Aurinkosyklit, auringon magnettikentän voimakkuus ja kosmiset säteet linkittyvät keskenään

On päästy jäljille merten sedimenttien nauhamaisten rautaketjujen muodostelmista (BIF), jotka liittyvät merten tuottavuuteen ja sitä kautta maapallon ilmastosykleihin, joita ohjaavat auringon sykliset säteilypakotteen värähtelyt, auringon magneettikentän voimakkuus ja galaktiset kosmiset säteet.

Merten tuottavuutta ohjaavat ravinteet, valoisuus ja merten termohalinen kierto.

https://www.nature.com/articles/s43247-022-00378-w#Fig1

”Oletamme, että aurinkosyklit ovat jo moduloineet varhaista paleoproterotsooista ilmastoa pääasiassa korkean energian säteilyvoimakkuuteen kytketyn auringon säteilypakotteen värähtelyn ja auringon magneettikentän ohjaaman galaktisen kosmisten säteiden heilahtelun kautta.

BIF-muodostelmat (nauhaiset rautamuodostelmat) ovat tyypillisiä esikambrian kemiallisia sedimenttiesiintymiä, joissa vuorottelevat rauta- ja piidioksidipitoisia vyöhykkeitä, jotka ovat saostuneet rautapitoisista valtameristä14. Ehdotettuihin raudan saostusmekanismeihin kuuluvat hapettuminen molekyylihapella (tuottamat happifototrofit)15, fotoferrotrofit16,17 ja mikroaerofiiliset rautaa hapettavat kemolitotrofit18, jotka kaikki liittyvät prekambrian meren primaariseen tuottavuuteen. Nykyaikaisilla valtamerillä ilmaston vaihtelu moduloi meren nutrikliinin, fotokliinin ja termokliinin syvyyksien muutosta, millä on merkittäviä vaikutuksia meren primäärituottavuuteen19. Superior-tyypin BIF:t talletettiin leveille mannerjalustoille kaukana hydrotermisistä tuuletusaukoista14. Siksi, toisin kuin Algoma-tyyppisten BIF:ien, niiden rytmisiä rakenteita ei kontrolloinut vulkaaninen aktiivisuus, mutta ne ovat saattaneet tallentaa meren primäärisen tuottavuuden vaihtelun vasteena ilmastosykleihin.”

https://spaceweatherarchive.com/2020/08/11/cosmic-rays-are-about-to-get-worse/

[”Emme ole Maunderin minimissä”, Rahmanifard korostaa. ”Nykyinen tilanne muistuttaa enemmän Daltonin minimiä 1790-1830 tai Gleissbergin minimiä 1890-1920.” Noiden pienempien Grand Minimien aikana auringon kierto heikkeni, mutta ei mennyt kokonaan pois.]

Toistaiseksi varmoja mittaustuloksia on saatu vasta auringon 11-vuotisesta syklistä.

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ac1740

 

+5

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu