Lisätään biologian ja geologian opetusta

  • Vaikka tiede on epävarma hiilidioksidin ilmakehään kertymisen suhteen, tuo biologia ja geologia täsmällistä tietoa hiilen roolista osana hiilisykliä.

”Hiilidioksidi on ilmakehän aineosa, jolla on useita elintärkeitä rooleja ympäristössä. Se on kasvihuonekaasu, joka vangitsee infrapunasäteilylämmön ilmakehään. Sillä on ratkaiseva rooli kivien rapauttamisessa. Se on kasvien hiililähde. Sitä varastoidaan biomassaan, orgaanisiin aineisiin sedimenteissä ja karbonaattikiviin, kuten kalkkikiveen.”

”The Climate Buffer
Because of the role of CO2 in climate, feedbacks in the carbon cycle act to maintain global temperatures within certain bounds so that the climate never gets too hot or too cold to support life on Earth. The process is a large-scale example of LeChatelier’s Principle. This chemical principle states that if a reaction at equilibrium is perturbed by the addition or removal of a product or reactant, the reaction will adjust so as to attempt to bring that chemical species back to its original concentration. For example, as carbonic acid is removed from solution by weathering of rocks, the reaction will adjust by producing more carbonic acid. And since the dissolved CO2 is in equilibrium with atmospheric CO2, more CO2 is removed from the atmosphere to replace that removed from solution by weathering.”

”Ilmastopuskuri

Hiilisyklin palautteet hiilidioksidin roolin vuoksi ilmastossa pitävät maapallon lämpötilan tietyissä rajoissa, jotta ilmasto ei koskaan tule liian kuumaksi tai liian kylmäksi elämän ylläpitämiseksi maapallolla. Prosessi on laaja esimerkki LeChatelierin periaatteesta. Tämä kemiallinen periaate väittää, että jos tasapainossa olevaa reaktiota häiritaan lisäämällä tai poistamalla tuotetta tai reagenssia, reaktio muuttuu niin, että yritetään palauttaa kyseiset kemialliset lajit alkuperäiseen pitoisuuteensa. Esimerkiksi, kun hiilihappo poistetaan liuoksesta kivien säänkestävyyden avulla, reaktio mukautuu tuottamalla enemmän hiilihappoa. Ja koska liuennut CO2 on tasapainossa ilmakehän hiilidioksidin kanssa, ilmakehästä poistuu enemmän hiilidioksidia liuoksesta poistetun rapautumisprosessin kuluttamaan hiilidioksidin korvaamiseksi.”

http://www.columbia.edu/~vjd1/carbon.htm

”some examples:
If CO2 concentration increases in the atmosphere because of an increased rate of outgassing, global temperature will rise. Rising temperature and more dissolved CO2 will lead to increased weathering of crustal rocks as a result of faster reaction rates (temperature effect) and greater acidity. Enhanced weathering will use up the excess CO2 thereby cooling the climate.
If global temperature cools as a result of some astronomical forcing or tectonic/ocean circulation effect, the lower temperatures will result in lower rates of chemical weathering. Decreased weathering means less CO2 being drawn from the atmosphere by weathering reactions, leaving more CO2 in the atmosphere to increase temperatures.
If more rocks become available for rapid weathering as a result of mountain uplift the enhanced weathering will draw down atmospheric CO2 and decrease global temperatures. But the decreased temperatures will slow reaction rates, thereby using less CO2, thus allowing temperatures to moderate.”

  • Biosfääri ja ilmakehä ovat tasapainossa hiilidioksidin suhteen jo kolmen vuoden jälkeen.
  • Merten ja ilmakehän hiilidioksidi hakeutuu tasapainoon paljon pidemmän ajan kuluessa.
  • Fossiilisen polttoaineen hiili kiertää kuten muukin hiili.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu