Ilmastomalleja joka lähtöön

 

Kasvihuoneilmiö ja maapallon energiatase määrittävät maapallon keskilämpötilan, joka on ollut hieman nousussa. Ei kuitenkaan niin paljoa kuin ilmastomallinnukset ovat ennustaneet.

Tiede käyttää malleja ennusteissaan, kytkökset todellisuuteen saattavat puuttua kokonaan. Ilmastomalleissa on ollut joitakin ennalta määrättyjä parametreja, joiden muuttuminen on oletettu vaikuttavan tulevaisuuden ilmastoon.

What’s being forecast exists only in an artificial world, constituted by numbers that correspond not to direct observations and measurements of phenomena in nature, but to an assumption-laden numerical representation of that artificial world.”

https://thebreakthrough.org/journal/no-13-winter-2021/policy-making-in-the-post-truth-world

Ennuste on olemassa vain keinotekoisessa maailmassa, joka koostuu luvuista, jotka eivät vastaa suoria havaintoja ja ilmiöiden mittauksia luonnossa, vaan oletuksilla kuormitettua numeerista esitystä tuosta keinotekoisesta maailmasta.

And yet, because such models are built and used by scientists for research that is still called science and produce crisp numbers about the artificial worlds they simulate, they are often subject to Whitehead’s fallacy of misplaced concreteness and treated as if they represent real futures.[44] Their results are used by scientists and other political actors to make claims about how the world works and, therefore, what should be done to intervene in the world.[45]
In this sense, the models serve a role similar to goat entrails and other prescientific tools of prophecy. They separate the prophecy itself, laden with inferences and values, from the prophet, who merely reports upon what is being foretold. The models become political tools, not scientific ones.

Ja silti, koska tutkijat rakentavat ja käyttävät tällaisia ​​malleja tutkimukseen, jota edelleen kutsutaan tieteiksi ja jotka tuottavat tarkkoja numeroita simuloiduista keinotekoisista maailmoista, niihin kohdistuu usein Whiteheadin harhaluuloinen väärinkäsitys ja niitä kohdellaan ikään kuin ne edustaisivat todellista tulevaisuutta. [44] Tutkijat ja muut poliittiset toimijat käyttävät heidän tuloksiaan väitteissään maailman toiminnasta ja siitä, miten toimintaan on puututtava maailmassa. [45] Tässä mielessä malleilla on samanlainen rooli kuin vuohen sisälmyksillä ja muilla tiedettä edeltävillä ennustustyökaluilla. Ne erottavat itse profetian, joka on täynnä päätelmiä ja arvoja, profeetasta, joka vain raportoi ennustetusta. Malleista tulee poliittisia, ei tieteellisiä.”

 

+5

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu