Koronavirus on luonnosta peräisin

Aamun uutisissa spekuloidaan koronaviruksen alkuperästä, onhan Wuhanin kaupungissa myös viruslaboratorio. Todetaan kuitenkin, että kyseinen virus on luonnollista alkuperää, eikä keinotekoinen.

On ollut jo Hippokrateen oppien mukaista tietoa, että ihmiskunnan sairaudet ovat luonnosta peräisin, mutta nyt olisi keinotekoinen viruskin jo mahdollinen ja tartuntatauti voisi olla laboratoriosta alkunsa saava. Näin kai olisi uutisista vedettävä johtopäätös, mutta tällä kertaa virus olisi luonnollista alkuperää…

Luonnollinen viruskanta olisi päästetty laboratoriosta liikkeelle.

Näin kaikki ketjut päätyvät Kiinalaiseen laboratorioon.

Amerikkalaiset ovat jo alun alkaen pitäneet kiinalaista laboratoriota Wuhanissa syyllisenä tähän nykyiseen pandemiaan, esim. Tucker Carlson Fox News:sta. ”Of all the many ironies of this moment, so many of them bitter, the hardest to swallow is this one. As we fight this virus, we are becoming far more like the country that spawned it. We’re becoming more like China. It’s horrifying. And it tells you everything that our professional class enthusiastically welcomes this.” https://www.google.com/amp/s/www.foxnews.com/opinion/tucker-carlson-big-tech-is-using-coronavirus-to-increase-its-power-and-the-us-is-becoming-more-like-china.amp

Kaikista tämän hetken monista ironioista, niin monista katkerista, vaikein niellä on tämä. Jos taistelemme tätä virusta vastaan, olemme tulossa paljon samankaltaiseksi kuin se, joka sen kutei. Olemme tulossa enemmän kuin kiinalaisiksi. Se olisi kauhukuva tilanteesta. Ja se kertoo kaiken, miten ammattikuntamme innostuneesti suhtautuu tähän.”

Meistä olisi vaivihkaa tulossa kiinalaisten kaltaisia, kun alkaisimme seurata kansalaisiamme teknisillä laitteilla.

EDIT: Nyt jo tiedetään, että Covid-19 leviää tiiviisti asutuissa yhteisöissä, joukkoliikennevälineissä, hoitolaitoksissa jne.

Ehkä tärkeämpää on nyt miettiä sitä, että miksi tietyissä paikoissa koronavirus pääsi leviämään. Ja miksi esim. Kaliforniassa säästyttiin koronavirustartunnalta, omalla autolla liikkuminen, vanhukset ovat kotona jne.

[Concluding Remarks
A complex combination of factors likely plays a role in the number of subsequent infections initiating from a single super-spreader. In addition to host and virus factors, other important factors impacting the spread of infectious diseases are the environment and behavior of individuals. Environmental factors include the close proximity of other susceptible hosts and the airflow dynamics within an enclosed area. A high population density represents a greater number of susceptible hosts for direct/indirect contact with an infected person, whereas air re-circulation would especially facilitate the transmission of airborne viruses, such as MERS-CoV and SARS-CoV. Hospitals, enclosed housing complexes, and mass transportation, such as airplanes, are documented sites of super-spreader events, especially during the MERS-CoV and SARS-CoV outbreaks (Table 1). Individual behaviors may also enhance disease spread. These include “doctor shopping”—going to multiple hospitals to treat the same ailments or traveling to other countries after the appearance of disease symptoms, which was observed with the MERS-CoV outbreak (Su et al., 2015). Traditional customs, such as unsafe funerals/burials in Africa, which involve direct contact with infectious bodily fluids of patients that passed away from EBOV disease, is another major reason why the outbreak persisted in Guinea and Sierra Leone (Table 1). A thorough study of host, virus, and environmental dynamics will be important to delineate the relative contribution of each factor to the phenomenon of super-spreading. Findings from these studies, combined with changes in behavior conducive to the spread of disease, will be important for the effective management of and preparation for future outbreaks.]

https://www.cell.com/cell-host-microbe/references/S1931-3128(15)00382-0

[Loppuhuomautukset
Monimutkaisella tekijöiden yhdistelmällä on todennäköisesti merkitystä yhdestä superlevittimestä aloitettujen tulevien infektioiden lukumäärässä. Isäntä- ja virustekijöiden lisäksi muita tärkeitä tartuntatautien leviämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat ympäristö ja yksilöiden käyttäytyminen. Ympäristötekijöihin kuuluvat muiden alttiiden isäntien läheisyys ja ilmavirran dynamiikka suljetulla alueella. Suuri väestötiheys edustaa suurempaa määrää alttiita isäntiä suorille/epäsuorille kosketuksille tartunnan saaneiden kanssa, kun taas ilman uudelleenkierrätys helpottaisi erityisesti ilmassa olevien virusten, kuten MERS-CoV ja SARS-CoV, leviämistä. Sairaalat, suljetut asumiskompleksit ja joukkoliikenne, kuten lentokoneet, ovat dokumentoituja paikkoja leviämistapahtumiin, etenkin MERS-CoV- ja SARS-CoV-epidemioiden aikana (taulukko 1). Yksilöllinen käyttäytyminen voi myös lisätä sairauden leviämistä. Näihin sisältyy lääkärin ostoksia – meneminen useisiin sairaaloihin hoitamaan samoja vaivoja tai matkustaminen muihin maihin sairauden oireiden ilmenemisen jälkeen, mikä havaittiin MERS-CoV -epidemian yhteydessä (Su et al., 2015). Perinteiset tavat, kuten Afrikan vaaralliset hautajaiset/hautausmaat, joihin liittyy suora kosketus EBOV-taudista kuolleiden potilaiden tarttuviin kehon nesteisiin, on toinen tärkeä syy, miksi taudinpurkaus jatkui Guineassa ja Sierra Leonessa (taulukko 1). Isäntä-, virus- ja ympäristödynamiikan perusteellinen tutkimus on tärkeää, jotta voidaan rajata kunkin tekijän suhteellinen vaikutus superlevityksen ilmiöön. Näiden tutkimusten tulokset yhdessä taudin leviämistä edistävien käyttäytymisen muutosten kanssa ovat tärkeitä tulevien tautitapausten tehokkaalle hallinnalle ja valmistautumiselle.]

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu