On vain yksi looginen selitysmalli hiilidioksidin kertymiselle ilmakehään, jota empiria tukee

Willis Eschenbach, WUWT, käsitteli kirjoituksessaan tutkimuksen osalta sudenkuoppaa, johon tutkijat voivat langeta. Mutta jos joku ehdottaa, että tutkijat ovat väärässä…

Scott Adams

Win Bigly: Persuasion in a World Where Facts Don’t Matter

Filter
I use the word “filter” to describe the way people frame their observations of reality. The key idea behind a filter is that it does not necessarily give its user an accurate view of reality. The human brain is not capable of comprehending truth at a deep level.
Second Dimension
The second dimension describes the most common view of reality—the one in which we believe facts and logic are important to our decisions. This view says that humans are reasonable 90 percent of the time, but every now and then we get a bit crazy.
Third Dimension
The third dimension is where trained persuaders operate. This worldview says humans are irrational 90 percent of the time. The only exceptions are when decisions have no emotional content. 
Cognitive Dissonance
Cognitive dissonance is a condition of mind in which evidence conflicts with a person’s worldview to such a degree that the person spontaneously generates a hallucination to rationalize the incongruity.
Confirmation Bias
Confirmation bias is the human tendency to irrationally believe new information supports your existing worldview even when it doesn’t.”

Suodattaa

Käytän sanaa ”suodatin” kuvaamaan tapaa, jolla ihmiset muodostavat havainnot todellisuudesta. Suodattimen keskeinen ajatus on, että se ei välttämättä anna käyttäjälle tarkkaa kuvaa todellisuudesta. Ihmisen aivot eivät kykene ymmärtämään totuutta syvällä tasolla.

Toinen ulottuvuus

Toinen ulottuvuus kuvaa yleisintä näkemystä todellisuudesta – sitä, jossa mielestämme tosiasiat ja logiikka ovat tärkeitä päätöksissämme. Tämän näkemyksen mukaan ihmiset ovat kohtuullisia 90 prosenttia ajasta, mutta silloin tällöin meistä tulee hieman hulluja.

Kolmas ulottuvuus

Kolmas ulottuvuus on se, missä koulutetut suostuttajat toimivat. Tämän maailmankuvan mukaan ihmiset ovat irrationaalisia 90 prosenttia ajasta. Ainoat poikkeukset ovat, kun päätöksillä ei ole emotionaalista sisältöä.

Kognitiivinen dissonanssi

Kognitiivinen dissonanssi on mielentila, jossa todisteet ovat ristiriidassa ihmisen maailmankuvan kanssa siinä määrin, että henkilö synnyttää spontaanisti hallusinaation epäjohdonmukaisuuden järkeistämiseksi.

Vahvistuksen puolueellisuus

Vahvistuksen puolueellisuus on ihmisen taipumus epärealistisesti uskoa uutta tietoa tukemaan olemassa olevaa maailmankatsomustaan, vaikka se ei sitä tee.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu