Lämmönsiirtomekanismien vaihteluita auringon säteilyn ominaisuuksista johtuen ei huomioitu

On ollut selvää jo jonkin aikaa, ettei kaikkea tiedossa olevaa tietoa ole sisällytetty yleiseen tähtitieteelliseen ilmastoteoriaan. Tällaisen tiedon katsotaan kuitenkin vaikuttavan tämän planeetan ilmastoon.

”Huomattuja auringonsäteilyn ominaisuuksia, jotka eivät heijasta vain vaihtelua auringon säteilyn saapumisessa, vaan myös lämmönsiirtomekanismien vaihteluita, ei oteta huomioon yleisessä tähtitieteellisessä ilmastoteoriassa. Näiden indikaattoreiden huomioon ottaminen auttaa saamaan kattavampaa tietoa menneiden aikakausien ilmastonmuutoksista ja mahdollistaa tarkemman tulevan ilmaston ennustamisen.”

https://www.researchgate.net/publication/353348216_ROLE_OF_THE_RADIATION_FACTOR_IN_GLOBAL_CLIMATE_EVENTS_OF_THE_LATE_HOLOCENE

On sanomattakin selvää, että jos osa auringon säteilyn vaikutuksesta maan ilmastoon jätetään huomioimatta, on sillä vaikutusta siihen miten tulkitsemme kasvihuonekaasujen vaikuttavan ilmastoon.

Tällaisena aikana, kun aurinko on ollut aktiivinen, osa sen aktiivisuuden vaikutuksesta ilmastoon jää huomioimatta.

Näin on nyt käynyt 1900-luvulla.

Jopa voi sanoa, että mikäli olemassa olevaa tietoa auringon aktiivisuudesta olisi asianmukaisesti huomioitu, aurinko selittäisi koko 1900-luvun lämpenemisen ja suuren osan myöhäisen holoseenin ilmastotapahtumista. Myös tulivuorenpurkauksilla on ollut vaikutusta, kuten esim. pienen jääkauden (LIA) lämpötilan pudotukseen.

https://link.springer.com/article/10.1134/S0001433821100030

”Mahdollisia LIA:n syitä ovat tulivuorenpurkaukset, jotka vähentävät ilmakehän läpinäkyvyyttä (Miller et al., 2012). Tiedetään, että räjähdysmäisten tulivuorenpurkausten jälkeen troposfäärin yläosaan ja alempaan stratosfääriin ilmaantuu pienten vulkaanipöly- ja aerosolihiukkasten pilviä, jotka heikentävät Maan pinnalle tulevan lyhytaaltosäteilyn virtausta.

Insolaatio- ja säteilyominaisuuksien laskelmien perusteella, ottaen huomioon auringon aktiivisuuden muutokset, on selvitetty myöhäisen holoseenin globaalien ilmasto-ilmiöiden syyt. Pienen jääkauden (LIA) tärkeimmät syyt ovat kesäisen auringonpaisteen pitkä ja syvä minimi sekä auringonpaisteen kausivaihtelu (IS) pohjoisella pallonpuoliskolla. Minimiarvot ovat kiinteät välillä noin 1400–1750. Minimi syvyys viimeisen 5000 vuoden ajalta, kun otetaan huomioon auringon aktiivisuuden muutos, on noin 8,0 W/m2 kesäsäteilyssä ja noin 13,3 W/m2 IS:ssä pohjoisella pallonpuoliskolla. Keskiaikainen ilmasto-optimi liittyy pohjoisen pallonpuoliskolla vallitsevaan auringonpaisteen kontrastin (IC) talvimaksimiin, mikä heijastaa meridionaalisen lämmönsiirron lisääntymistä talvikaudella päiväntasaajan alueelta napa-alueille, sekä puolipallon välisen lämmönsiirron maksimi. Talven IC:n lisäys maksimissaan (1118) verrattuna vuoteen 3000 eKr. on 28,4 W/m2. Puolipallon säteilylämmönsiirron välinen ero maksimiarvoissa (881, 940 ja 976) kasvaa 5,0 W/m2 verrattuna vuoteen 3000 eKr. Siten myöhäisen holoseenin globaalit tapahtumat liittyvät säteilyominaisuuksien äärimmäisyyksiin (Maan saapuva säteily, IC ja IS), mutta itse ääripäiden ajallinen rakenne määräytyy auringon aktiivisuuden vaihteluista. Edellä esitetystä seuraa, että globaaleja ilmastoilmiöitä rekonstruoitaessa ja ennakoitaessa on tärkeää ottaa huomioon tulevan säteilyn vaihtelut, mutta myös niihin liittyvät muutokset insolaatio-ominaisuuksissa (Maan IC ja IS), jotka heijastavat mekanismeja lämmönsiirrosta. IC säätelee säteilylämmön meridionaalista siirtoa; sen syy on akselin kallistuksen muutos ja precessio. Maan IS määrittää pallonpuoliskon välisen lämmönsiirron intensiteetin.”

EDIT: Mantereiden jäätiköt ovat kasvaneet 1900-luvulla ja kasvavat edelleen.

https://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-than-losses

”Uusi NASA-tutkimus sanoo, että Etelämantereen lumen kertymisen lisääntyminen, joka alkoi 10 000 vuotta sitten, lisää tällä hetkellä mantereelle tarpeeksi jäätä ylittääkseen sen ohenevien jäätiköiden lisääntyneet menetykset. Tutkimus kyseenalaistaa muiden tutkimusten päätelmät, mukaan lukien Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2013 raportin, jonka mukaan Etelämanner on yleisesti menettämässä maajäätä.”

”Pintamassatasapaino (SMB) on todennäköisemmin kasvanut viime vuosisadan aikana. (Mikä sopii yhteen sen kanssa, mitä Zwally ym. löysivät vuonna 2012 ICESAT-satelliittidatasta). Huomaa SMB:n tasoitetun keskiarvon (oranssi viiva) korrelaatio auringon kokonaissäteilyvoimakkuuden kanssa (vihreä viiva).”

 

 

+4

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu