Käsitys ihmisen syyllisyydestä ilmastonmuutokseen on seurausta mikrobien jättämisestä ilmaston systeemisen tarkastelun ulkopuolelle

Ilmasto ei ole pelkästään riippuvainen ilmakehässä tapahtuvista muutoksista kasvihuonekaasujen osalta. Ihmisen lisäämällä hiilidioksidilla (CO2) ilmakehään on tietenkin merkitystä kasvihuonekaasujen säteilypakotetta laskettaessa. Mutta ihmisen aiheuttama muutos ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen verrattuna luonnolliseen muutokseen, on pitkässä juoksussa epäolennaista, jotta sillä olisi edes teoriassa oleellista vaikutusta säteilypakotteeseen tulevaisuudessa.

Johdanto

Liuenneet orgaaniset aineet (DOM) meressä ovat suuri pelkistetyn hiilen (662 GtC) allas, joka liittyy ilmakehän hiilidioksidiin fotosynteesin ja hengityksen biologisten prosessien kautta1. Mikro-organismit ovat runsaimmat meren orgaanisen aineen tuottajat ja kuluttajat, ja bakteereilla on hallitseva rooli DOM:n2 kulutuksessa ja muutoksessa.
DOM:n kemiallinen koostumus ja biologinen reaktiivisuus muuttuvat mikrobien käytön ja käsittelyn aikana, jolloin tuloksena on pieniä liuenneita molekyylejä (<10 kDa), jotka ovat erittäin vastustuskykyisiä mikrobien muutoksille ja kulutukselle3. Tämän kestävän DOM:n mikrobien tuotanto edistää merkittävästi hiilen sitomista meressä, prosessia, jota äskettäin kutsuttiin mikrobihiilipumpuksi3,4.”

https://www.nature.com/articles/ncomms7711

”Maailman valtamerten alkutuotanto kilpailee maaperän kanssa42. Valtamerten auringon valaisemat pintavedet ovat erittäin tuottavia, ja suurin osa fotosynteesissä sitoutuneesta hiilestä remineralisoituu ylempien valtamerten bakteerien ja muiden mikro-organismien toimesta43. Pieni osa bakteerien käyttämästä orgaanisesta hiilestä pakenee nopeaa remineralisaatiota ja näkyy hitaasti kiertävänä säiliönä liuenneita molekyylejä, jotka ovat kemiallisesti monimutkaisia. Mikrobihiilipumppukonsepti viittaa siihen, että labiilin DOM:n ”peräkkäinen ja ehkä toistuva käsittely” johtaa kestävän DOM:n3,4 muodostumiseen. Tämän tutkimuksen tulokset korostavat, että eksometaboliiteilla, joita bakteerit vapauttavat suoraan labiilien substraattien käytön aikana, voi olla luontaisia ​​ominaisuuksia, jotka tekevät niistä vastustuskykyisiä hajoamiselle. Meren DOM:iin kerääntyvien kemiallisesti monimutkaisten ja hitaasti kiertävien metaboliittien bakteerituotanto tapahtuu paljon lyhyemmässä ajassa kuin valtamerten sekoittuminen44. Näin ollen näiden pysyvien molekyylien tuotannon odotetaan heijastavan tarkasti alkutuotannon muutoksia, ja meribakteerien hiilen sitomisen tehokkuus mikrobi-hiilipumpussa voi olla samansuuruinen kuin hiukkasvirta syvänmeren sedimentteihin45. DOM:n huomiotta jättäminen nopeasti reagoivana hiilivarastona vääristää mallilaskelmia valtameren kapasiteetista ilmakehän CO2:n sitomiseksi. Systeemisiä lähestymistapoja tarvitaan ymmärtämään monimutkaisia ​​biologisia vuorovaikutuksia, jotka säätelevät hiilen sitoutumista, remineralisaatiota ja sitoutumista valtameressä. Epätasapaino hiilen sitoutumisen ja uudelleenmineralisoitumisen biologisten prosessien välillä on hallinnut hiilen sitomista ja muokannut ilmakehän koostumusta läpi elämän maapallolla. Bakteerit ovat näiden prosessien avaintekijöitä, ja näyttää siltä, ​​että niillä on myös tärkeä rooli hiilen sitomisessa tuottamalla erilaisia ​​ja monimutkaisia ​​liuenneita molekyylejä, jotka voivat säilyä vuosituhansia.”

On ollut kolossaalinen virhe käsitellä ihmisen lisäämiä kasvihuonekaasuja tulevaisuuden ilmaston lämpenemisen aiheuttajana, kun nyttemmin ovat selvinneet mikrobien roolit hiilidioksidin kierrättäjinä sekä merissä että maaperässä. Lisäksi on viimeisen 15 vuoden aikana selvinnyt, että jäätiköiden mikrobeilla on myös aktiivinen rooli ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden säätelijänä.

https://www.nature.com/articles/s41467-019-11394-4

”Vasta viimeisen 15 vuoden aikana jäätiköitä on alettu pitää aktiivisina hiilen kierrättäjänä, mikä johtuu havainnosta, että ne sisältävät erilaisia ​​vesiympäristöjä, joissa esiintyy runsaasti ja monimuotoisia mikro-organismipopulaatioita ja ovat pesäkkeitä biogeokemiallisille rapautumiselle. Nämä prosessit luovat jääkentille potentiaalin vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti globaaliin hiilisykliin (kuva 1).”

”Tulevan ilmastonmuutoksen ennakointi edellyttää useiden erilaisten epävarmuustekijöiden arviointia. Jotkut niistä liittyvät ilmastojärjestelmään, kuten siihen, kuinka herkkä ilmasto saattaa olla ilmakehän lisääntyneille kasvihuonekaasupitoisuuksille. Toiset liittyvät päästöjen määrään ja energiajärjestelmämallien avulla simuloimaan erilaisia ​​tulevaisuuden päästöskenaarioita.” 

Ilmastotiedettä käsittelevässä yhteisössä ei ole ollut riittävästi tietoa mikrobien roolista globaaliin hiilenkiertoon liittyen. Tulevaisuuden skenaariot hiilen kertymisestä ilmakehään menevät siksi pieleen, joten yksikään skenaarioista RCP4.5 jne., ei pidä paikkaansa.

EDIT: Maapallon meriä ja merien mikrobitoiminta on tutkittu vielä toistaiseksi vähän, huolimatta niiden keskeisestä roolista hiilenkierrossa ja ilmastoon liittyen.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu