Mistä järkeä enemmän ihmiselle

Hiilidioksidi lisääntyy ilmakehässä, mutta ihmisen järki se vain junnaa paikoillaan.

Sitä järkeä annetaan nyt ylhäältä päin. Kestävä kehitys on se jolla ihmistoimintaa ohjataan järkevään sosiaaliseen käyttäytymiseen ja resurssiniukkuuteen.

Kuulostaa järkevältä, kaikki osallistuvat yrityksiä myöden kestävän kehityksen politiikkaan.

Mutta tällaiseen politiikkaan kuuluu myös palkitseminen ja sanktiot. Miten se puoli asiassa järjestyy. Vain kestävän kehityksen kannalta investoinnit saavat investointiavustuksia. Avustukset kerätään veroina kansalaisilta, sähköveroina, hiiliveroina jne. Hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä on se joka pitää saada alas mikä on tämän politiikan tavoite. Ne, jotka eivät noudata kestävän kehityksen politiikkaa maksavat sanktioita, hiiliveroa.

Luonnossa vallitsee tasapaino hiilen suhteen, mikrobit pitävät siitä huolen. Tosin nyt jo myönnetään, että lämpötila vaikuttaa mikrobien toimintaan ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen. Hiiltä tulee enemmän kiertoon kun ilmasto lämpenee. Vaikuttaa loogiselta, että hiilidioksidia olisi silloin myös enemmän ilmakehässä.

Hiilidioksidin liukoisuus taasen lisääntyy, kun ilmasto on viileämpää, joten hiilidioksidi liukenee meriin.

On myös aivan luonnollista, että eläinkunta, ihmiset mukaanlukien, tuottavat hiilidioksidia ilmakehään, kun taas kasvit käyttävät sitä, ottavat hiilidioksidia ilmakehästä, vettä maaperästä ja auringonvalon avulla yhteyttävät ja tuottavat glukoosia ja happea.

Tämä on se luonnon tasapaino.

Ihminen voi myös muuttaa tätä tasapainoa tekemällä hiilidioksidista tärkkelystä keinotekoisesti.

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abh4049

Hiilidioksidista tärkkelykseen: ei tarvita kasveja

”Monet kasvit muuttavat fotosynteesistä syntyvän glukoosin polymeereiksi, jotka muodostavat liukenemattomia tärkkelysrakeita, jotka ovat ihanteellisia pitkäaikaiseen energian varastointiin juurissa ja siemenissä. Cai et al. kehitti hybridijärjestelmän, jossa hiilidioksidi pelkistetään metanoliksi epäorgaanisen katalyytin avulla ja muunnetaan sitten entsyymien avulla ensin kolmeksi ja kuudeksi hiilisokeriyksiköksi ja sitten polymeeritärkkelykseksi. Tämä keinotekoinen tärkkelyksen anabolinen reitti perustuu monien eri lähdeorganismien muokattuihin rekombinanttientsyymeihin, ja se voidaan virittää tuottamaan amyloosia tai amylopektiiniä erinomaisilla nopeuksilla ja tehokkuudella verrattuna muihin synteettisiin hiilensidontajärjestelmiin – ja käytetystä mittarista riippuen jopa peltokasveihin verrattuna. – MAF

Abstrakti
Tärkkelys, hiilihydraattien varastointimuoto, on tärkeä kalorien lähde ihmisten ruokavaliossa ja bioteollisuuden ensisijainen raaka-aine. Raportoimme kemiallis-biokemiallisen hybridireitin tärkkelyssynteesille hiilidioksidista (CO2) ja vedystä soluttomassa järjestelmässä. Keinotekoinen tärkkelyksen anabolinen reitti (ASAP), joka koostuu 11 ydinreaktiosta, laadittiin laskennallisella reittisuunnittelulla, perustettiin modulaarisella kokoonpanolla ja substituutiolla ja optimoitiin kolmen pullonkaulaan liittyvän entsyymin proteiinitekniikalla. Kemoentsymaattisessa järjestelmässä, jossa on spatiaalinen ja ajallinen erottelu, ASAP muuttaa vedyn ohjaamana CO2:n tärkkelykseksi nopeudella 22 nanomoolia CO2:ta minuutissa per milligramma kokonaiskatalyyttiä, mikä on noin 8,5 kertaa suurempi nopeus kuin tärkkelyssynteesi maississa. Tämä lähestymistapa avaa tien tulevaan kemo-biohybriditärkkelyssynteesiin CO2:sta.”

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667370321000060

”Kemoentsymaattinen tapahtumaketju, jolla on potentiaalia ruokkia maailmaa ja antaa ihmisten elää avaruudessa

Kaikki nämä toimet tapahtumaketju valmistuksen alalla, sekä in vitro (koeputkessa) että in vivo (elämässä), edistävät kestävän ja nälästä vapaan maailman muovaamista. Vielä jännittävämpää on CO2:n muuntamisen tärkkelykseksi (keinotekoisen tärkkelyksen anabolisen reitin ASAP:n avulla) ja tärkkelyksen hiilidioksidiksin (ihmisen tai muiden heterotrofien toimesta) kiertävä luonne; Siten ASAP ja sen mikrobinen vastine voivat olla erittäin lupaavia strategioita tulevaa matkustamista ja asumista varten avaruudessa.”

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu