Ilmastoasia voidaankin ratkaista kaikkia tyydyttävällä tavalla

Viimeaikaisten ilmastokeskustelujen keskiöön on noussut 4 permille to soil -ehdotus, joka tehtiin Pariisin ilmastosopimuksen yhteydessä.

Soil carbon sequestration has been brought to the center of attention in the recent climate change discussion. One of the most respected and discussed related campaigns is the 4-per-mille initiative. The basic idea – an annual increase of just 4 per 1000 (i.e. 0.4%) in soil carbon stocks for 30 years would be sufficient to compensate for all ongoing fossil fuel emissions.”

https://www.soilandmore.com/en/news/4-per-mille-4-more-resilient-farm-systems

Hiilen sitominen maaperään on tuotu huomion keskipisteeseen äskettäisessä ilmastonmuutoskeskustelussa. Yksi arvostetuimmista ja keskustelluimmista vastaavista kampanjoista on aloite 4 promillea maaperään. Perusajatus – maaperän hiilivarastojen vuotuinen kasvu vain 4:llä 1000:sta (eli 0,4%) 30 vuoden ajan riittää poistamaan kaikki nykyiset fossiilisten polttoaineiden päästöt.”

Ehdotus on saanut kannatusta vähitellen, kun asiaan on perehdytty laajalti ja tunnettuja menetelmiä on käyty huolella läpi.

Asian tekee mielenkiintoiseksi se, että samalla voidaan ratkaista muita maatalouteen liittyviä ongelmia. Hiili maaperässä turvaa varmimmin sadon, maailmanlaajuisesti.

Kuivuudesta tai märkyydestä kärsivä maaperä tarvitsee lisää maaperähiiltä. Kasvi pystyy lisäksi saamaan käyttöönsä maaperän ravinteet maaperähiilen avulla.

Kun asiaa ajattelee ihmiskunnan kannalta, ongelmaan on löydetty ratkaisu, joka hyödyttää kaikkia ihmisiä joka puolella maapalloa. Maapallon köyhimmillä ihmisillä on edelleen käytössä edulliset fossiiliset polttoaineet, kunnes niille löydetään korvaavia ratkaisuja. Samalla hiilipitoinen maaperä tuottaa varmemmin ruokaa, puhdistaa vettä, vähemmän ravinteita pääsee vesistöihin jne.

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu