Iso urakka, kun CO2:sta virheellistä tietoa antaneiden, kouluhallituksen, maan hallituksen jne. jättämiä jälkiä siivotaan

Hiilidioksidi (CO2) ei ole saaste, eikä siitä aiheudu lämpenemistä juuri nimeksikään. Pitoisuuden tuplaaminen esiteollisesta 280 ppm:stä 560 ppm:ään nostaa lämpötilaa takaisinkytkentöineen 0,5 °C. Nelinkertaistaminen nostaa 1 °C. Nykyinen pitoisuus on 420 ppm.

http://www.ijaos.org/article/298/10.11648.j.ijaos.20210502.12

”Abstrakti
On jo pitkään hyväksytty, että ”kasvihuoneilmiö”, jossa ilmakehä läpäisee helposti lyhyen aallonpituisen saapuvan auringon säteilyn, mutta absorboi selektiivisesti pitkän aallonpituisen lähtevän säteilyn maan lähettämästä säteilystä, on vastuussa maan lämpenemisestä 255K tehokkaasta maan lämpötilasta ilman ilmakehän lämpenemistä, nykyiseen keskilämpötilaan 288K. On myös laajalti hyväksytty, että kaksi pääasiallista ilmakehän kasvihuonekaasua ovat H2O ja CO2. Yllättävää on nykyaikaisen ilmastonmuutoksen käsitteen aiheuttavan hiilidioksidin, kaasun, arvioitu lämmityspotentiaalin suuri vaihtelu. IPCC:n julkaisemat arviot ilmaston herkkyydestä CO2-pitoisuuden kaksinkertaistumiselle vaihtelevat 1,5–4,5 °C:n välillä perustuen lukuisiin tieteellisiin julkaisuihin, joissa yritetään analysoida ilmakehän termodynamiikan monimutkaisuutta tulosten määrittämiseksi. Tämän artikkelin tavoitteena on yksinkertaistaa menetelmää ilmastoherkkyysluvun saavuttamiseksi paitsi CO2:lle, myös CH4:lle ja N2O:lle, joita pidetään myös vahvoina kasvihuonekaasuina, määrittämällä, kuinka ilmakehän absorptio on johtanut nykyiseen 33K lämpeneminen ja tämän tuloksen ekstrapoloiminen kasvihuonekaasupitoisuuksien tulevista nousuista johtuvan odotetun lämpenemisen laskemiseksi. Kaasuabsorptiospektrien HITRAN-tietokanta mahdollistaa maan säteilyn absorption sen nykyisessä 288K lämpötilassa määrittämisen tarkasti kullekin yksittäiselle ilmakehän ainesosalle ja myös ilmakehän yhdistetylle absorptiolle kokonaisuutena. Näistä tiedoista päätellään, että H2O on vastuussa 29,4K:sta 33K:n lämpenemisestä, CO2:n osuus 3,3K ja CH4:n ja N2O:n yhteismäärästä vain 0,3K. Ilmaston herkkyyden CO2-pitoisuuden tuleville nousuille on laskettu olevan 0,50 K, mukaan lukien H2O:n positiiviset takaisinkytkentävaikutukset, kun taas ilmastoherkkyyttä CH4:lle ja N2O:lle on lähes havaittavissa arvoilla 0,06 K ja 0,08 K. Tämä tulos viittaa vahvasti siihen, että CO2-tason nousu ei johda merkittäviin muutoksiin maan lämpötilassa ja että CH4:n ja N2O:n nousulla on hyvin vähän havaittavissa olevaa vaikutusta.”

Ilmakehän hiilidioksidi vaikuttaa positiivisesti kasvikunnassa, kasvien fotosynteesi lisääntyy, joka puolestaan lisää ihmiskunnan elintarviketurvaa, kun myös riittävän lämmön, veden ja ravinteiden saanti kasveille on turvattu. Mutta hiili tulee aina ensin.

 

 

+19

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu