Mitä voidaan päätellä hiilen isotoopeista

Hiili kiertää maapallolla ilmakehän, merten, maan kuoren, maaperän ja kasvillisuuden välillä.

On oletettu voitavan laskemalla hiilen isotoopeista 13C/12C -suhdeluku, josta voisi päätellä, että nyt on valtavasti fossiilisten polttoaineiden käytöstä johtuen tämä suhdeluku ilmakehässä muuttunut, koska kasvisperäisissä fossiilisissa polttoaineissa on hiilen kevyempää isotooppia, 12C, enemmän edustettuna. Näin onkin, mutta samanlaista muinaista kasvisperäistä hiiltä nousee merestä, vaikka minkälaisia määriä, kun meret sekoittuvat.

Hans Suess oli melko varma, että fossiilisten polttoaineista voidaan raskaampien hiilen isotooppien puuttumisen perusteella tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, teoriassa. Käytännössä pakka on sekaisin, eikä eri hiilialtaiden luovuttamasta hiilestä päästä selville ainakaan ilmakehästä otettujen hiilidioksidiäytteiden perusteella.

Aina voidaan päätyä johonkin suuntaan painottavaan johtopäätökseen, jonkun teorian pohjalta, mutta käytännössä voidaan vasta testata teorian oikeellisuus. Fossiilisten polttoaineiden isotooppien suhdeluku ns. permille – luku on -28, josta voidaan päätellä, että kuinka paljon fossiilisten polttoaineiden käyttö on muuttanut ilmakehän hiilen isotooppien suhdelukua. On kuitenkin muistettava fossiilisten polttoaineiden pieni osuus kaikista hiilipäästöistä. Kaikille hiilipäästöille ei ole laskettu omaa permille – lukua, mutta niitä voidaan päätellä jo laskettujen lukujen pohjalta suuntaa-antavina permille -lukuina.

Material δ13C PPM
peat, humus -27 35 ± 95
charcoal, wood -25 0
marine mammal fat -23 20 ± 35
terrestrial collagen -20 80 ± 20
bison collagen -20 80 ± 20
human collagen -19 100 ± 20
marine collagen -15 160 ± 20
maize -10 245 ± 20
bone apatite -10 245 ± 35
freshwater shells -8 275 ± 50
marine shells 0 410 ± 70

On pohtimisen paikka edessä, ihmiskunnan aiheuttamien hiilipäästöjen osalta, jotka ovat korkeintaan vain 5 % kaikista hiilipäästöistä, että minne ne lisääntyvästi menevät, kun ilmakehän hiilidioksidipitoisuus ei enää nouse samassa suhteessa ihmiskunnan hiilipäästöjen kanssa.

Kun vielä globaali lämpötilan nousu on pysähtynyt ja kääntynyt laskuun. Suurista lämpötilan muutoksista ei vielä ole kyse, ja mittauksissakin globaalin lämpötilan osalta näyttää olevan epävarmuutta, Japan Met näyttää 0,25 °C vähemmän kuin NASA GISS, kuva.

 

 

 

 

+8

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu