Korona ei näy Keeling -käyrässä

 

Kun satelliittimittaukset ovat todistaneet COVID-19 pandemiasta johtuvat CO2-päästövähennykset, sitäpä ei näykään ns. Keeling -käyrässä.

Prof. David Keeling valitsi Mauna Loan mittauspaikaksi sen takia, ettei ihmistoiminta häiritsisi ilmakehän CO2 -pitoisuusmittauksia. Mittaukset alkoivat 1950 luvun lopulla. Trendi ilmakehän CO2:n osalta on ollut nouseva, mutta sentään El Niñot ja La Niñat erottuvat mittauksista +- 1-2 ppm:n suuruisina heittoina.

Satelliittimittausten etuna ovat tarkemmat paikalliset mittaustulokset. Mauna Loan ja muiden paikallisten mittausten tulokset kertoivat ilmakehän CO2 pitoisuuden kehityksestä, joka on ollut noususuunnassa sitten mittausten alkaessa.

Satelliittimittaukset kertovat siis tarkempaa paikallista tietoa CO2 -pitoisuusmittauksia koskien. Siten voidaan seurata paikallisesti tilanteen kehitystä CO2 -pitoisuusmittauksien osalta ja niiden vaikutusta ilmakehän CO2-pitoisuusmittauksiin.

Satelliittimittaukset tulevat kertomaan myös sen, millä on merkitystä ilmakehän CO2-pitoisuusmittauksiin. Tätä tietoa ei voida heti saada, vaan se vaatii pidemmän seurantajakson ja tutkimusta, maaperän, vesistöjen, jäätiköiden jne. hiilipitoisuudesta.

Kasvillisuus on yksi osatekijä, joka vaikuttaa ilmakehän CO2-pitoisuuteen, mutta tietoa on toistaiseksi kattavasti vain mantereilla tapahtuvasta kehityksestä, merten planktonkasvillisuudesta ei ole yhtä hyvää tietoa.

CO2:lla on ollut positiivinen vaikutus mantereiden kasvillisuuskehitykseen, jolla on puolestaan vaikutusta maaperän hiilivarastoihin. Tämä tutkimus on vasta alkanut.

Ihmiskunnan kannalta maaperän hiilivaraston merkitys on keskeinen kasvavan väestön ruokahuollon ylläpitämiseksi.

”A Global Look at Surface Soil Organic Carbon

Healthy soil is paramount to life on Earth. In addition to its importance in agriculture, soil is the foundation for almost every terrestrial ecosystem on Earth.”

A new study using data from
@NASA’s Soil Moisture Active Passive satellite offers global estimates of shallow soil organic carbon, a vital gauge of soil health.”

https://onlinelibrary.wiley.com/

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu