Miten ilmasto reagoi ilmakehän lisääntyviin kasvihuonekaasupitoisuuksiin

Pilvien määrä vaihtelee

Ensinnäkin on mahdotonta tarkkaan mitata maanpinnalla kaikkia vaikuttavia energiavirtoja. Meillä on aina joku käsitys asiasta, mutta onko se riittävä? Ei ehkä ole, on ainakin herännyt epäily siitä.

”New studies on climate forcing agents not conventionally considered have, however, raised doubts as to the continued viability of the radiative forcing concept. For example, the climatic effects from light-absorbing aerosols or land-use changes do not lend themselves to quantification using the traditional radiative forcing concept. Aerosol effects on clouds are difficult to describe in terms of simple radiative forcing. These challenges have raised the question of whether the radiative forcing concept has outlived its usefulness and, if so, what new climate change metrics should be used.*

https://www.nap.edu/read/11175/chapter/1#ii

Uudet tutkimukset ilmaston pakottavista tekijöistä, joita ei tavanomaisesti oteta huomioon, ovat kuitenkin herättäneet epäilyjä säteilypakotekäsitteen jatkuvuudesta. Esimerkiksi valoa absorboivien aerosolien tai maankäytön muutosten ilmastolliset vaikutukset eivät sovellu kvantitatiiviseen määrittelyyn perinteistä säteilypakotekäsitettä käyttämällä. Pilvien aerosolivaikutuksia on vaikea kuvailla yksinkertaisen säteilypakotteen avulla. Nämä haasteet ovat herättäneet kysymyksen siitä, onko säteilypakotekäsite ylittänyt sen hyödyllisyyden, ja jos on, mitä uusia ilmastomuutosta koskevia mittareita tulisi käyttää.

This lack of precise knowledge of surface energy fluxes profoundly affects our ability to understand how Earth’s climate responds to increasing concentrations of greenhouse gases.”

https://www.nature.com/articles/ngeo1580

Maan pinnalla energiavirtojen tarkkojen tietojen puuttuminen vaikuttaa perusteellisesti kykyymme ymmärtää, kuinka ilmasto reagoi kasvaviin kasvihuonekaasupitoisuuksiin.”

Nyt voisi joku todeta, että epävarmuustekijöitä on aina olemassa, mitkä liittyvät ilmastomalleihin ja sitä kautta ennusteisiin tulevasta ilmastosta. Totta, hiilidioksidin pienen lämmitysvaikutuksen huomioiminen on ehkä olennaista, kun kasvatamme kasvihuonepitoisuuksia omalta osaltamme, mutta olennaista on myös tietää kertaluokkaa suurempien tekijöiden ilmastovaikutukset ilmastoon, kuten pilvien osalta on tilanne.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu