Auringon vaikutus ilmastoon ehkäpä moninkertainen konsensustieteen arvioon verrattuna

Galaktisten kosmisten säteiden (GCRs) vaikutus pilvenmuodostukseen on osoitettu pitävän paikkaansa vahvan polaripyörteen vallitessa, kuten 1990-luvulla, mutta yhteys katkesi 2000-luvun alussa stratosfäärissä ja troposfäärissä tapahtuneiden muutosten seurauksena, extratrooppisten pyörremyrskyjen kehittyessä.

https://www.intechopen.com/chapters/60125

”Osoitettiin, että dekadaalisen ajan mittakaavassa havaitut GCR-pilvilinkit ovat epäsuoria ja johtuvat GCR:n vaikutuksista sykloniseen aktiivisuuteen, jotka riippuvat laajamittaisen ilmakehän kierron aikakausista. GCR-pilvikorrelaation kääntyminen 2000-luvulla näyttää johtuvan arktisen ja Etelämantereen stratosfäärin napapyörteiden voimakkaasta heikkenemisestä, mikä johtaa troposfääri-stratosfääri-kytkennän muutokseen ja sitten GCR:n myötävaikutukseen ekstratrooppisen pyörremyrskyn kehityksen kannalta.”

Oli kuitenkin voitu osoittaa, että galaktisilla kosmisilla säteillä oli yhteys pilvenmuodostukseen, ja että yhteys vallitsi voimakkaan polaripyörteen aikana. Extratrooppisten pyörremyrskyjen aikana yhteys katkesi.

Auringon välillinen vaikutus maapallon ilmastoon on siis olemassa ja se on mittausten mukaan suuruudeltaan 3,5 kertainen suoraan vaikutukseen verrattuna. ”Tulokset viittaavat siihen, että auringon kokonaisvoima (suora + epäsuora) on vähintään 3,5 kertaa voimakkaampi kuin pelkästään muuttuvan auringon säteilyvoimakkuuden vuoksi.”

Eli mitattu suora vaikutus = 1,3 W/m2 x 3,5 = 4,55 W/m2 = auringon suora + välillinen vaikutus.

Joten auringolla on ollut huomattavasti suurempi vaikutus ilmaston lämpenemiseen kuin konsensustiede on antanut ymmärtää, ja vastaavasti ihmisen vaikutus on ollut arvioitua pienempi ja vaikutus on ollut positiivinen.

Hiilidioksidin (CO2) positiivinen vaikutus kasvillisuuteen saattaa olla huomattavan paljon suurempi kuin hiilidioksidin pienestä lämmitysvaikutuksesta aiheutuu ilmastonmuutoksen kautta haittaa.

Maapallo on vihertynyt lisääntyneen hiilidioksidin (CO2) ansiosta, ja vaikka tropiikin sademetsiä on hakattu, on muualla tropiikin ulkopuolella metsäpinta-ala lisääntynyt tropiikin menetettyä metsäpinta-alaa enemmän.

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0411-9

”Analysoimme 35 vuoden satelliittidataa ja tarjoamme kattavan tietueen maailmanlaajuisesta maanmuutosdynamiikasta vuosina 1982–2016. Osoitamme, että – vastoin vallitsevaa näkemystä, jonka mukaan metsäpinta-ala on maailmanlaajuisesti vähentynyt5 – puupeite on lisääntynyt 2,24 miljoonalla km2 (+7,1 % vuoden 1982 tasosta). Tämä kokonaisnettohyöty on seurausta tropiikissa tapahtuneesta nettotappiosta, joka on pienempi kuin ekstratrooppisten alueiden nettohyöty.”

 

EDIT: Huomaathan, että TSIn asteikko on käänteinen suraavassa graafissa, jossa on osoitettu galaktisten kosmisten säteiden vaikuttavan pilvenmuodostukseen.

 

+12

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu