Merten puutarhurit

Kaskelotti voi tuoda 50 tonnia rautaa pintaan vuodessa. 1 tn rautaa poistaa 3000 tn CO2:ta ilmakehästä, kasviplanktonin fotosynteesin lisääntyessä. Merissä kun on raudanpuutetta noin 25 %:n alalla, mikä estää kasviplanktonin fotosynteesin.

3000 tn CO2/3,67 = 817 tn C:tä

Kaskelotteja on maailman merissä 300 000 – 450 000 yksilöä, joista aikuiset pystyvät sukeltamaan pohjaan aterioimaan, missä sitä rautapitoista krilliä on.

Eli arvioidaan, että 250 000 kaskelottia tuo jokainen 50 tn rautaa pintaan vuosittain, josta noin 75 % voisi tulla täsmälannoituksena kasviplanktonin käyttöön, mikä poistaisi 7,7 GtC:tä ilmakehästä vuosittain.

250 000 x 50 tn x 0,75 x 817 tn C = 7 659 375 000 tn C, eli 7,7 GtC

Tällä hetkellä hiiltä ilmakehään jää vuosittain 5,2 GtC.

Eli jo kaskelottien määrän tuplaaminen merissä riittää pysäyttämään hiilidioksidin kertymistä ilmakehään, puhumattakaan palauttamalla 3 miljoonaa valasta, jotka pyydettiin teollistumisen alkuaikoina ennen öljyn löytymistä.

The first global estimate of the number of whales killed by industrial harvesting last century reveals that nearly 3 million cetaceans were wiped out in what may have been the largest cull of any animal—in terms of total biomass—in human history.”

https://www.scientificamerican.com/article/world-s-whaling-slaughter-tallied-at-3-million/

Kaskelotit synnyttävät 3 – 4 vuoden välein yhden poikasen. Kaskelotin elinaika on noin 70 vuotta. Kaskelotteja maailman merissä on ollut aikaisemmin 1 100 000 yksilöä.

Muut linkit:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2982231/

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Iron_fertilization

 

EDIT:

Merten ekosysteemejä on vasta alettu ymmärtämään, valailla on keskeinen rooli merten ravintoketjun ylläpidossa, myöskin krillejä ravinnokseen pyydystävien eläinten kannalta.

Nicol also delves into the influence of whales and whaling on ocean productivity, noting that the twentieth-century decimation of the mammals has not resulted in the krill surplus envisioned. It now seems likely that all whales have a vital role as ecosystem engineers. They transfer nutrients from the depths, where they feed, to surface waters, where their defecation spreads fertilizing iron. That sustains phytoplankton and, in turn, krill. This finding changes how we view marine ecosystems: no longer as a simple producer–consumer economy, but as complex, interlocking ecological webs. These involve consumption, but also recycling of nutrients and minerals, so that 3D movements of organisms, sediment and suspension are also crucial.”

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05375-8

Nicol syvenee myös valaiden ja valaanpyynnin vaikutukseen valtameren tuottavuuteen, huomauttaen, että nisäkkäiden 1900-luvun tuhoaminen ei ole johtanut krillien ylijäämään. Näyttää nyt todennäköiseltä, että kaikilla valailla on tärkeä rooli ekosysteeminsinööreinä. Ne siirtävät ravinteita syvyydestä, missä ne ruokailevat, pintavesiin, ja missä niiden ulostaminen levittää lannoitavaa rautaa. Se ylläpitää kasviplanktonia ja se puolestaan krilliä. Tämä havainto muuttaa sitä, miten suhtaudumme meriekosysteemeihin: ei enää yksinkertaisena tuottaja-kuluttajataloutena, vaan monimutkaisina, toisiinsa kytkeytyvinä ekologisina verkkoina. Näihin liittyy kulutusta, mutta myös ravinteiden ja mineraalien kierrätystä, joten myös organismien 3D-liikkeet, sedimentit ja suspensio ovat ratkaisevia.”

On se nyt kumma, jollei tätä ymmärretä.

+10

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu