Kun ilmasto jälleen kylmenee ilmakehän hiilidioksidi menee takaisin maaperään

Kylmä meri absorboi hiilidioksidia, samalla tavalla käyttäytyy maaperä.

Logo of blackwellopen

This Article For Authors Learn More Submit
Journal of the Science of Food and Agriculture

PMC full text:

J Sci Food Agric. 2014 Sep; 94(12): 2362–2371.
Published online 2014 Mar 6. doi: 10.1002/jsfa.6577

Table 1

Estimates of the magnitude of soil carbon pools in relation to the atmospheric carbon pool and annual fluxes

Carbon (Gt or Gt year−1)
Pool
Global soil organic carbon (0–300 cm depth) 2344a
Northern circumpolar permafrost region soil organic carbon (0–300 cm) 1024b
Cropland soil organic carbon (0–300 cm) 248a
CO2-C in atmosphere 762c
Annual flux
Net primary production (photo- and chemosynthesis minus autotrophic respiration) 60d
Terrestrial heterotrophic respiration 55d
Anthropogenic CO2-C (fossil, cement, land-use change) 8c
aJobbágy and Jackson (2000).14
bTarnocai et al. (2009)13 – a new estimate suggesting significantly more organic carbon in this northern latitude region than reported in previous analysis, e.g. tundra 144 Gt and boreal 150 Gt, by Jobbágy and Jackson (2000).14
cSolomon et al. (2007)126 – estimated for the 1990s.
dPrentice et al. (2001)2 – estimated for the 1980s.
Pohjoisella leveysalueella on puolet (1024 GtC) maaperähiilestä (2344 GtC). Maaperästä on ihmistoiminnan seurauksena noussut hiilidioksidia ilmakehään arviolta 42 – 78 GtC.

The consequences of human actions for the global climate are still uncertain, partly owing to our limited understanding about soil respiration and its representation in Earth system models.38–40 Microbial contributions to climate change through carbon cycle feedbacks are far from straightforward, complicated by direct and indirect effects and interactions with other factors41 (also reviewed in Bardgett et al.42 and Singh et al.43).An example of a simplified direct positive feedback to global warming is that microbial activity, and therefore organic carbon decomposition and CO2 released by respiration, may be accelerated in response to an increase in temperature.11,44–50 Analyses of field observations made across the globe point to a link between increased respiration flux from land and increased temperatures.51

Ihmisen toiminnan seuraukset globaalille ilmastolle ovat edelleen epävarmat, osittain johtuen rajallisesta ymmärryksestämme maaperän hengityksestä ja sen edustuksesta maapallon systeemimalleissa. 38 – 40 Mikrobien vaikutuksista ilmastonmuutoksen kautta hiilenkierron takaisinkytkennät ovat kaukana yksinkertaisesta, jota vaikeuttaa suorat ja epäsuorat vaikutukset ja vuorovaikutukset muiden tekijöiden kanssa 41 (myös tarkistetaan Bardgett et al. 42 ja Singh et al. 43 ).
Esimerkki yksinkertaistetusta suoraan positiivisesta palautteesta ilmaston lämpenemiseen on mikrobien toiminta, ja sen vuoksi orgaanisen hiilen hajoaminen ja CO2 vapautuminen hengityksestä, voi kiihtyä vasteena lämpötilan nousulle. 11 , 44 – 50 Maapallon alueella tehtyjen kenttähavaintojen analyysit osoittavat yhteyden lisääntyneen maasta tulevan hengitysvirran ja kohonneiden lämpötilojen välillä. 51

On todisteita (tarkastettu Six et al. 122) ehdottaa, että sienien ja bakteerien suhteellinen runsaus voi olla tärkeä, kun maaperään, jolla on korkea sieni/bakteeri-biomassasuhde, muodostuu vakaampaa hiiltä.”

Kylmenevä ilmasto luonnollisesti kääntää hiilidioksidivirran ilmakehästä maaperään ja meriin.

Myös maaperän vilkkaalla mikrobitoiminnalla ja sienirihmastolla on osuutensa hiilenkiertoon. Sienirihmasto kykenee sitomaan enemmän hiiltä maaperään.

EDIT:

 

+8

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu