Merituulivoimalat tuottavat vetyä varastoon

Pitkään on jo uumoiltu vetytalouteen siirtymistä, kun fossiilisten polttoaineiden varannot hupenevat. Vetyyn voidaan varastoida energiaa. ”Vetytaloudella viitataan energian siirtämiseen ja varastointiin molekylaarista vetyä käyttäen. Erityisesti termiä käytetään puhuttaessa maaöljypohjaisten liikennepolttoaineiden korvaamisesta kestävämmällä ratkaisulla. Vetyä voidaan valmistaa esimerkiksi elektrolyysillä, eli erottamalla vesimolekyylien happi ja vety toisistaan sähköenergian avulla. Hapen ja vedyn yhdistäminen polttamalla tai polttoainekennossa tuottaa sähköä ja/tai lämpöenergiaa.”

Wikipedia

Norjalla on ensimmäinen pilottihanke meneillään vedyn valmistamiseksi elektrolyysin avulla. Tarvittava sähkö tuotetaan 15 MW:n merituulivoimaloilla. Merituulivoimalat saattavat olla pontooneilla kelluvia, merenpohjaan kiinnitettyjä, tekosaarelle pystytettyjä… Ympäristöseikat sitten loppujen lopuksi ratkaisevat, vähiten haittoja aiheuttavat menetelmät ja sijoituspaikat merellä. Ensimmäinen merituuliprojekti Amerikan itärannikolla on asetettu tiukkaan syyniin valaiden yms. merinisäkkäiden suojelun perusteella.

”Tässä artikkelissa analysoidaan ja tarkastellaan merituulivoimaloihin liittyviä erilaisia ​​näkökohtia, mukaan lukien useita tulevaisuuden vaihtoehtoja merituulivoimakapasiteetin lisäämiseksi.”

https://www.mdpi.com/2077-1312/7/11/399/htm

”This paper analyzes and reviews different aspects of offshore wind power plants, including several future alternatives to increase the offshore wind power capacity.

Norjassa odotetaan olevan täysimittainen pilotti vuoteen 2025 mennessä [173]. Kuvio 8 kuvaa yleiskuvaa Deep Purple -projektista.”

https://www.mdpi.com/jmse/jmse-07-00399/article_deploy/html/images/jmse-07-00399-g008.png

 ”It is expected to have a full-scale pilot by 2025 in Norway [173]. Figure 8 depicts an overview of the Deep Purple project.It is expected to have a full-scale pilot by 2025 in Norway [173]. Figure 8 depicts an overview of the Deep Purple project.”

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu