Kuka on oikeassa ja kuka väärässä, luonnontiede paljastaa

This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Curry: ‘Reducing CO2 emissions will do little or nothing to change the climate’

”Sen sijaan ilmastomallien väitetään olevan luotettavia niiden hyvän fyysisen perustan ansiosta, jota tämä analyysi ei tue, kun taas niiden pätevyyden vahvistamiseksi käytetään myös subjektiivista konsensuskäsitystä. Sitä, vallitseeko tällainen yksimielisyys tässä vai ei, ei tarvitse keskustella pitkään, koska tämä käsite on epistemologisesti merkityksetön.”

”Lohko. 4.1, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus yksinkertaisesti sopeutui tänä aikana maapallon vallitseviin lämpötilaolosuhteisiin, joiden vaihtelut johtuivat pääasiassa insolaation muutoksista Milankovitch-syklien aikana, ja (iii) että hiilidioksidin ja CH4:n merkittävä vaikutus lämpötilan muutoksiin maan pinnalla ei ole perusteltavissa suorilla, riippumattomilla todisteilla.

As known since Planck’s work, radiation represents not only energy but also entropy. Regardless of the particular ways in which radiation entropy is transferred to the Earth’s surface and atmosphere, or lost from them, the basic fact is that temperature and entropy are the intensive and extensive conjugate variables of thermal energy, respectively. Under all circumstances, any temperature (or, more generally, enthalpy) changes of a system are thus necessarily driven by an entropy change (see Richet, 2001).

Kuten Planckin työstä tiedetään, säteily edustaa paitsi energiaa myös entropiaa. Riippumatta erityisistä tavoista, joilla säteilyentropia siirtyy maapallon pintaan ja ilmakehään tai häviää niistä, on tosiasia, että lämpötila ja entropia ovat vastaavasti intensiiviset ja laajamittaiset lämpöenergian konjugaattimuuttujat. Kaikissa olosuhteissa järjestelmän mahdolliset lämpötilan (tai yleisemmin entalpian) muutokset johtavat siten välttämättä entropian muutoksesta (katso Richet, 2001).

The conclusion, thus, remains that it would not make sense to place so much emphasis on the effects of CO2 in either climate models or on emission reductions in environmental policies.

Päätelmä on siis edelleen, että ei olisi järkevää painottaa niin paljon hiilidioksidin vaikutuksia ilmastomalleissa eikä päästövähennyksiin ympäristöpolitiikassa.”

https://hgss.copernicus.org/articles/12/97/2021/

Olemme menossa kohti uutta jääkautta, mikä hypoteesina hyväksyttiin jo 1970-luvulla, kun Milankovitchin syklit tulivat laajasti hyväksytyksi ja jolloin ilmasto myös viileni.

 

+9

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu