Antiikin filosofit opettivat oppilaitaan kyselemällä

NASAn tietovisa jakaa tietoa pilvistä ja aerosoleista klassisin keinoin, kyselemällä.

Nyt pitäisi ihmiset saada ajattelemaan muutakin kuin vain kasvihuonekaasuja, joista hiilidioksidilla on merkitystä lähinnä elämän edellytysten ylläpitäjänä ja että vesihöyry on tärkein kasvihuonekaasuista.

Pilvistä ja aerosoleista on tullut kasvihuonekaasujen rinnalle uutta opeteltavaa, jolla on maapallon energiataseeseen ja sitä kautta ilmastoon vaikutusta enemmän kuin tutkijat osaavat sanoa. ”Koska pilvet muuttavat voimakkaasti pitkän ja lyhyen aallon säteilyä, tämän muutoksen oikea esitys on välttämätön globaaleille ilmastomalleille, etenkin tulevien ilmastoennusteiden osalta. Kuitenkin pilvien esitys ja niiden vaikutus säteilyyn ilmastomalleissa aiheuttaa edelleen suuria epävarmuustekijöitä ilmastoherkkyyden arvioinnissa (esim. Boucher ym. 2013; Vial ym. 2013; Zelinka ym. 2013; Ceppi ja Hartmann 2015 ; Bony ym. 2015; Shaw ym. 2016; Caldwell ym. 2016), ja on yhä enemmän näyttöä siitä, että pilviprosessit edistävät dynaamisen vastauksen leviämistä lämpimämpään ilmastoon (Ceppi ja Hartmann 2015). Lisäksi ilmastonmuutokseen liittyvän ekstratrooppisen kiertovasteen esitys nykyisissä ilmastomalleissa ei ole hyvin rajattu ja siihen liittyvät pilvimallien muutokset ja niiden säteilyvaikutukset ovat edelleen epäselviä (Barnes ja Polvani 2013; Shepherd 2014; Bony ym. 2015; Shaw et al. 2016).”

https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/32/16/jcli-d-18-0802.1.xml#/doi/abs/10.1175/JCLI-D-18-0802.1?af=R

Aerosoleja on erityyppisiä ja niillä on päinvastaisia vaikutuksia pilvien heijastavuuden suhteen, eli pilvien säteilypakote voi vaihdella aerosoleista johtuen.

Aerosoleista on kasviplanktonin erittämällä dimetyylisulfidilla oleellinen vaikutus ilmastoa viilentävien merten alapilvien synnyssä.

Tutkimus onkin edennyt viimeaikoina ja tietämys on lisääntynyt tutkijoiden keskuudessa.

[Tiimi pyrki myös ymmärtämään paremmin taustalla olevia mekanismeja, joiden avulla kasviplanktoni auttaa muodostamaan pilviä. ”Kasviplanktonilla on ainakin kaksi tapaa vaikuttaa ilmakehän aerosoleihin”, Burrows sanoo. Yksi niistä on kasviplanktonin aiheuttama dimetyylisulfidikaasun päästö. Ilmakehässä tämä kaasu muuttuu kemiallisesti sulfaatiksi, joka on erittäin tehokas pilvikondensaatioydin. Toinen tapa on merisuihku: Meressä oleva orgaaninen aine kerääntyy pinta-aaltojen pienten kuplien pinnoille; Kun vedet puristavat merisuihkua ilmakehään, ne lähettävät myös nämä kuormitetut kuplat, jotka toimivat myös pilven tiivistymisytiminä. Tutkijat havaitsivat, että 35° etelästä 45° etelään vesipisarat muodostuivat pääasiassa sulfaattiaerosolien vuoksi, kun taas etelämpänä, 45–55° valtamerellä, merisuihkun orgaaninen aine oli ensisijainen pilvisiementen lähde.]

https://www.sciencemag.org/news/2015/07/tiny-sea-creatures-are-making-clouds-over-southern-ocean

[Pilvillä voi olla keskeinen rooli ilmastossa – mutta monimutkainen. Matalilla pilvillä on taipumus jäähdyttää planeettaa toimimalla heijastimina, jotka palauttavat auringon säteilyn takaisin avaruuteen, kun taas korkeammat pilvet voivat todella vangita lämpöä ja tehostaa lämpenemistä. Eteläisellä valtamerellä ilmastomallit ovat olleet erityisen huonoja pilvien vaikutuksen vangitsemisessa, koska ne ovat arvioineet vähemmän heijastunutta säteilyä kuin todellisuudessa on. Näiden mallien parantamiseksi tutkijoiden on ymmärrettävä enemmän pilviä muodostavista aerosoleista ja siitä, miten ne ovat muuttaneet ilmastoa viimeisten 200 vuoden aikana. Mutta sitä on vaikea seurata tietämättä kuinka paljon ”luonnollista” aerosolia oli ilmakehässä ennen teollistumista.]

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu