IPCC:n doktriini ristiriidassa empiiristen mittausten kanssa

Vesihöyry on IPCC:n doktrinin mukaan vahva palauteilmiö kasvihuonekaasuille ilmakehässä, kun se empiiristen mittausten mukaan ei sitä ole. Tämä tarkoittaa, että teoreettisesti lasketulle kasvihuonekaasujen vahvalle vesihöyrypalautteelle on oltava dynaamisia voimia, jotka vaikuttavat vastavoimana teoreettiselle vesihöyrypalautteelle!

Ilmakehän ikkunan täydellinen tukkiminen hiilidioksidilla ei ehkä ole mahdollista. Tämä on kysymys, jota Ferenc Miskolczi (2010) tutki artikkelissaan ”Maan globaalin keskimääräisen ilmakehän Planck-painotetun kasvihuonekaasun optisen paksuuden vakaa stationaarinen arvo”.

https://www.researchgate.net/publication/249884048_The_stable_stationary_value_of_the_earth’s_global_average_atmospheric_Planck-weighted_greenhouse-gas_optical_thickness

”Miskolczi esitti johtopäätöksensä seuraavasti: Vuon komponenttien välillä on löydetty uusia suhteita, ja niitä on käytetty lähes koko taivaan mallin rakentamiseen maan ilmakehän energiansiirtoprosessista. Ajanjaksolla 1948-2008 globaalin keskimääräisen vuotuisen todellisen kasvihuonekaasun optisen paksuuden on havaittu olevan ajankohtainen. Mitattujen todellisten CO2-muutosten simuloidut säteilyvaikutukset 61 vuoden ajalta laskettiin, ja niiden todettiin olevan helposti havaittavissa empiirisellä tiedolla ja käytetyillä analyyttisilla menetelmillä. Tiedot kieltävät hiilidioksidin lisääntymisen ilmakehässä hypoteettisena syynä näennäisesti havaittuun ilmaston lämpenemiseen. Hypoteesi vesihöyryn vaikutuksesta ilmakehän infrapuna-absorptioon on myös kumonnut havaitut mittaukset. Ilmeisesti kasvihuoneilmiön taustalla olevan fysiikan perusteellinen tarkistus on tarpeen. Tulokset osoittavat, että teoreettinen CO2:n aiheuttama virtuaalinen kasvu todellisessa kasvihuonekaasun optisessa paksuudessa ylittää suuresti todellisen empiirisesti mitatun muutoksen 61 vuoden ajalta. Se, että virtuaalinen muutos on noin neljä kertaa todellinen muutos, on vahva empiirinen todiste siitä, että on olemassa erittäin vahva dynaaminen kompensaatio, joka stabiloi ilmakehän energiansiirtoprosessia CO2-muutoksen mahdollista häiriötä vastaan. Tämä tarkoittaa, että empiirisesti arvioitu virtuaalinen palaute vesihöyryn vaikutuksesta kasvihuonekaasujen optiseen paksuuteen ei ole merkitsevästi positiivinen, mikä on ristiriidassa IPCC:n doktriinin kanssa, jonka mukaan se on vahvasti positiivinen.”

Viimeaikoina on todettu, että biologia toimii ihmisen toiminnasta aiheutuvan kasvihuoneilmiön dynaamisena vastavoimana. Hiilidioksidipitoisuus on ollut historiallisesti alhaisella tasolla ja kun se on noussut 100 ppm:llä 1900-luvun aikana, on se näkynyt kasvillisuuden lisääntymisenä.

Kasvillisuus pystyy kehittämään erittämillään aerosoleilla pilviä, joilla on kasvihuoneilmiötä vähentävää vaikutusta, koska nämä kyseessä olevat matalalla sijaitsevat stratokumuluspilvet heijastavat tehokkaasti auringon lyhytaaltoista säteilyä takaisin avaruuteen ja toisaalta eivät estä pitkäaaltoista säteilyä pääsemästä avaruuteen merkittävästi.

 

+10

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu