Optimaaliseen hiilenkiertoon säätelijä, hetulavalaat

 

Merten pohjissa elävien krillipopulaatioiden (Euphausia Superba) määrä supistui puoleen, kun niiden saalistajat, hetulavalaat, vähenivät.

https://www.nature.com/news/2008/080225/full/news.2008.620.html

”Pienien katkarapujen kaltaisten olentojen uskottiin elävän Etelämantereen vesien 150 metrin korkeudessa ja tulleen ravituksi valaistussa vedessä elävällä kasviplanktonilla. Mutta joukkueen kauko-ohjattava ajoneuvo Isis otti videon krillistä, joka ui aivan merenpohjan yläpuolella noin 3500 metrin syvyydessä.”

Hetulavalaskanta (baleen whales) supistui 1900 -luvulla 1/3 osaan siitä mitä se oli 1900 -luvun alussa ennen valaanpyynnin alkamista.

Vielä valaanpyynnin ollessa käynnissä kuviteltiin krillipopulaatioiden lisääntyvän, kun niiden pääasiallisen saalistajan, hetulavalaan, määrä supistuu.

Kävikin päinvastoin, krillien määrä puolittui, kun saalistajat vähenivät. Nimittäin saalistajat ylläpitävät merten ekosysteemiä. Tässä tapauksessa hetulavalaiden ulostepilvet, strategisesti oikeaan paikkaan sijoitettuna, missä kasviplankton kasvaa, lisää kasviplanktonin kukintaa ja lisää krillipopulaatioiden määrää.

No epäonneksemme valaiden lisääntyminen on hidasta ja viime vuosisadan jälkipuoliskon hiilidioksidin kertyminen ilmakehään (Keeling käyrä) johtuu pääasiassa valaiden vähyydestä, jolloin tästä johtuen kasviplanktonin määrä merissä on ollut ehkä vain puolet siitä, mitä se on ollut vielä 1900 -luvun alussa.

IPCC ei ole ottanut huomioon kasviplanktonin vaikutusta ilmastoon, vaan on kertonut raporttien välityksellä, että aerosoleihin ja pilvenmuodostumiseen liittyy epävarmuutta.

https://acp.copernicus.org/articles/22/10971/2022/

”1. Esittely
IPCC:n Fifth Assessment Report (2013) tunnusti aerosolit ja pilvet hallitseviksi epävarmuuden lähteiksi ilmastoennusteissa, ja aerosoli-pilvien vuorovaikutukset ovat edelleen haastavia myös kuudennen arviointiraportin malleille (Forster et al., 2021). He huomauttavat, että molemmissa yhdistetyissä mallien välisissä vertailuprojekteissa CMIP3 ja CMIP5 aerosoli-pilvivuorovaikutukset olivat hallitseva mallien välisten erojen lähde, ja suurin osa tästä leviämisestä johtuu valtamerien yläpuolella vallitsevien matalien pilvien parametrien eroista (Dufresne ja Bony, 2008; Vial et al., 2013). Meehl et al. (2020) ja Zelinka et al. (2020) osoittavat, että sama pätee edelleen viimeaikaiseen CMIP6-kokonaisuuteen, ja vaativat lisää tutkimusta aerosoli-pilvivuorovaikutuksista.
Käytettävissä olevan vesihöyryn, pitkäaaltoisen säteilyjäähdytyksen ja jäähdytysnopeuden ja siten ylikyllästymisen määräävän ylävirran nopeuden lisäksi pilvipisaroiden muodostuminen riippuu käytettävissä olevien pilvikondensaatioytimien (CCN) pitoisuudesta (esim. Rosenfeld et al., 2019). Kaksi tärkeintä CCN-pitoisuutta säätelevää tekijää ovat aerosolilukupitoisuus ja aerosolin koko, kun taas hiukkaskoostumuksella voi olla myös vaikutusta hygroskooppisuuden kautta (Bougiatioti et al., 2020). Siksi on tärkeää mallintaa eksplisiittisesti CCN:n pitoisuus, kokojakauma ja koostumus.
Valtamerten yllä pääasiallinen CCN:n lähde on merisumu (koostuu merisuolasta ja orgaanisista lajeista), ja huomattava lisäosuus on myös sekundäärinen orgaaninen aerosoli (SOA), joka muodostuu meressä leviävien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) hapettumistuotteista. McCoy et al., 2015). Mallien on todettu olevan haastavaa tuottaa toissijaisia ​​ja primäärisiä orgaanisia aerosoleja syrjäisillä valtamerialueilla (Hodzic et al., 2020).

VOC-päästöillä meressä on tärkeä rooli meriaerosolin kokojakauman säätelyssä kondensoitumalla ultrapienten hiukkasten päälle ja kasvattamalla ne CCN-kokoon (Burkart et al., 2017; Croft et al., 2019, 2021; Yu ja Li, 2021) . Itse asiassa sekundaarisen meriaerosolin roolin on jopa havaittu hallitsevan primaarisen aerosolin roolia (Mayer et al., 2020). Dimetyylisulfidia (DMS) pidetään tärkeimpänä CCN-lähteenä puhtailla valtamerialueilla, muita ovat alkaanit, alkeenit, aromaatit, terpenoidit ja amiinit, halogenoidut orgaaniset aineet ja hapetetut haihtuvat orgaaniset yhdisteet (OVOC).”

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu