Ilmastouskoon käännyttäminen tehtiin keskitetysti

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistamisen aiheuttaman säteilypakotteen laskemiseen käytetään kaavaa , joka on helppo oppia ja esittää tarvittaessa.

F = 5,35ln(560/280) = 3,7 W/m^2,

mutta 11-vuotinen aurinkosykli vastaavalla ajanjaksolla, minkä hiilidioksidipitoisuuden tuplaaminen ilmakehässä vaatii, antaa tulokseksi saman säteilypakotteen.

(22)

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2019EA001015

Yllä oleva vertailu osoittaa, että lähes kaikki 3,7 W/m^2 ilmaston pakottaminen, joka on aiemmin katsottu ilmakehän CO2 kaksinkertaistumisesta johtuvaksi säteilypakotteeksi pitoisuudesta, näyttää sen sijaan johtuvan vastaavasta 11 vuoden aurinkosyklin pakotuksesta vakaasta tilasta lähtien (yhtälö 22).”

Ei yksikään kansanedustajista lähde selvittämään tarkemmin, että mitä lukujen takaa löytyy. Sen sijaan nyökytellään päätä, että näinhän se menee.

Sitten vielä epäilijöille tarvittiin joku yliopistosta kertomaan, että auringosta aiheutuva lämpeneminen ei yksin riitä selittämään havaittua lämpenemistä. Taas nyökytellään päätä hyväksyttävästi.

Ongelma tässä nyökyttelyssä on ollut kaiken aikaa se, ettei kukaan ollut laskenut aikaisemmin auringon säteilyn vaikutusta säteilypakotteeseen vastaavalla ajalla.

Ja vielä ikäänkuin varmistukseksi, ettei kukaan myöskään lähtisi matemaattisesti todistamaan, että auringosta aiheutuva säteilypakote riittää kokonaan selittämään havaitun lämpenemisen, käynnistettiin nimittelykampanjointi, jossa kerettiläisiä syyllistettiin denialisteiksi.

Eihän kukaan kunnon kansanedustaja voinut olla denialisti. Ja virassa olevat tutkijat varovat ottamasta kantaa kiistanalaisiin asioihin.

Näillä eväillä mentiin!

Suomi on jo luopunut turpeenkäytöstä polttolaitoksilla, seuraavana tulee metsänkäyttö tarkasteluun.

Entä sitten kun todetaan hiilidioksidista olevan hyötyä yhteikunnalle.

Kuin kuorosta tulee kysymys, entä merten happamoituminen…

Merten happamoitumista ei esiinny kuin paikallisesti, syvemmissä vesissä merten happamoitumista ei voi esiintyä, yksinkertaisesti siitä syystä, että syvemmät kerrokset meressä ovat kylmempiä ja voivat sitoa hiilidioksidia paljon, paljon enemmän, ilman että siitä olisi mitään haittaa millekään eliölle.

Mutta aina vaan nostetaan kysymys esille, uudestaan ja uudestaan…

 

 

+17

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu