Meillä ei käytännössä ole ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta

Pilvien määrä vaihtelee

Suomalaisten kannattaisi välillä tarkastella omien tutkijoiden aikaansaannoksia ilmastonmuutokseen liittyen, sen sijaan, että kritiikittömästi suhtaudutaan kaikkiin kansainvälisen yhteisön välittämiin tutkimuksiin ilmastonmuutoksesta.

Kauppinen et Malmi

”If we pay attention to the fact that only a small part of the increased CO2 concentration is anthropogenic, we have to recognize that the anthropogenic climate change does not exist in practice. The major part of the extra CO2 is emitted from oceans [6], according to Henry‘s law. The low clouds practically control the global average temperature. During the last hundred years the temperature is increased about 0.1°C because of CO2. The human contribution was about 0.01°C.”

https://www.google.com/amp/s/iowaclimate.org/2019/07/11/physicists-clouds-practically-control-climate-whereas-human-warming-amounts-to-0-01c-per-100-years/amp/

”Jos kiinnitämme huomiota siihen, että vain pieni osa kasvaneesta hiilidioksidipitoisuudesta on ihmisen toiminnan aiheuttamaa, meidän on tunnustettava, että ihmisen toiminnan aiheuttamaa ilmastomuutosta ei ole käytännössä. Suurin osa ylimääräisestä hiilidioksidista pääsee valtamereistä [6] Henryn lain mukaan. Matalat pilvet säätelevät käytännössä maailman keskilämpötilaa. Viimeisen sadan vuoden aikana lämpötila on noussut noin 0,1 °C hiilidioksidin takia. Ihmisen vaikutus oli noin 0,01 °C.”

“We have proven that the GCM-models used in IPCC report AR5 cannot compute correctly the natural component included in the observed global temperature. The reason is that the models fail to derive the influences of low cloud cover fraction on the global temperature. A too small natural component results in a too large portion for the contribution of the greenhouse gases like carbon dioxide. That is why IPCC represents the climate sensitivity more than one order of magnitude larger than our sensitivity 0.24°C. Because the anthropogenic portion in the increased CO2 is less than 10 %, we have practically no anthropogenic climate change. The low clouds control mainly the global temperature.”

”Olemme osoittaneet, että IPCC-raportissa AR5 käytetyt GCM-mallit eivät voi laskea oikein luonnollista komponenttia, joka sisältyy havaittuun globaaliin lämpötilaan. Syynä on, että mallit eivät pysty selvittämään pilvien peittävyyden pienen osan vaikutuksia globaaliin lämpötilaan. Liian pieni luonnollinen komponentti johtaa liian suureen osaan kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin, vaikutuksesta. Siksi IPCC edustaa ilmastoherkkyyttä enemmän kuin yhden kertaluvun suurempana kuin herkkyytemme 0,24 °C. Koska antropogeeninen osuus lisääntyneestä hiilidioksidista on alle 10%, meillä ei käytännössä ole ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta. Matalat pilvet ohjaavat pääasiassa maailman lämpötilaa.”

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu