Hypoteesi antropogeenisestä ilmastonmuutoksesta

Ilmeistä on, ettei ihmisen toiminta aiheuta mitään ilmastokriisiä. Monen ihmisestä aiheutuvaksi luullun ilmastonmuutoksen takana on esitetty olevan ilmaston luonnolliset vaihtelut.

Nyt viimeksi on auringon 22-vuotisilla sykleillä esitetty olevan vaikutusta Keski-Euroopan kuivuus- ja sadejaksoihin sekä kesälämpötilojen jaksollisiin vaihteluihin.

Kuva 9: ​​Kesälämpötilakehitys Saksassa viimeisten kuuden viimeisen 22 vuoden Hale-syklin jälkeen vuodesta 1903. Kuvan lähde: Laurenz.

Tämä analyysi tukee aikaisempaa näyttöä 22 vuoden sateiden rytmistä ja viittaa siihen, että sademäärää Euroopassa hallitsevat pitkäaikaiset auringon vaihtelut ja aurinkomagneettiset vaikutukset ja että 22 vuoden aurinkomagneettisella Hale-syklillä on suurempi rooli ilmastonmuutoksessa kuin aiemmin on luultu. Tämä viesti on merkitty hypoteesiksi, koska se ei ole vielä vahvistus ideasta tieteellisillä menetelmillä/tilastoilla. Se tarjoaa argumentteja tehostamaan tutkimusta aurinkotoiminnan vaikutuksesta säähämme ja lopulta kaikkiin ilmakehän prosesseihin.”

Valentina Zharkovan tutkimus pidemmistä auringon magneettisuuteen liittyviin jaksoihin, jopa tuhannen vuoden jaksoihin on osoitettu olevan hypoteettinen ja vailla todellista näyttöä. Mikäli tämä hypoteesi pystytään kuitenkin osoittamaan oikeaksi, pystytään myös osoittamaan ihmistoiminnasta aiheutuvaksi luultu lämpeneminen vähintäinkin liioitelluksi.

https://www.nature.com/articles/s41598-019-45584-3

Auringon magneettikentän ja aurinkosäteilyn perustason värähtelyt tuhannen vuoden ajanjaksolla

Latest minimum of the baseline oscillations is found to coincide with the grand solar minimum (the Maunder minimum) occurred before the current super-grand cycle start. Since then the baseline magnitude became slowly increasing towards its maximum at 2600 to be followed by its decrease and minimum at ~3700.

Perustasoheilahtelujen viimeisimmän minimin havaitaan vastaavan auringon minimiä (Maunder-minimi), joka tapahtui ennen nykyisen super-grand-syklin alkamista. Siitä lähtien lähtötason voimakkuus kasvaa hitaasti kohti maksimiarvoaan 2600, jota seuraa sen lasku ja minimiarvo ~ 3700.”

Ilmastotutkimuksen takana on kuitenkin niin suuret rahat, ettei yksittäisillä tutkimuksilla vielä muuteta tutkimuksen painopistettä mihinkään suuntaan. Ihmisestä aiheutuvat kasvihuonekaasut ja aerosolit pysyvät tutkimuksen keskiössä tai valokeilassa kuten maa ja ilmakehätieteen professori Judith Curry Georgian teknilliseltä oppilaitokselta (Georgia Tech Earth and Atmospheric Sciences Professor Judith Curry) totesi.

 

EDIT:

Zharkovan tutkimuksessa oli kyse auringon taustalla vaikuttavasta magneettisuudesta, ei maapallon ja auringon välisestä etäisyydestä, johon viitattiin muun muassa syynä tutkimuksen takaisinvedolle.

+9

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu