Koira haukkuu väärää puuta – ilmakehän lisääntyneellä hiilidioksidilla tuotetaan ruokaa ihmiskunnalle

Ei yhtäläisyysmerkkiä fossiilisten polttoaineiden ja hiilidioksidin välille – hiilidioksidia vapautuu ilmakehään luonnon omista prosesseista 95 %, siis muista kuin fossiilisista polttoaineista ja sementin valmistamisesta.

Hiilidioksidia vapautuu kasvien hengityksestä, mutta myös kompostoinnista, joka on luonnollisesti lisääntynyt yhtä matkaa maapallon vihertymisen seurauksena. Lisääntynyt kasvien fotosynteesi tuottaa enenevässä määrin biomassaa, joka lahotessaan tuottaa lämpöä, mutta myös runsaasti hiilidioksidia ja vesihöyryä ilmakehään. Eli luonnon oma kompostori tuottaa sitä hiilidioksidia enenevässä määrin ilmakehään, jotta kasvien fotosynteesillä olisi sitten riittävästi hiilidioksidia käytettävissä.

Tämä prosessi jatkuu ja hakeutuu tasapainoon viiveellä – on jo nyt nähtävissä merkkejä tasapainoon hakeutumisesta, kuva.

During composting, the microorganisms consume oxygen while feeding on organic matter. Active composting generates a considerable amount of heat, and large quantities of carbon dioxide and water vapor are released.”

https://www.olus.co.uk/Basic-Science-of-Composting

Kompostoinnin aikana mikro-organismit kuluttavat happea ruokkiessaan orgaanista ainetta. Aktiivinen kompostointi tuottaa huomattavan määrän lämpöä ja vapauttaa suuria määriä hiilidioksidia ja vesihöyryä.”

Ozaki and Reinhard estimate that in a billion years, carbon dioxide levels will become so low that photosynthesising organisms – including plants – will be unable to survive and produce oxygen. The mass extinction of these photosynthetic organisms will be the primary cause of the huge reduction in oxygen.”

https://www.nature.com/articles/s41561-021-00693-5

Ozaki ja Reinhard arvioivat, että miljardin vuoden kuluttua hiilidioksiditaso laskee niin alhaiseksi, että fotosynteettiset organismit – myös kasvit – eivät pysty selviytymään ja tuottamaan happea. Näiden fotosynteettisten organismien massasammuminen on ensisijainen syy valtavan hapen vähenemiseen.”

Ilmeisesti meret ovat olleet hiilidioksidin suhteen tasapainossa. Tästä antaa viitteitä tutkimus.

https://www.nature.com/articles/ncomms13428

[Kaikkien hiilidioksidipäästöjen täytyy mennä jonnekin, joten tutkijat epäilivät, että jotain hiilen kierrosta on viime aikoina muuttunut suuresti. ”Uskoimme, että yksi maapallon tärkeimmistä hiilinieluista oli yllättäen vahvistunut. Kysymys oli: kumpi? ” sanoo Keenan.

Tutkijat sulkivat pois valtameret hallitsevana syynä, koska useimmat tietokonemallit ovat yhtä mieltä siitä, että valtamerten ottama hiilen määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Tämä jätti jäljelle maanpäälliset ekosysteemit, joiden hiilenottokyky vaihtelee suuresti vuosittain, ja kaksi suurinta vaikutusta tähän vaihteluun ovat fotosynteesi ja kasvien hengitys.]

 

+10

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu