Kävisikö keinotekoinen fotosynteesi

Jossakin vaiheessa meillä ehkä on  toimiva keinotekoinen fotosynteesi. Asiaa on pohdittu jo 1970-luvulta lähtien, mutta aina on jouduttu palaamaan lähtöruutuun, toistaiseksi kasvien fotosynteesiä ei ole onnistuttu matkimaan.

Asiaa on jo ennätetty lähestymään monelta kantilta, kaikki ihmiskunnan tarvitsema energia olisi mahdollista kerätä keinotekoista fotosynteesiä käyttäen.

Plants take in energy from sunlight to transform atmospheric carbon dioxide (CO2) into sugars and then other materials for growth and metabolic functions. Mimicking this photochemical reaction to efficiently convert CO2 into fuels and industrially important chemicals would support a sustainable energy future and reduce greenhouse gas emissions.”

https://m.phys.org/news/2020-01-intermediates-co2-conversion-formate-metal.html

Kasvit ottavat energiaa auringonvalosta muuntaakseen ilmakehän hiilidioksidin (CO2) sokereiksi ja sitten muiksi kasvun ja aineenvaihdunnan aineiksi. Tämän fotokemiallisen reaktion jäljitteleminen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tehokkaasti polttoaineiksi ja teollisesti tärkeiksi kemikaaleiksi tukee kestävää energian tulevaisuutta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.”

”A chemistry professor has found a way to trigger the process of photosynthesis in a synthetic material, turning greenhouse gases into clean air and producing energy all at the same time.  The process has great potential for creating a technology that could significantly reduce greenhouse gases linked to climate change, while also creating a clean way to produce energy.”

https://www.physics-astronomy.org/2018/11/scientists-have-converted-carbon.html?m=1

Kemian professori on löytänyt tavan käynnistää fotosynteesin prosessi synteettisessä materiaalissa, muuttamalla kasvihuonekaasut puhtaaseen ilmaan ja tuottamaan energiaa samanaikaisesti. Prosessilla on suuri potentiaali luoda tekniikka, joka vähentää merkittävästi ilmastonmuutokseen liittyviä kasvihuonekaasuja ja luo samalla puhtaan tavan tuottaa energiaa.”

EDIT: Tutkijoiden mielestä savupiippujen hiilidiokdidista olisi mahdollista tuottaa puhdasta polttoainetta 5 – 10 vuoden kuluttua.

The methane-generating method is made possible by a new catalyst developed through a collaboration among the University of Michigan, McGill University and McMaster University. A paper on the findings is published in Proceedings of the National Academy of Sciences.

The researchers think that it could be recycling smokestack carbon dioxide into clean-burning fuel within 5-10 years.”

https://www.google.com/amp/s/phys.org/news/2020-01-green-methane-artificial-photosynthesis-recycle.amp

Metaaninmuodostusmenetelmä on mahdollinen uuden katalysaattorin avulla, joka on kehitetty Michiganin yliopiston, McGill-yliopiston ja McMaster-yliopiston yhteistyön avulla. Havainnoista on julkaistu julkaisu Proceedings of the National Academy of Sciences:ssa.

Tutkijoiden mielestä voisi olla mahdollista kierrättää savupiippujen hiilidioksidi puhtaaksi polttoaineeksi 5-10 vuoden kuluessa.”

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu