Etenkin maapallon kuivilla ja puolikuivilla alueilla lisääntynyt ilmakehän hiilidioksidi on kasvattanut viljasatoja

Kyllä maapallo vihertyy

Maailman viljasato kasvatetaan suurelta osin kuivilla ja puolikuivilla alueilla, missä ilmakehän kohonneen hiilidioksidipitoisuuden on todettu nostaneen viljasatoja. Kehitys tulee jatkumaan C3 kasveilla, joilla CO2 kyllästymisaste ei ole vielä lähelläkään.

https://sealevel.info/negative_social_cost_of_carbon.html

”Effects of changing temperatures and rainfall aside, rising atmospheric [CO2] alone will increase biomass and yield in C3 crops because photosynthesis of C3 plants is not currently CO2-saturated and photosynthesis rates increase under elevated [CO2] (e[CO2]) (Kimball et al., 2002; Leakey et al., 2009). The two major plant responses to e[CO2] are to (i) raise net photosynthesis with a consequent increase in crop growth and yield, and (ii) decrease stomatal conductance, increasing crop water use efficiency (Leakey et al., 2009; Tausz-Posch et al., 2012).”

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/grl.50563

”Muuttuvien lämpötilojen ja sademäärän vaikutukset sivuuttaen, ilmakehän [CO2] nousu yksinään lisää biomassaa ja satoa C3-viljelykasveissa, koska C3-kasvien fotosynteesi ei ole tällä hetkellä hiilidioksidikyllästettyä ja fotosynteesinopeus kasvaa kohonneessa [CO2] (e [CO2]) -tasossa (Kimball et al., 2002; Leakey et al., 2009). Kaksi kasvin suurta reaktiota e [CO2:een] ovat (i) nettofotosynteesin lisääminen, seurauksena sadon kasvu ja sadon lisääntyminen ja (ii) stomaalin johtokyvyn vähentäminen lisäämällä sadon vedenkäytön tehokkuutta (Leakey et al., 2009; Tausz -Posch et al., 2012).”

+12

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu