Ilmastomallit syrjäyttivät auringon aktiivisuuden vaihteluista aiheutuvan ilmastonmuutoksen

On todettu auringon aktiivisuuden muutoksilla voitavan selittää viime vuosisadan ja aikaisemmat ilmastonmuutokset paljon paremmin kuin ilmakehän hiilidioksidin pitoisuusmuutoksilla, joihin nykyiset ilmastonmallintajat perustavat selityksensä ilmastonmuutoksista.

http://www.co2science.org/education/reports/prudentpath/ch1.php

”Mitä tulevaisuus tuo tullessaan maapallon lämpötilan suhteen? Vastaus on kenen tahansa arvattavissa. Tiedämme kuitenkin, että maapallon termistä tulevaisuutta ei voida pätevästi kuvata nykyisillä huippumoderneilla ilmastomalleilla, jotka perustavat simulaationsa tulevaisuuden ihmisen aiheuttamien CO2-päästöjen ennusteisiin. Todellista näyttöä on aivan liian paljon, jotka ehdottavat, ettei ilmastomalleihin voida luottaa.”

Melkein poikkeuksetta keskustelu auringon aktiivisuuden vaihteluista kääntyy keskusteluun muutosnopeudesta, ja osoitetaan laskelmilla, ettei auringon hitailla muutoksilla voida selittää nykyistä nopeaa ilmaston lämpenemistä.

Maapallon lämpötila on noussut melko tasaisesti viimeiset 300 vuotta.

Ihmisperäinen hiilidioksidi on vain 3 – 4 % koko hiilenkierrosta. Mikrobien toiminta vastaa 96 % hiilenkierrosta, mutta yleinen toteamus on että luonnollinen toiminta hiilenkierron osalta on tasapainossa. Näin on tietenkin pitänyt olettaa, jotta on voitu lähteä mallintamaan ilmastoa tietokoneille. Todellisuudessa mikrobitoiminnassa saattaa ilmetä suuria vaihteluita, joista on päästy selville viimeaikoina.

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abc7318

”Labiili DOC (LDOC) hajoaa nopeasti ja mikrobit ottavat sitä vastaan, ja kun suuria määriä LDOC:ta vapautuu ympäristöön, seurauksena oleva hapen kulutus voi aiheuttaa happivajetta (5, 6), millä on haitallisia vaikutuksia vesiekosysteemeihin. Myös LDOC:n hengitys CO2:ksi voi johtaa veden happamoittamiseen (6, 7) ja ylimääräisen CO2:n vapautumiseen (ylikyllästyminen) ilmakehään, missä se edistää kasvihuoneilmiötä.
Tällä tavalla tuottavasta rannikkoalueesta voi tulla ilmakehän hiilidioksidin lähde eikä nielu (7, 8). Tästä seuraa, että LDOC:n mikrobien hajoaminen voi johtaa joukkoon ympäristöongelmia. Sitä vastoin DOC:n (RDOC) vastustuskykyiset komponentit vesiympäristössä eivät ole helposti tai nopeasti aineenvaihdunnassa mikrobien toimesta, joten ne säilyvät luonnollisissa vesissä, joissa ne toimivat hiilinieluna (4, 9).”

Jotta olisi mahdollista päästä kiinni antropogeenisestä osuudesta ilmastonmuutoksessa, pitäisi tietää luonnollisesta osuudesta enemmän. Nyt on ikäänkuin lähestytty ilmastonmuutosta yksipuolisesti ja rajattu luonnollinen muutos tarkastelun ulkopuolelle.

https://co2coalition.org/2019/03/04/climate-sciences-myth-buster/

[Kansallisella ilmailu- ja avaruushallinnolla oli rooli kyseisen kertomuksen leviämisessä. Kun kuun retkikuntansa oli päättynyt, NASA haki uutta operaatiota, joten se rakensi väliaikaisia ​​ilmastomalleja, jotka keskittyivät pääasiassa hiilidioksidiin, koska tämä on helppo erottaa ja ”koska se on ihmisen hallinnassa”, Curry toteaa. Vaikka hiilidioksidista on vain yksi monista ilmastomuutoksia aiheuttavista tekijöistä, siitä tuli yhä enemmän konna. YK:n byrokraattiset voimat, jotka edistävät globaalia hallintotapaa – on sanomattakin selvää – että YK päätyi tämän tutkimuslinjan taakse. Sitten tutkijoita kutsuttiin koolle ja heille annettiin kannustimia todistaa, että tällainen poliittinen projekti oli tieteellisesti välttämätön, Curry muistuttaa. YK perusti hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) vuonna 1988 edistämään tätä asialistaa, ja siitä lähtien klimatologit – yhä näkyvämpi ja kukoistava ryhmä – ovat omaksuneet uskonsa.]

 

 

+12

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu