IPCC:n raporteissa pilvien osalta säteilypakote -käsitettä ei noudateta

Jos noudatettaisiin käytössä olevat ilmastomallit näyttäisivät yli 2 °C lämpenemistä teollistumisen aikakaudella, kun todellisuus on 1,1 °C.

Eli johtopäätös on, että pilvien säteilypakote täytyy mallintaa, jotta niitä voidaan huomioida ilmastonmuutosta koskevissa laskelmissa. Toistaiseksi ei ole päästy selvyyteen, että miten tällainen mallintaminen suoritettaisiin. Olisiko mahdollista yhdistää vesihöyryn takaisinkytkentä ja pilvet yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin laskelmat saadaan täsmäämään. Tämä kylläkin edellyttää, että nykyisellään laskelmissa esiintyvää vesihöyryn takaisinkytkentää ei olisikaan, eli vesihöyry ja muut kasvihuonekaasut olisivat toisistaan riippumattomia. IPCC:n ilmaston lämpenemisteoria perustuu vesihöyryn takaisinkytkentään, eli hiilidioksidin osalta hiilidioksidin tuplaaminen ilmakehässä nostaa lämpötilaa noin 1 °C verran ja vesihöyry 2 °C, joka olisi hiilidioksidille alisteinen, tällöin puhutaan takaisinkytkennästä.

Mutta selvästi on nyt IPCC:n teoria vinoutunut tältä osin, mikäli pilvien säteilypakote myös huomioidaan.

Säteilypakotetta on jo ehditty myöskin kyseenalaistamaan hyödyllisenä mitattavana suureena. Mitä mittareita tilalle, kysytään.

https://www.nap.edu/read/11175/chapter/1#ii

”Uudet tutkimukset ilmaston pakottavista tekijöistä, joita ei tavanomaisesti oteta huomioon, ovat kuitenkin herättäneet epäilyjä säteilypakotekäsitteen jatkuvuudesta. Esimerkiksi valoa absorboivien aerosolien tai maankäytön muutosten ilmastolliset vaikutukset eivät sovellu kvantitatiiviseen määrittelyyn perinteistä säteilypakotekäsitettä käyttämällä. Pilvien aerosolivaikutuksia on vaikea kuvailla yksinkertaisen säteilypakotteen avulla. Nämä haasteet ovat herättäneet kysymyksen siitä, onko säteilypakotekäsite ylittänyt sen hyödyllisyyden, ja jos on, mitä uusia ilmastomuutosta koskevia mittareita tulisi käyttää.”

+2

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu