Olisiko jo aika vaihtaa politiikkaa

Fyysikko Freeman Dyson sanoi hiilidioksidista olevan hyötyä ihmiskunnalle. Ilmakehässä hiilidioksidi ei pysy kuin viisi vuotta keskimäärin kun kasvit maalla ja kasviplankton merissä kierrättävät sitä ahnaasti.

http://www.acamedia.info/sciences/sciliterature/globalw/residence.htm

”Freeman Dyson:
Voit saada karkean arvion hiilidioksidimolekyylin eliniästä ilmakehässä jakamalla ilmakehän hiilen kokonaismassan massalla, joka fotosynteesissä imeytyy maakasvillisuuteen vuosittain. En tiedä tarkkoja lukuja. Karkeasti,
ilmakehän kokonaishiili on kahdeksansataa gigatonia ja fotosynteesi absorboi seitsemänkymmentä gigatonnia hiiltä vuodessa,
antaa eliniän noin kaksitoista vuotta. Tämä on keskimääräinen aika, jonka hiilidioksidimolekyyli viettää ilmakehässä ennen kuin maakasvi absorboi sen. Käytin tätä elinikää arvioidakseni, kuinka kauan kestää, ennen kuin maakasvillisuuden suuri muutos tuottaa suuren muutoksen ilmakehässä.
Tämä laskelma jättää kokonaan valtameren huomiotta. Todellisuudessa hiilidioksidin virtaus valtameriin on noin kaksi kertaa suurempi kuin virtaama maakasvillisuuteen. Joten hiilidioksidimolekyylin elinikä ilmakehässä on oikeastaan ​​vain noin viisi vuotta. Kahden hyppyn välillä maakasvillisuuteen keskimääräinen molekyyli hyppää kahdesti mereen ja ulos merestä.
Jätin arvioidessani valtameren huomiotta, koska harkitsin vain maankäyttöä eikä valtameren hallintaa keinona hallita ilmakehän hiilidioksidia. On mahdollista, että merienhoito voi osoittautua teknisesti tehokkaammaksi, mutta maankäyttö on poliittisesti helpompaa, koska kukin valtio omistaa oman maansa.

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03306-8

Stanfordin yliopiston maaperätutkijat ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että niityt ovat tehokkaita kerryttämään maaperään hiiltä.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/agec.12619

Ranskassa politiikka ohjaa tieteelliset tutkimukset maaperäkemiasta.

Maaperän orgaanisen hiilen sitomistoimenpiteet aiheuttavat kustannuksia viljelijöille, joilla on erilaiset yksilölliset ominaisuudet ja jotka sijaitsevat eri alueilla. Kustannustehokas analyysi, jossa otetaan huomioon nämä heterogeenisyydet, on ratkaisevan tärkeää hiilidioksidin sitomisen lisäämiseen tähtäävän tehokkaan julkisen politiikan kehittämisessä. Teemme tällaisen analyysin, jossa keskitytään kolmeen maaperän orgaanisen hiilen sitomistoimenpiteeseen: maanmuokkaus, väliaikaisten nurmien pidentäminen ja pensasaidat. Ranskaan sovelletun optimointimallin avulla tulokset osoittavat, että vain väliaikaisten nurmien laajentaminen voi varastoida hiiltä alhaisin kustannuksin, vaikka niiden hiilidioksidin sitomismahdollisuudet ovat myös vähäiset. Kunnianhimoiseen hiilidioksidin sitomistavoitteeseen tarvitaan maanmuokkaus ja pensasaitoja.”

 

EDIT:

Kaliforniassa on otettu edistyksellistä teknologiaa käyttöön hiilen kätkemiseksi maaperään, nimittäin kasveja.

Kasvit edustavat edistyksellistä teknologiaa, mihin ihmisen kehittämä teknologia ei ole vielä yltänyt.

In a grand experiment, California switched on a fleet of high-tech greenhouse gas removal machines last month. Funded by the state’s cap-and-trade program, they’re designed to reverse climate change by sucking carbon dioxide out of the atmosphere. These wonderfully complex machines are more high-tech than anything humans have designed. They’re called plants.

Suuressa kokeessa Kalifornia otti viime kuussa käyttöön korkean teknologian kasvihuonekaasujen poistokojeiden kalustoa. Valtion cap-and-trade-ohjelman rahoittamana ne on suunniteltu kääntämään ilmastonmuutos imemällä hiilidioksidia ilmakehästä. Nämä ihanan monimutkaiset kojeet ovat korkeampaa tekniikkaa kuin mitä tahansa ihmisen suunnittelemaa. Niitä kutsutaan kasveiksi.”

https://grist.org/article/california-is-turning-farms-into-carbon-sucking-factories/

”Seriously, though: Plants breathe in carbon dioxide and breathe out oxygen. They break open the tough CO2 molecule and use the carbon to build their leaves and roots. In the process, they deposit carbon into the ground. For years people have excitedly discussed the possibility of stashing carbon in the soil while growing food. Now, for the first time, California is using cap-and-trade money to pay farmers to do it on a large scale. It’s called the California Healthy Soils Initiative.

Vakavasti ottaen: Kasvit hengittävät sisään hiilidioksidia ja hengittävät ulos happea. Ne avaavat kovan CO2-molekyylin ja käyttävät hiiltä rakentamaan lehtiä ja juuria. Prosessin aikana ne kerryttävät hiiltä maaperään. Vuosien ajan ihmiset ovat innoissaan keskustelleet mahdollisuudesta kätkeä hiiltä maaperään ruokaa kasvatettaessa. Nyt Kalifornia käyttää ensimmäistä kertaa päästökauppojen rahoja maksaen viljelijöille tästä, suuressa mittakaavassa. Sitä kutsutaan Kalifornian terveellisten maaperien aloitteeksi.”

Ihmisen kehittämää teknologiaa.

 

 

+10

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu