Merelliset alapilvet säätävät maapallon lämpötilaa, osa III

Noin puolet pilvipisaroiden ytiminä toimivista sulfaateista on antropogeenista ja ne päästöt keskittyvät pohjoiselle pallonpuoliskolle, kasviplanktonin dimetyylisulfidipäästöistä suurin osa tulee eteläiseltä pallonpuoliskolta.

Pilvien kylvö

Fossiilisten polttoaineiden poltetuissa pakokaasuissa olevat pienet hiukkaset luovat ”siemeniä”, joihin ilmassa oleva vesihöyry voi tiivistyä pilvipisaroiksi. Enemmän ilmassa olevan sulfaatin tai muun materiaalin hiukkasia johtaa pilviin, joissa on enemmän pieniä pisaroita, verrattuna samaan määrään vettä, joka tiivistyy harvakseltaan, suuremmiksi pisaroiksi. Tämä tekee pilvistä kirkkaampia tai heijastavampia.

Ships’ emissions create measurable regional change in clouds – AGU Newsroom

Pilvipeiteet ovat kehittyneet hieman eri tahtiin pohjoisen ja eteläisen pallonpuoliskojen osalta 2000-luvulla, kuitenkin keskimäärin pysyneet lähes muuttumattomana.

Data: CERES EBAF.

On jo pidemmän aikaa tiedetty, että fossiilisista polttoaineista ilmakehään tulevat rikkipäästöt kompensoivat hiilidioksidipäästöjä ja viilentävät maapalloa.

Selkokielinen yhteenveto

Yksi suurimmista haasteista ihmisen vaikutuksen määrittämisessä maapallon ilmastoon on ymmärtää, kuinka pienet ilmassa olevat hiukkaset (”aerosoli”) vaikuttavat pilven ominaisuuksiin. Lisääntyvä aerosoli lisää matalalla sijaitsevien pilvien kirkkautta ja jäähdyttää ilmastoa, mikä osittain kompensoi kasvihuonekaasupitoisuuksien kasvun aiheuttamaa lämpenemistä. 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019AV000111

EDIT: Kun satelliittien avulla on mitattu ulosmenevää pitkäaaltoista säteilyä ilmakehän yläosassa, on havaittu sen korreloivat hyvin maapallon lämpenemisen kanssa. 1980-luvun alusta tapahtuvasta lämpenemisestä on 2/3 osaa johtunut matalien merellisten pilvien vähenemisestä ja 1/3 hiilidioksidin lisääntymisestä ilmakehässä.

”Abstrakti
Ilmakehän huipun Earth Radiation Budget (ERB) mittaa kuinka maa saa energiaa auringosta ja menettää energiaa avaruuteen. Sen seuranta on olennaisen tärkeää meneillään olevan ilmastonmuutoksen ymmärtämisen kannalta. Tässä asiakirjassa vuosikymmeniä muutoksia lähtevässä pitkäaaltosäteilyssä (OLR) pilvillä ja maan säteilyenergiajärjestelmällä mitattuna vuosina 2000–2018, maan säteilybudjetin kokeessa 1985–1998 ja korkearesoluutioisella infrapunasäteilyllä vuodesta 1985 vuoteen 2018 analysoidaan. OLR on noussut vuodesta 1985 ja korreloi hyvin nousevan maapallon lämpötilan kanssa. OLR:n derivaatan havaintoestimaatti lämpötilan 2,93 +/− 0,3 W/m2 suhteen 2 K saadaan. Havaitun OLR-muutoksen alueelliset mallit vuosina 1985–2000 vuoteen 2001–2017 osoittavat lämpenemistä pohjoisella pallonpuoliskolla erityisesti arktisella alueella sekä trooppisia pilvisyyden muutoksia, jotka liittyvät La Niñan vahvistumiseen.”

https://www.mdpi.com/2072-4292/10/10/1539

https://t.co/syt4SMEUQi?amp=1

Pilven optisella paksuudella (Cloud optical thickness) ja vesihöyryllä on ”suurin vaikutus” OLR:ään… 2,7 W/m²:n pakotus. CO2:n on noustava 800 ppm:ään 1 W/m²:n vaikutuksen saamiseksi.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu