Arktinen merijää on selvästi viime vuosiin verrattuna laajempi ja kasvu jatkuu

Arktinen merijää on jatkanut kasvuaan ja on paikoin laajempi kuin pitkäaikainen keskiarvo. Kts. kuva ja linkki.

https://www.aer.com/science-research/climate-weather/arctic-oscillation/

”Positiivinen arktinen oskillaatio edistää merijään kasvua ja arktisen merijään kasvuvauhti jatkaa kasvuaan hitaasti ja pysyy selvästi normaalin alapuolella, mutta korkeampana kuin viime talvet; sääkuvio on edelleen suotuisa merijään jatkuvalle kasvulle. Negatiivisia merijään poikkeavuuksia esiintyy kolmella alueella: Beringinmerellä, Grönlannin ja Kanadan saaristoalueiden sekä Barents-Kara-merien ympärillä. Pohjois-Tyynenmeren alueen poikkeavuudet ovat vähentyneet (kuva 16), ja malli-ennusteiden perusteella Beringinmeren negatiiviset merijään poikkeavuudet voivat vähentyä edelleen seuraavien kahden viikon aikana. Normaalin merijään alapuolella Grönlannissa ja Kanadan saaristossa ja sen ympäristössä voi vaikuttaa negatiivinen NAO, vaikka tällaisesta tilanteesta ei ole merkkejä. Tuoreen tutkimuksen perusteella Tšukchin ja Beringin merien matalan meren jään poikkeavuudet suosivat kylmiä lämpötiloja Pohjois-Amerikan keski- ja itäosissa, kun taas Barents-Kara-merien matala merijää suosii kylmiä lämpötiloja Keski- ja Itä-Aasiassa, mutta tämä aihe on edelleen kiistanalainen. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että alueelliset poikkeavuudet, jotka korreloivat voimakkaimmin stratosfäärin napapyörteen voimakkuuden kanssa, sijaitsevat Barents-Kara-merialueella, jolla matala arktinen merijää suosii heikompaa talvi-napapyörrettä.”

EDIT: Sahalinin  merialueelta satelliittikuva.

As winter deepens and frigid temperatures grip Russia’s Far East, floating ice (sea ice) begins to coat the Sea of Okhotsk. Sakhalin Island, Russia’s largest Island, is separated from the mainland by the Strait of Tartary and, in the east and north, boundaries the Sea of Okhotsk. Although it lies at a latitude similar to England, Wales, and Ireland, Sakhalin is typically hemmed in by sea ice each winter—except for Aniva Bay, at the southernmost tip, which rarely sees substantial ice. The Sea of Okhotsk, as well as Sakhalin Island, stretches southward to 45 degrees North latitude, making it the lowest latitude for seasonal sea ice formation in the world.

On January 10, 2020, the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) on board NASA’s Aqua satellite acquired a true-color image of sea ice surrounding southern Sakhalin Island. The waters of Aniva Bay remain ice-free.”

https://modis.gsfc.nasa.gov/gallery/images/image01132020_500m.jpg

Kun talvi syvenee ja kylmä lämpötila tarttuu Venäjän Kaukoitään, kelluva jää (merijää) alkaa peittää Okhotskin merta. Sahalinin saari, Venäjän suurin saari, erottaa mantereen Tartary-salmen ja idässä ja pohjoisessa rajoittaa Okhotskin merta. Vaikka Sahalin sijaitsee samanlaisella leveysasteella kuin Englanti, Wales ja Irlanti, on se tyypillisesti merijäämäinen joka talvi – lukuun ottamatta eteläisimmässä kärjessä olevaa Aniva-lahtea, jolla harvoin nähdään merkittävää jäätä. Okhotskin meri samoin kuin Sahalinin saari ulottuu etelään 45 asteen pohjoiseen leveysasteeseen, jolloin se on matalin leveysaste kausittaiselle merijäämuodostumiselle maailmassa.

NASA:n Aqua-satelliitissa olevalla maltillisella resoluutiolla varustetulla kuvantamisella varustetulla spektroradiometrillä (MODIS) saatiin 10. tammikuuta 2020 todellisen värin kuvan merijäästä Sahalinin eteläpuolella. Aniva-lahden vedet ovat jäättömiä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu