Mitä luonnontuotteille luonnossa tapahtuu

Figure source: Le Quére et al. 2016

Kun teollisen aikakauden aikana tuotettu hiilidioksidi, tällä hetkellä ~ 4 % ihmisperäistä osuutta, on luonnosta peräisin, on myös luonnollista, että se päätyy luonnollisiin nieluihin. Kts. kuva.

Ilmastonmuutos on monimutkainen asiakokonaisuus, joten kokonaisuutta on paloiteltava ja on tarkasteltava asioita asia kerrallaan. Näin on tehty IPCC:nkin toimesta. Asia kerrallaan on nostettu tarkasteluun.

Hiilenkierto maapallolla on täysin luonnollinen prosessi. Hiilidioksidi on ilmakehän kaasu, jota kasvit käyttävät yhteyttämiseen. Fossiilisen polttoaineen hiili päätyy ilmakehään, josta se palautuu luonnon prosesseihin. Hiilidioksidi on myös kasvihuonekaasu ja osallistuu osaltaan maapallon lämmittämiseen. Ns. Planckin takaisinkytkentä kuitenkin poistaa tuosta hiilidioksidin säteilypakotteesta suuren osan ja maapallo hakeutuu uuteen säteilytasapainoon.

Hiilidioksidin jakautuminen eri hiilinielujen kesken on ollut myös kasvien alkutuotantoa edistävää, niin maalla kuin merellä. Hiilidioksidi on siis planeetalle eduksi.

Toista puolta hiilidioksidin vaikutuksesta tuodaan kuitenkin esille mediassa ja poliitikkojen puheissa, sen maapalloa lämmittävää vaikutusta. Tähän perustuu myös suhteeton ajojahti fossiilisia polttoaineita kohtaan. Ne kun pitäisi ajaa alas vuoteen 2050 mennessä ja jo vuoteen 2035 mennessä teollisuusmaiden pitäisi olla ns. hiilineutraaleja, eli hiilen lähteet ja nielut tasapainossa. Luonnossa tasapaino on jo nyt.

Luonto hakeutuu tasapainoon luonnosta peräisin olevien aineiden osalta, nyt on kysymys siitä, että onko hiilidioksidia liikaa ilmakehässä. Kasvien kannalta tätä kyseistä kaasua ei ole liikaa, kymmenkertainen kaasun pitoisuus ei haittaa vielä sen pahemmin kasveja kuin ihmistäkään.

Mistä siis voisi olla kyse.

Hiilenkin osalta pitäisi olla säästeliäs, sitä tarvitaan ruuantuotannossa, rakentamisessa, teollisuudessa jne. Hiiltä ei voida täysin korvata millään, koskaan. Kasvien yhteyttäminen on tästä osoituksena. Biosfääri ~= hiilenkierto.

Energia osataan jo nyt tuottaa uraanista, ja tulevaisuudessa vetyfuusion avulla.

Fossiiliset polttoaineet loppuvat nykykulutuksella, ~ 75 % kaikesta käyttämästämme energiasta on vielä fossiilista. Eli fossiilisten polttoaineiden osuutta olisi ajettava alas. Se tapahtuu rakentamalla joka päivä uusi ydinvoimala esimerkiksi. Vetyfuusion hyödyntämiseen saattaa mennä vielä 30 vuotta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu