Ilmastoalarmistien vaikea kujanjuoksu

Tätä ylläolevaa kuvaa ilmastoalarmistit viimeisenä haluaisivat nähdä. Siinä kiteytyy ilmastoalarmistien harhaluulo, että vesihöyry on palauteilmiö hiilidioksididille. Vieläpä niin, että hiilidioksidista aiheutuva säteilypakotteen lisäys hiilidioksidin tuplaantuessa ilmakehässä, viisinkertaistuisi vesihöyryn palauteilmiön seurauksena.

Yllä kerrottuun perustuvat myös IPCC:n vyöryttämät ilmastoalarmistien kauhuskenaariot.

Teoreettisesti on määritelty ilmakehän suhteellisen kosteuden (RH) pysyvän vakiona, kun hiilidioksidipitoisuus tuplaantuu ilmakehässä. Kuva näyttää, että käytännössä suhteellinen kosteus ilmakehässä ei ole vakio, vaan laskeva trendi on selkeästi havaittavissa, kun lämpötila on noussut ja kun on noussut myös ilmakehän hiilidioksidipitoisuus.

No mitä sitten, vaikka koko maailmanlaajuinen rumba perustuu väärään olettamukseen.

No ainakin Pariisin sopimus tulisi kirjoittaa uudelleen, tätähän USA on vaatinut ja kun ei kuunneltu, USA jättäytyy sopimuksesta pois vuoden kuluttua.

EDIT:

The increased overturning can explain a slowdown in the global warming, and the association between these aspects can be interpreted as an entanglement between the greenhouse effect and the hydrological cycle, where reduced energy transfer associated with increased opacity is compensated by tropospheric overturning activity.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-016-1732-y

Moreover, a change in the opacity will alter the radiative energy flow from the surface to the emission-level, which needs to be compensated by other forms of energy flow if the planet is to remain in energy balance according to Eq. 1 and if the total energy transfer is to be a continuous flow. In other words, the reduced radiative energy flux must be compensated through increased temperatures or altered latent/sensible heat fluxes.

Whereas the added opacity will act to restrict the flow of radiative energy transport, convection will not allow the temperature gradient to increase. In other words, a bigger share of the 240 W/m 2 of the vertical energy transport will be transported by convective/advective means with a stronger GHE, and a smaller share by radiative means because the sum of convective vertical energy transport plus the diminished radiative flux must add up to about 240 W/m 2 in order to balance the incoming shortwave radiation.”

https://media.springernature.com/original/springer-static/image/art%3A10.1007%2Fs00704-016-1732-y/MediaObjects/704_2016_1732_Fig1_HTML.gif

”Lisäksi opasiteetin muutos muuttaa säteilyenergian virtausta pinnalta päästötasolle, joka on kompensoitava muilla energian virtausmuodoilla, jos planeetta haluaa pysyä energiatasapainossa ekvivalentin mukaan ja jos kokonaisenergian siirron on oltava jatkuvassa virtauksessa. Toisin sanoen vähentynyt säteilyenergiavirta on kompensoitava kohonneiden lämpötilojen tai muuttuneiden piilevien / johtuvien lämpövirtojen avulla.

Vaikka lisääntynyt opasiteetti rajoittaa säteilyenergian kulkeutumisen virtausta, konvektio ei salli lämpötilagradientin nousua. Toisin sanoen, suurempi osa 240 W/m 2 pystysuorasta energiansiirrosta kulkeutuu konvektiivisilla / advektiivisillä keinoilla, joilla on vahvempi GHE, ja pienemmällä osalla säteilyllä, koska konvektiivisen pystysuuntaisen energian kulkeutumisen summa ja vähentyneen säteilyvuon on noustava tuonne 240 W/m 2 saapuvan lyhytaaltosäteilyn tasapainottamiseksi.

Lisääntynyt sekoittuminen voi selittää ilmaston lämpenemisen hidastumisen, ja näiden näkökohtien välinen yhteys voidaan tulkita takertumisena kasvihuoneilmiön ja hydrologisen syklin välille, jolloin lisääntyneeseen opasiteettiin liittyvä vähentynyt energiansiirto kompensoidaan troposfäärin sekoittumisaktiivisuuden avulla.”

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu