille lapsille opetetaan radikalismin ohella sotaleikkejä ja aseiden käsittelyä. David Bedein, Center for Near East Policy Research –tutkimuslaitoksen päällikkö, on selvittänyt miten UNRWA:n koulut muokkaavat lapsista Gazan  ”siviiliarmeijaa. Tutkimuslaitos huomauttaa UNRWA:n omilla nettisivuillaan toteavan opetussuunnitelmien olevan Hamasin päättämiä ja että sotilaskoulutus on osa opetussuunnitelmaa.

Mainittakoon myös korkeimman asteen koulutuksen osalta Gazan islamilaisen yliopiston (The Islamic University of Gaza/IUG) olevan radikaali islamistinen korkeakoulu, joka on ollut Hamasin tukikohta perustamisestaan lähtien. Yliopistolla Hamas harjoittaa poliittista, ideologista ja sotilaallista toimintaa ja hyödynsi IUG:n laboratorioita, opiskelijoita ja luennoitsijoita aseiden, mukaan lukien pitkän kantaman rakettien, kehittämiseen ja valmistamiseen. IUG on nauttinut EU: n tuesta monien vuosien ajan, mikä ilmenee yliopiston integroinnista EU: n rahoittamiin hankkeisiin sekä opiskelijoiden ja opettajien vaihtoon, vaikka EU pitää Hamasia terroristijärjestönä.  UNRWAn ja EU:n ohella sitä ovat tukeneet myös UNICEF, WHO ja UNDP.

 

Kaksi YK:n pakolaisjärjestöä

YK:lla on kaksi erillistä pakolaisjärjestöä: YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu (UNHCR) ja YK:n Palestiinan avustus- ja työjärjestö UNRWA. UNRWA perustettiin joulukuussa 1949 ja UNHCR joulukuussa 1950. UNHCR:n perustamisen myötä UNRWA muuttui tarpeettomaksi ja sen olemassaolo oli perusteeton. Sitä ei kuitenkaan hajotettu, ja nämä kaksi virastoa jatkavat olemassaoloaan rinnakkain selkeän työnjaon kanssa: UNHCR on vastuussa kaikista pakolaisista ympäri maailmaa paitsi palestiinalaisista, ja UNRWA on vastuussa vain palestiinalaisista pakolaisista.

Useimmat niin sanotut ”palestiinalaispakolaiset” eivät ole pakolaisia kansainvälisen pakolaisen standardin mukaisen määritelmän mukaan ”sisäisesti siirtymään joutuneita henkilöitä” (IDP), koska he eivät lähteneet maastaan vuonna 1948, vaan joutuivat siirtymään sen sisällä. Mitä tulee 2,2 ”palestiinalaispakolaiseen” Jordaniassa, he eivät myöskään ole pakolaisia, koska he saivat on Jordanian kansalaisuuden. UNHCR ei tunnustaisi heitä pakolaisiksi, koska he ovat asuinmaansa kansalaisia.

UNHCR ja UNRWA siis määrittelevät pakolaiset eri tavoin. Vuonna 1948 palestiinalaisia pakolaisia oli noin 700 000. UNRWA:n mukaan heitä on nyt 5,4 miljoonaa. Tämä eksponentiaalinen kasvu johtuu siitä, että UNRWA soveltaa automaattisesti pakolaisasemaa kaikkiin vuoden 1948 pakolaisten patrilineaarisiin jälkeläisiin heidän asemastaan ja asuinmaastaan riippumatta.

UNRWA myös käsittelee tilastojaan muutenkin luovalla tavalla.  Libanonin viimeisimmässä väestölaskennassa havaittiin, että kaksi kolmasosaa UNRWA:n raporteissa luetelluista pakolaisista oli yksinkertaisesti keksittyjä. UNRWA:lla on intressi kasvattaa lukuja – se on hyvää liiketoimintaa sillä UNRWAn budjetti pakolaista kohden vuonna 2016 oli neljä kertaa suurempi kuin UNHCR:llä: 246 dollaria verrattuna 58 dollariin.

UNHCR etsii ”pysyviä tai kestäviä ratkaisuja” pakolaisten ahdinkoon, mukaan lukien ”paikallinen integraatio” ja ”uudelleensijoittaminen” ja tämän tehtyään siirtyy johonkin toiseen maailman kriisipesäkkeeseen. UNRWA toimii päinvastoin.

UNRWA tarjoaa apua Gazassa, se antaa suoraan taloudellista ja aineellista tukea Hamasin terroristijärjestölle.

Vaikka palestiinalaiset hyötyvät UNRWA:sta, järjestö hyötyy enemmän “luomistaan” pakolaisista koska he ovat järjestön olemassaolon perusta. Näin ollen UNRWA:lla ei ole mitään kannustinta ratkaista palestiinalaisten pakolaisongelmaa sen lopettaminen tekisi virastosta tarpeettoman.

Pakolaisten ja UNRWA:n edut ovat niin kietoutuneet yhteen, että UNRWA:ssa työskentelee paikan päällä pääasiassa paikallisia palestiinalaisia – yli 23 000 – ja vain noin 100 kansainvälistä YK:n ammattilaista. Vaikka UNHCR ja UNICEF (Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen lastenrahasto) välttävät palkkaamasta paikallisia, jotka ovat myös virastopalvelujen vastaanottajia, UNRWA ei tee tätä eroa.

Vihakoulutuksen ja Hamasin lapsisotilaiden koulutuksen ohella UNRWA on kohdannut useita skandaaleja. Vuoden 2014 Gazan sodan aikana löydettiin raketteja UNRWA:n kouluista ja ainakin yhdessä tapauksessa ne palautettiin Hamasille. Vuonna 2019 UNRWA:n johtaja Pierre Krähenbühl erosi korruption ja huonon hallinnon,  vallan väärinkäytön ja toisinajattelun tukahduttamisen johdosta esitettyjen syytösten vuoksi.  Kolme suurta eurooppalaista rahoittajaa (Sveitsi, Alankomaat ja Belgia) ilmoitti muutaman päivän kuluessa korruptioskandaalin 2019 julkaisusta keskeyttäneensä UNRWA:n rahoittamisen. Kuukautta myöhemmin myös Uusi-Seelanti teki saman. Skandaalin seurauksena UNRWA:n apulaispäällikkö Sandra Mitchell ja esikuntapäällikkö Hakam Shahwan erosivat.

 

Johtopäätöksiä

Israeli protesters hold placards as they demonstrate outside the UNRWA offices, in Jerusalem February 5, 2024. (photo credit: AMMAR AWAD/REUTERS)

Yhdysvaltain presidentti Trump leikkasi aikoinaan UNRWAn rahoitusta kun taas presidentti Biden palautti sen.  Yhdysvaltain rahoituksen ehdoksi asetettiin useita uudistuksia UNRWA:n toimintaan. Nämä uudistukset sisältävät antisemitismin ja kiihottamisen torjunnan opetussuunnitelmissa, henkilökunnan puolueettomuuden varmistamisen ja sen, ettei UNRWA:n tiloja tai henkilökuntaa käytetä terrorijärjestöjen toimintaan.  Vihakasvatuksen jatkuminen, 7/10 terrori ja Gazan kouluista, sairaaloista ja moskeijoista löytyneet sotilaalliset fasiliteetit haihduttivat toiveet uudistuksista.

UNRWAn muodostaa osan ongelmaa eikä osaa ratkaisusta. Virasto käsittelee pakolaisasiaa poliittisesti tavalla joka etäännyttää mahdolliset tulevat ratkaisut. Kansainvälisen yhteisön tulisi löytää uusi malli jolla humanitaarista apua toimitetaan sitä todella tarvitseville.

Itse näkisin, että UNRWA hyvin voitaisiin lakkauttaa. Sen humanitaarista työtä – ainakin muodollisesti – tekevät noin 30 000 paikallista työntekijää voitaisiin hyvin siirtää – Hamasin sotilaalliseen siipeen kuuluvat poislukien – Palestiinalaishallinnon alaisuuteen terveys, koulutus- ja hyvinvointisektoreille. Mitä taas tulee ns. palestiinalaispakolaisiin niin nämä oli hyvä viimeinkin kotouttaa nykysijoilleen vaikkapa suhteellisen tehokkaasti toimivan YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kautta. Nykyistä akuuttia humanitaarista kriisiä voivat helpottaa myös YK:n kehitysohjelma  (UNDP) ja muut organisaatiot suhteellisen nopeasti.

Aiempia kirjoituksiani aihepiiristä mm:


Kirjoitus ensinnä ilmestynyt Ariel  -verkkojulkaisussa

arirusila
Vasemmistoliitto Jyväskylä

Olen blogisti Jyväskylästä. Aihepiireistä minua kiinnostavat konfliktit,geopolitiikka ja tarinoiden toinen puoli ja alueista Balkan ja lähi-itä. Pääblogini on englanninkielinen Conflicts By Ariel Rusila - http://arirusila.wordpress.com . Olen myös käynnistänyt Israelia suomeksi taustoittavan Ariel -sivuston - http://arielfi.wordpress.com . Mottoni "The Other Side of Story" mukaisesti en pyri esittämään neutraalia ikuista totuutta jostakin asiasta vaan oman näkökulmani siihen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu