Mikrobihiilipumppu toimii ilmakehän hiilidioksidin säätäjänä, osa II

Mikrobihiilipumppu on hiilipumpuista huomaamaton merten suuriin hiilipumppuihin, liukoisuuspumppuun, karbonaattipumppuun  ja biologiseen pumppuun verrattuna.

Tutkijoiden kiinnostus on kuitenkin herännyt, koska mikrobihiilipumppu säätelee hiilen varastoitumista pysyvämpään muotoon kaikkialla maaperässä, meressä, jäätiköissä jne.

Aikaisemmin on puhuttu maaperän osalta humuksesta, jota syntyy maaperässä orgaanisesta aineesta mikrobien ansiosta hyvin hitaasti, mutta humusta voidaan käyttää hyvinkin nopeasti ja hiili päätyy hiilidioksidina ilmakehään jo muutamassa vuosikymmenessä. Maaperän happipitoisuus ja mikrobit voivat hajoittaa humusta.

No nyt on haluttu päästä kiinni mekanismeihin todenteolla, onhan maaperän pysyvällä hiilellä ratkaiseva merkitys maaperän viljavuuten, vedenpidätyskykyyn ja maaperän ravinteiden pidättämisessä kasveille helposti saatavana.

Varsinkin vesistöjen suojeluorganissatiot ovat kiinnostuneet maaperähiilen lisäämisestä, tällöin ei ravinteita pääse huuhtoutumaan ojiin, eikä vesistöihin.

Hiili on valtavan tärkeä viljeltävässä maaperässä. Luonnostaan hiiltä kertyy niityillä ja kedoilla sekä laitumilla, joilla laiduntaville eläimille on järjestetty laidunkierto. Ruoho pitäisi olla jatkuvassa kasvussa ja kun eläinten sorkat alkavat näkymään, on aika vaihtaa laidunta.

Mutta mikrobihiilipumppu toimii kaikkialla maapallolla, jäätikölläkin!

Jäätiköllä mikrobien on sanottu olevan yhtä aktiivisia kuin mikrobit Välimeren eteläpuolella maaperässä.

Tutkimus tällä alueella on leviämässä joka puolelle maapallolla, ei vähiten sen vuoksi, että hiilidioksidia on kertynyt viime aikoina ilmakehään.

Soil C is mostly stored in two major pools: as particulate OM (POM; particulate organic residues mostly of plant origin) and mineral-associated OM (MAOM; OM adhering to mineral surfaces)11,12.”

https://www.nature.com/articles/s41467-021-24192-8

Maaperän C varastoituna enimmäkseen kahdessa suuressa altaassa: hiukkasmaisena OM:na (POM; hiukkasmaiset orgaaniset jäännökset enimmäkseen kasviperäisiä) ja mineraaleihin liittyvänä OM:na (MAOM; OM tarttuu mineraalipintoihin) 11,12.

This persistence of soil C is regulated in microscale hot spots14 at which microorganisms transform plant-derived OM into SOM15.

Tätä maaperän C:n pysyvyyttä säädellään mikroskaalan muodonmuuttajissa14, joissa mikro-organismit muuttavat kasviperäisen OM:n SOM:ksi15.”

https://link.springer.com/article/10.1007/s11430-020-9705-9

Äskettäin ehdotetussa maaperän mikrobi-hiilipumpun (MCP) käsitteessä korostetaan maaperän mikrobien anabolian merkitystä ja sen vaikutusta maaperän hiilen muodostumiseen ja vakauttamiseen, jota voidaan soveltaa maaperän orgaanisen hiilen lähteen, muodostumisen ja sitomisen selvittämiseen.”

 

+4

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu