Maaperä on suurin orgaanisen hiilen varastoista

Maaperä on oletettavasti suurin geosfäärin aktiivinen orgaanisen hiilen varastoista.

https://spj.sciencemag.org/journals/research/2022/9857374/

”Yleinen käsitys on, että hiilen ja fossiilisten polttoaineiden polttaminen on yksin vastuussa ilmastonmuutoksesta [6]. Tämä on kuitenkin vain yksi asiaan liittyvistä ilmiöistä. Maaperä on oletettavasti geosfäärin suurin aktiivinen C-allas, jossa on 2344 Gt orgaanista hiiltä [8], ja siten maaperän orgaanisen aineksen C-pitoisuus on yli kolme kertaa suurempi kuin ilmakehän tai maan kasvillisuuden C-pitoisuus maailmanlaajuisesti. [9].”

Maaperä kierrättää hiiltä vuosittain 60 Gt ilmakehän kautta, joka on fossiilisesta polttoaineesta ilmakehään tulevaa hiiltä kymmenen kertaa suurempi määrä.

Hiili on ruuantuotannon kannalta ensisijaisen tärkeä, hiiltä pitää olla maaperässä kuin myös ilmakehässä.

Maaperään hiiltä kannattaa kerryttää lisää, sillä on positiivisia vaikutuksia maan tuottavuuteen, mutta myös vesistöjen puhtauteen.

Maaperän hiili pitää ravinteet pellossa ja samalla se puhdistaa pohjavesiä.

Eli win – win tilanne, jossa kaikki voittavat.

[Monet hiilidioksidin sitomisprosessin monimutkaiset kohdat jäävät huonosti ymmärretyksi huolimatta vuosien tutkimuksesta ja tämän prosessin merkittävästä vaikutuksesta globaaliin ilmastoon.

Jastrow ja hänen kollegansa liittävät paperissaan mikrobihiilipumpun mikrobisyntetisoitujen yhdisteiden kykyyn vakiintua läheisten fysikaalisten ja kemiallisten assosiaatioiden avulla maaperän mineraalien kanssa. He kutsuvat tätä jälkimmäistä ilmiötä ”kiehtovaksi vaikutukseksi”. Maaperän mikrobihiilipumppu parantaa tätä vaikutusta, erityisesti in vivo -vaihtoprosessin kautta, tutkijat väittävät. In vivo -organismitvaihdoksen myötä mikrobit käsittelevät metabolisesti kasvimateriaaleja biomassan tuottamiseksi. Kun nämä mikrobit kuolevat, niiden tähteet ovat todennäköisemmin ”haudattuina” kuin kasvijäämät, mikä parantaa maaperän pysyvän hiilen määrää.]

https://phys.org/news/2017-08-outsized-role-soil-microbes.amp

[”Tutkijat ovat jo vuosikymmenien ajan tienneet, että maaperän orgaaniseen aineeseen sisältyy mikrobijäämiä, mutta he huomasivat näiden vaikutusten potentiaalisen suuruuden vasta viime aikoina”, Jastrow sanoi. Hän ja hänen kollegansa ehdottavat, että kahden tyyppinen mikrobien metabolinen aktiivisuus hallitsee suurelta osin mikrobien vaikutusta maaperän orgaanisen aineen muodostumiseen.

Katabolisen toiminnan kautta mikrobit hajottavat monimutkaiset molekyylit muodostaen yksinkertaisempia molekyylejä, mikä vapauttaa hiiltä hiilidioksidina. Anabolisen aktiivisuuden kautta mikrobit syntetisoivat monimutkaisia ​​molekyylejä yksinkertaisemmista, mikä edistää hiilen varastointia.

Tutkijat ehdottavat lähestymistapaa, joka perustuu maaperän mikrobihiilipumppuun, joka auttaa stimuloimaan uutta hedelmällistä tutkimusta tällä alueella. Meritutkijat nostivat ensin mikrobien hiilipumppukonseptin. Meriveden mikrobihiilipumppu sitoo hiiltä siirtämällä sen syvälle valtameriin. Tämän prosessin avulla bakteerit myötävaikuttavat merkittävästi hiilen pitkäaikaiseen varastointiin ja ilmakehän hiilidioksidin säätelyyn.]

 

 

 

 

+3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu