Merten mikrobiologiasta on tullut tärkeä aihe, osa III

 

Mikrobien aktiivisuus on suoraan yhteydessä kasviplanktonin tuottavuuteen, eli heterotrofiset mikrobit palauttavat kasviplanktonin tuottaman orgaanisen hiilen takaisin ilmakehään epäorgaanisena hiilidioksidina. Pienestä osasta liukoisesta hiilestä muodostuu pysyvää liukoista hiiltä mikrobien usean toistuvan käsittelyn jälkeen.

[Tämä niin sanottu kiinteä hiili muodostaa heterotrofisten mikrobien ja meren ravintoverkon korkeampien organismien, kuten kalojen ja nisäkkäiden, ruokavalion, jotka lopulta muuttavat hiilen takaisin ilmakehän hiilidioksidiksi hengityksen kautta tai edistävät valtameren pohjan hiilivarastoa kun he kuolevat ja uppoavat. Heterotrofisten mikrobien kuluttajien kollektiivinen hengitysaktiivisuus on tärkein tapa, jolla kasviplanktonista saatu kiinteä liuennut orgaaninen hiili palautetaan ilmakehään hiilidioksidina.
”Tuloksillamme on merkittäviä vaikutuksia ymmärrykselle, kuinka merten mikrobit ja fotosynteettiset levät toimivat yhdessä vaikuttaen globaaliin hiilen kiertokulkuun ja miten tämä valtamerten ruokaverkko voi vastata jatkuvaan ympäristön muutokseen”, Kieft sanoi. ”Tämä auttaa meitä ennustamaan, kuinka paljon hiiltä palaa ilmakehään ja kuinka paljon hautautuu merien sedimentteihin vuosisatojen ajaksi.”]

https://www.pnas.org/content/118/41/e2101178118

Eli kalat, merinisäkkäät ja mikrobit palauttavat hiilidioksidin takaisin ilmakehään.

Ihmistoiminnan seurauksena rannikkovedet ovat rehevöityneet, mikä saattaa aiheuttaa runsaan mikrobitoiminnan seurauksena veden happamoitumista ja happivajetta.

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abc7318

Labiili DOC (LDOC) hajoaa nopeasti ja mikrobit ottavat sitä vastaan, ja kun suuria määriä LDOC:ta vapautuu ympäristöön, seurauksena oleva hapen kulutus voi aiheuttaa happivajetta (5, 6), millä on haitallisia vaikutuksia vesiekosysteemeihin. Myös LDOC:n hengitys CO2:ksi voi johtaa veden happamoittamiseen (6, 7) ja ylimääräisen CO2:n vapautumiseen (ylikyllästyminen) ilmakehään, missä se edistää kasvihuoneilmiötä.
Tällä tavalla tuottavasta rannikkoalueesta voi tulla ilmakehän hiilidioksidin lähde eikä nielu (7, 8). Tästä seuraa, että LDOC:n mikrobien hajoitustoiminta voi johtaa joukkoon ympäristöongelmia. Sitä vastoin DOC:n (RDOC) vastustuskykyiset komponentit vesiympäristössä eivät ole helposti tai nopeasti aineenvaihdunnassa mikrobien toimesta, joten ne säilyvät luonnollisissa vesissä, joissa ne toimivat hiilinieluna (4, 9).”

 

 

+4

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu