Hiilenkierto ≈ mikrobitoimintaa

Hiilidioksidipitoisuuden alaraja ilmakehässä on ~ 190 ppm, poikkeuksena Tyynellä valtamerellä päästään jääkausina mahdollisesti vieläkin alemmaksi.

Alarajan määrää typensitojabakteerit lopettamalla toimintansa 190 ppm:n kohdalla.

Maapallon alkuaikoina ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on ollut jopa satakertainen nykyiseen verrattuna. Fotoautotrofiset syanobakteerit toivat fotosynteesin avulla lukeman alhaisemmalle tasolle, samalla tuottamalla happea ilmakehään.

https://link.springer.com/article/10.1007/s40974-016-0034-7

Fotosynteettiset mikrobit kuluttavat ilmakehän hiilidioksidia, kun taas heterotrofit hajottavat orgaanista ainetta päästääkseen kasvihuonekaasuja. Näiden kahden prosessin välinen tasapaino on päätekijä nettohiilivirralle, joka vaihtelee eri ekosysteemien välillä ilmasto-olosuhteiden, kuten lämpötilan, mukaan. Tämä tekee mikrobivasteista olennaisen tärkeän osan hiilivirrasta maan päällä (Weiman 2015), koska ne eivät vain lukitse, vaan myös vapauttavat valtavia määriä hiiltä (Zimmer 2010). Tässä on korostettava, että kasvihuonekaasut, kuten CO2, CH4 ja N2O, ovat pääosin peräisin mikrobeista (Singh et al. 2010). Mikrobimaailma on hiilen ja muiden biogeokemiallisten kierrosten ratkaiseva kokonaisuus, ja niiden rooli ilmastonmuutoksen suhteen vaatii huomiota (Walsh 2015). Mikrobit ovat kuitenkin poissa useimmista ilmastonmuutosta koskevista keskusteluista (Dupré 2008; Walsh 2015). Itse asiassa se on riittämättömän ymmärryksen puute, minkä vuoksi mikrobien toimintaa ei ole otettu asianmukaisesti huomioon useimmissa ilmastonmuutosmalleissa (Dupré 2008).”

Ihmisen toiminta ei sanottavasti vaikuta hiilenkiertoon, vaikka tuottaakin hiilidioksidia ilmakehään, vuositasolla 10 GtC.

Mikrobitoiminta määrää ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden.

Tämä olisi hyvä tietää nyt kun Glasgow:ssa neuvotellaan ihmiskunnan päästöistä.

EDIT:

Hiilidioksidista on tullut kuvitteellinen vihollinen ihmiskunnalle, kun asian on todettu olevan todellisuudessa päinvastoin, katso tutkimus.

https://www.nature.com/articles/539332c

[Huolimatta ihmisen toiminnasta johtuvien hiilidioksidipäästöjen kasvusta, ilmakehän CO2-tasot ovat nousseet suhteellisen vähän vuodesta 2002 lähtien. Selvittääkseen miksi, Trevor Keenan Lawrence Berkeley National Laboratorysta Kaliforniassa ja hänen kollegansa käyttivät maahavaintoja, satelliittidataa ja kasvillisuusmalleja muutosten kvantifiointiin. hiilidioksidin otossa ja vapautumisessa maanpäällisissä kasveissa maailmanlaajuisesti. He havaitsivat, että lisääntynyt fotosynteesi ja kasvien ”viherryttäminen” ovat lisänneet maahan varastoidun hiilen määrää. Ilmaston lämpenemisen hidastumisen vuoksi vähentynyt kasvien hengitys näyttää myös lisänneen tätä hiilinielua.]

https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/soil-carbon-storage-84223790/

Maaperähiilen varastointi on tärkeä ekosysteemipalvelu, joka syntyy ekologisten prosessien vuorovaikutuksesta. Näihin prosesseihin vaikuttava ihmisen toiminta voi johtaa hiilen häviämiseen tai parempaan varastointiin.”

 

+4

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu