Juupas, eipäs – ilmastosta

Ihmisen vaikutus ilmastoon johtuu fossiilisten polttoaineiden polttamisesta. Tätä uskoa on levitetty Rooman klubin toimesta, sen tilattua Massachusetts Intitute of Technology:lta kasvun rajat raportin. Raportti on synkän pessimistinen ja toivon pilkahduksia näytetään vain teknologian kehityksen osalta, tuulivoimalat jne.

Poliitikot perustivat hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n osoittamaan ihmisen syyllisyys ilmastonmuutokseen.

30 vuoden jälkeenkään hypoteesia ihmisen syyllisyydestä ei ole voitu osoittaa todeksi. Sen  sijaan on osoitettu lämpenemisen johtuvan auringon aktiivisuudesta.

 

Key Points:
• The Sun and ENSO explain most of the decadal sea level changes
• Solar forcing is about 8 times the changes in the irradiance”

https://t.co/48eamG5rqe?amp=1

Avainkohdat:
• Aurinko ja ENSO selittävät suurimman osan
dekadaalisista merenpinnan muutoksista
• Aurinkopakote on noin 8 kertaa suurempi säteilyssä tapahtuvaan muutokseen nähden”

https://youtu.be/a–kc5dbvyQ

”Two families of mechanisms were suggeste to give this larger radiative forcing. The first includes
hypersensitivity to UV [Haigh, 1994]. Although global circulation models show that the net effect on the surface temperature of this mechanism is at most to double the effect of the solar irradiance [Lee and Smith, 2003; Haigh et al., 2005], there are significant uncertainties and room for a large contribution (see review of Solanki et al. [2013]). A second mechanism is sensitivity to the solar wind-modulated cosmic ray flux (CRF) that in turn modulates the Earth’s cloud cover [Ney, 1959; Svensmark and Friis-Christensen, 1997; Svensmark, 1998]. Given independent correlations observed between CRF variations and climate on different time scales [e.g., Shaviv, 2002; Svensmark et al., 2009], this mechanism involving clouds could potentially explain the amplified solar forcing or part of it. Interestingly, several experiments indicate that atmospheric ionization can increase the nucleation of condensation nuclei [Svensmark et al., 2005; Kirkby, 2011] and help the growth to cloud condensation nuclei [Svensmark et al., 2013].”

Kahta mekanismikokonaisuutta ehdotettiin mahdollistamaan tätä suurempaa säteilypakotetta. Ensimmäinen sisältää UV:n yliherkkyyden [Haigh, 1994]. Vaikka globaalit kiertomallit osoittavat, että tämän mekanismin nettovaikutus pintalämpötilaan on korkeintaan kaksinkertainen auringon säteilyn vaikutuksesta [Lee ja Smith, 2003; Haigh ym., 2005], on merkittävää epävarmuutta ja tilaa suurelle vaikutukselle (katso katsaus Solanki ym. [2013]). Toinen mekanismi on herkkyys aurinkotuulen moduloidulle kosmiselle säteilyvuolle (CRF), joka
puolestaan ​​moduloi maan pilvikerrosta [Ney, 1959; Svensmark ja Friis-Christensen, 1997; Svensmark, 1998].
Ottaen huomioon CRF-variaatioiden ja ilmaston välillä havaitut riippumattomat korrelaatiot eri aikaväleillä [esim. Shaviv, 2002; Svensmark ym., 2009], tämä pilvien mekanismi voisi mahdollisesti selittää vahvistetun auringon pakotteen tai osan siitä. Mielenkiintoista on, että useat kokeet osoittavat, että ilmakehän ionisoituminen voi lisätä pilvien kondensoitumisen ytimiä [Svensmark et al., 2005; Kirkby, 2011] ja auttamaan kasvua pilvien
kondensoitumisessa [Svensmark et al., 2013].”

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu