33 vuotta etsittiin todisteita hiilidioksidin tai ihmisen aiheuttamista vaaroista ilmastolle – ei löytynyt!

Ihminen voi omilla toimillaan vaikuttaa ilmakehään kertyvään hiilidioksidipitoisuuteen, mutta rajoitetusti, koska meret pyrkivät tasoittamaan ihmisen vaikutusta. Merillä on myös kykyä muokata liukoista orgaanista hiiltä pysyvämpään muotoon, jolloin se on poissa ilmakehästä pitkiä aikoja.

Merien kykyä pitää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta elämälle suotuisana on aliarvostettu, eikä ole ymmärretty kaikkia niitä toimintoja, joilla meret kykenevät säätämään ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Hiilidioksidin lisääminen hiilenkiertoon ihmisen toimesta on ollut tarpeellista ja se on ollut kaikenkaikkiaan planeetalle eduksi, hiilidioksidin lannoitevaikutuksen kautta. Josta C3 kasvit ovat hyötyneet eniten.

Runsaampi hiilidioksidipitoisuus auttaa kasvia säästämään myöskin maaperän niukkoja vesivaroja, kun kasvi saa tarvitsemansa hiilidioksidin fotosynteesiä varten helpommin ilmakehästä ja voi sulkea sen jälkeen stomatat (pienet huokoset lehden pinnalla), jolloin veden haihtuminen ilmakehään vähenee ja maaperän vesivarat riittävät useammalle kasville.

Kasvit voivat myöskin kerryttää hiiltä maaperään, jolloin maaperän hedelmällisyys lisääntyy ja samalla maaperän vedenpidätyskyky paranee, eli tulva- ja kuivuushaitat vähenevät. Hiilipitoinen maaperä auttaa myöskin puhdistamaan vettä ja samalla se pidättää ravinteet maaperässä kasvien saatavilla. Hiilipitoinen maaperä vähentää etenkin vesistöjen kuormitusta, kun vähemmän ravinteita pääsee veden mukana vesistöihin.

On tietysti ollut onnetonta kun ihmistä on syytetty hiilidioksidin lisäämisestä ilmakehään, hiilidioksidi ei ole saaste millään tavalla. Kasvikunta ja meret ovat pystyneet käsittelemään hyvin ihmisen aiheuttaman hiilidioksidilisäyksen, mikä näkyy lisääntyneinä satoina ja lisääntyneenä metsänkasvuna joka puolella maapallolla.

Hiilidioksidiongelmaa ei ole, eikä tule. Kaikki poliittiset puheet ja toimet ovat olleet tarpeettomia, suorastaan haitallisia. Uuden Suomen puheenvuorossa Lauri Heimosen kirjoituksista saa lisää selvyyttä asiaan.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu