Ilmastotiede sekosi radiohiileen

Hiilen radioaktiivista isotooppia C-14 (tai 14C) muodostuu, kun ilmakehän molekyylit (happi ja typpi) vuorovaikuttavat kosmisen säteilyn kanssa.[1] Ilmakehästä radiohiili joutuu eliöihin fotosynteesin kautta, ja ravintoketjujen kautta myös kasveja syöviin eläimiin ja edelleen petoeläimiinHiili-14 on radioaktiivinen aine ja sen konsentraatio ilmakehässä on suunnilleen vakio. Wiki

Kun C-14 konsentraatio ilmakehässä oli laskenut jo 1700-luvulta, aktiivisen auringon takia, luultiin tiedemaailmassa sen johtuvan fossiilisten polttoaineiden polttamisesta. Niistä aiheutuva CO2 jäisi ikäänkuin ilmakehään jollakin tavalla.

Sitten myöhemmin päästiin selville auringon aktiivisuuden vaikuttavan kosmisten säteiden pääsyyn maan ilmakehään. Kosminen säteily heikkenee auringon aktiivisuuden voimistuessa, jolloin C-14 tuotanto yläilmakehässä vähenee.

Tästä yhteensattumasta ilmastotiede vielä selvisi, kun vaiettiin ikävistä asioista. Kolmas ilmakehän C-14 vähenemiseen vaikuttava tekijä on hiilenkierto. Navoilla fysikaalinen pumppu vie ilmakehän CO2:ta suuria määriä valtamerien sisäosaan ja vastaavasti suuria määriä vanhempaa CO2:ta nousee pintaan ja ilmakehään päiväntasaajalla. Kun C-14 puoliintumisaika on 5 700 vuotta, merenpohjasta noussut epäorgaanisen hiilen C-14 isotoopin pitoisuus on laskenut, joka myös näkyy ilmakehän C-14 laskevassa trendissä.

Kun viime aikoina on puhuttu biologisen pumpun avulla vaihtuvan noin 220/880 = 25 % ilmakehän hiilidioksidipitoisuudesta, on fyysinen pumppu paljon tehokkaampi, jolloin se mahdollisuus, että antropogeenista CO2:ta jäisi ilmakehään pidemmäksi aikaa on olematon.

Oli tehty ns. päättelyvirhe, kun oli oletettu antropogeenisen CO2:n jäävän ilmakehään. Ajatuksenakin oletus on mahdoton.

Mutta vaikuttaahan antropogeeninen CO2 ilmaston lämpenemiseen?

Kyllä kai, hieman.

Hiilinielut ovat myös kasvaneet, mikä osaltaan hillitsee ilmaston lämpenemistä.

 

EDIT: Täällä Usarissa on ainakin kahdella blogistilla teknisen koulutuksen ja teollisuudesta haetun kokemuksen nojalla pettämätön logiikka ilmastonmuutoksen syistä ja hiilenkierrosta. Tuossa BBC:ltä hieman yllättävä uutinen.

https://www.bbc.co.uk/news/amp/science-environment-46046067

[Mitä nämä tiedemiehet ovat tehneet eri tavalla? Vuodesta 2007 tutkijat ovat voineet luottaa lähes 4000 Argo-kellukkeen järjestelmään, joka tallentaa lämpötilan ja suolapitoisuuden valtamerissä ympäri maailmaa. Mutta ennen tätä valtameren lämmön mittaamiseen käytetyillä menetelmillä oli monia puutteita ja epävarmuustekijöitä. Nyt tutkijat ovat kehittäneet mielestään erittäin tarkan menetelmän meren lämpötilan havaitsemiseksi mittaamalla ilmassa olevan hapen ja hiilidioksidin määrä. Tämä antaa heille mahdollisuuden mitata tarkasti valtameren lämpötilaa maailmanlaajuisesti vuodelta 1991, jolloin tarkkoja tietoja maailmanlaajuisesta asemaverkostosta tuli saataville. Keskeinen tekijä on se, että vesien lämmetessä ne päästävät ilmaan enemmän hiilidioksidia ja happea. ”Kun valtameri lämpenee, näiden kaasujen määrä, jota meri pystyy pitämään, laskee”, tohtori Resplandy sanoi.]

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu