Eikö yksi epäonnistuminen riitä EU:lle

Paul Langrock / Zenit / Laif

[German Failure on the Road to a Renewable Future
In 2011, German Chancellor Angela Merkel announced the country was turning away from nuclear energy in favor of a renewable future. Since then, however, progress has been limited. Berlin has wasted billions of euros and resistance is mounting.]

https://www.google.com/amp/s/www.spiegel.de/international/germany/german-failure-on-the-road-to-a-renewable-future-a-1266586-amp.html

[Saksan epäonnistuminen tiellä uusiutuvaan tulevaisuuteen Vuonna 2011 Saksan liittokansleri Angela Merkel ilmoitti maan kääntyvän pois ydinenergiasta uusiutuvan tulevaisuuden hyväksi. Siitä lähtien edistyminen on kuitenkin ollut vähäistä. Berliini on tuhlannut miljardeja euroja ja vastarinta on kasvussa.

Analysts from McKinsey have been following the Energiewende since 2012, and their latest report is damning. Germany, it says, ”is far from meeting the targets it set for itself.”
Germany’s Federal Court of Auditors is even more forthright about the failures. The shift to renewables, the federal auditors say, has cost at least 160 billion euros in the last five years. Meanwhile, the expenditures ”are in extreme disproportion to the results,” Federal Court of Auditors President Kay Scheller said last fall, although his assessment went largely unheard in the political arena. Scheller is even concerned that voters could soon lose all faith in the government because of this massive failure.

McKinseyn analyytikot ovat seuranneet Energiewendeä vuodesta 2012, ja heidän viimeisin raporttinsa on manaava. Saksa sanoo, että ”se on kaukana saavuttamassa itselleen asettamamista tavoitteista”.

Saksan liittovaltion tilintarkastustuomioistuin suhtautuu epäonnistumiseen entistä avoimemmin. Liittovaltion tarkastajien mukaan siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin on maksanut vähintään 160 miljardia euroa viimeisen viiden vuoden aikana. Samaan aikaan menot ”ovat äärimmäisen epäsuhtaisia tuloksiin nähden”, liittovaltion tilintarkastustuomioistuimen presidentti Kay Scheller sanoi viime syksynä, vaikka hänen arviointinsa oli suurelta osin ennen kuulumaton poliittisella areenalla. Scheller on jopa huolissaan siitä, että äänestäjät saattavat pian menettää uskonsa hallitukseen tämän massiivisen epäonnistumisen vuoksi.]

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu