Lisääntyneen hiilidioksidin ansiosta maapallo on vihertynyt

Ja lisääntyneen hiilidioksidin ansiosta lisääntynyt kasvillisuus viilentää maapalloa.

Eli lisääntyneen hiilidioksidin pieni lämmitysvaikutus kumoutuu lisääntyneen viherkasvillisuuden viilentävällä vaikutuksella.

😮

Googlen hakukentän alapuolelle ilmestyy joskus otsikoita, jossa sanotaan leukojen loksahtavan, milloin mistäkin syystä. Yleensä julkkikset esittelevät rantakuntoaan.

Seuraava lainaus esittelee kuitenkin tutkimusta, jossa hiilidioksidilla todetaan olevan eniten kasvua lisäävää vaikutusta maailmanlaajuisesti. Muut kasvua lisäävät tekijät ovat sitten paikallisia.

https://www.nature.com/articles/s43017-019-0001-x

”Globaalin vihreyden ominaisuudet, aiheuttajat ja palautteet

Kasvillisuusmallit viittaavat siihen, että hiilidioksidilannoitus on pääasiallinen viherryttäjä globaalissa mittakaavassa, ja muut tekijät ovat merkittäviä alueellisella tasolla.”

https://earthobservatory.nasa.gov/images/146296/global-green-up-slows-warming

”Tutkijat ovat aiemmin todenneet, että maailma on vihreämpi kuin se oli 1980-luvun alkupuolella. Päivitetyt kartat osoittavat, että trendi on jatkunut, ja tutkijoiden mukaan ilmaston lämpenemisen vähentyminen on yksi seurauksista.”

Nämä asiat ovat olleetkin jo tiedossa, jotkut kuitenkin haluavat yhä ylläpitää keskustelua hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä nettonollaan ja päästötavoitteen saavuttamisesta vuoteen 2035 mennessä.

”On ironista, että samat hiilidioksidipäästöt, jotka aiheuttavat haitallisia ilmastomuutoksia, myös kiihdyttävät kasvien kasvua, joka puolestaan hidastaa ilmaston lämpenemistä”, sanoo osaltaan Norjan luonnontutkimusinstituutin kirjoittaja Jarle Bjerke.

”Tämä vihertyminen ja siihen liittyvä viilentyminen on hyödyllistä ”, sanoi Shilong Piao Pekingin yliopistosta ja tutkimuksen pääkirjoittaja. ”Mutta hiilipäästöjen vähentämistä tarvitaan edelleen planeettamme asumiskelpoisuuden ylläpitämiseksi.”

Hiilidioksidista tuskin on uhkaa kenellekään tällä planeetalla, kunhan huolehdimme maaperän kasvukunnosta.

Boreaalisella kasvuvyöhykkeellä hiilidioksidin lämmitysvaikutus kumoutuu vain osittain, muualla lehtipuuvaltaisilla alueilla ilmasto viilenee viherkasvillisuuden lisääntymisen ansiosta.

”Muunnamme ΔTbio, LAI -arvot vuosina 2000–2014 energian muutoksiksi (2,97 × 10^21 J), mikä on yli viisi kertaa maailman primäärienergian kokonaistarjonta vuonna 2015 (5,71 × 10^20 J) (25).
Tästä näkökulmasta maapallon viherryttämisen aiheuttama jäähdytysvaikutus on myös paljon voimakkaampi kuin maanpeitteen  muutoksen aiheuttama lämpeneminen vuodesta 2000 vuoteen 2015 (1,21 × 10^20 J) (19), koska kolmasosalla maapallon kasvillisesta pinta-alasta on tilastollisesti merkitsevä LAI:n suuntaukset (7).”

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abb1981

EDIT:

https://www.nature.com/articles/s41467-019-12257-8#Fig4

Kasvillisuuden rakennemuutos vuodesta 1981 lähtien lisäsi merkittävästi maan hiilinielua”

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu