Fossiilienergian kysynnän kasvu huolestutti jo 1950-luvulla

Roger Revelle teki tutkimuksilla selväksi jo 1950-luvulla, ettei fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidi mennyt kaikki meriin, niinkuin optimistisimmat tutkijat olivat olettaneet. Eli ensimmäisiä varoituksia oli jo annettu fossiilienergian käytön nopeasta lisäämisestä.

Abstract
From a comparison of C14/C12 and C13/C12 ratios in wood and in marine material and from a slight decrease of the C14 concentration in terrestrial plants over the past 50 years it can be concluded that the average lifetime of a CO2 molecule in the atmosphere before it is dissolved into the sea is of the order of 10 years. This means that most of the CO2 released by artificial fuel combustion since the beginning of the industrial revolution must have been absorbed by the oceans. The increase of atmospheric CO2 from this cause is at present small but may become significant during future decades if industrial fuel combustion continues to rise exponentially. Present data on the total amount of CO2 in the atmosphere, on the rates and mechanisms of exchange, and on possible fluctuations in terrestrial and marine organic carbon, are inadequate for accurate measurement of future changes in atmospheric CO2. An opportunity exists during the International Geophysical Year to obtain much of the necessary information.”

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3402/tellusa.v9i1.9075

Tiivistelmä
Tehdyistä C14/C12- ja C13/C12-suhteiden vertailusta puulla ja merimateriaaleista ja C14-pitoisuuden vähäisestä laskusta maanpäällisissä kasveissa viimeisten 50 vuoden aikana voidaan päätellä, että CO2-molekyylin keskimääräinen käyttöikä ilmakehässä on 10 vuotta ennenkuin se on liuennut meriin. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa keinotekoisen polttoaineen palamisesta vapautettu hiilidioksidista on imeytynyt valtamereen teollisen vallankumouksen alusta. Ilmakehän hiilidioksidin kasvu tästä syystä on tällä hetkellä pientä, mutta se voi olla merkittävää tulevien vuosikymmenten aikana, jos teollisuuspolttoaineen polttaminen jatkuu eksponentiaalisesti. Tämän hetken tietoja ilmakehän hiilidioksidin kokonaismäärästä, vaihdon kiertoajasta ja mekanismeista sekä maanpäällisen että meren orgaanisen hiilen mahdolliset vaihtelut ovat riittämättömiä ilmakehän CO2:n tulevien muutosten mittaamiseksi tarkkaan. Kansainvälisen geofysikaalisen vuoden ( https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Kansainv%C3%A4linen_geofysiikan_vuosi ) aikana on tarjoutumassa mahdollisuus saada suuren osan tarvittavista tiedoista.”

1950-luvulla ei vielä puhuttu kasvillisuuden eikä maaperän hiilinieluista, joista on tullut merkittävä apu hiilidioksidin sitouttamiseksi pois ilmakehästä.

Tätä kehitystä voi tarkastella yllä olevasta kuvasta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu